16
Ierusalema ekalesiara veakavara ularana moni taokou
Ewagumona Ierusalemai ekalesia talimara veakavara ularana moni pio koko kilara akilagirana. Ekila Galatia ekalesiara maparara avaikilarato, pia kalaa natiwato kilana, gomi avega-ripamina. Au aririwana gomi maki einagulu pio kalaa. Epetoma tomana tovotovona pa Sandei mapararai gomi kwapurakwapura gemi rawali gelegelerai moni keitana pio tao-gerevagia. Vomoni pio tao-koukoura, pe au pana wati tomanai, moni maparana kalamaavu, ragai mapita koko. E au pana wati kwara aonai, gomi na pio vega-taunataunara talimara pana venira, ne Ierusalemai pia ago-agira. Pia ago aonai, au na vevega-ripa pepana ta maki pana taloa, pe pia gapi-kaua. Pene pana gitaa au matotauku pana ago nama genai, au ria paia ago.
Paulo gena ririwa Korinto ai pene ago
Au pana wati pana wati-gitami, Makedonia tanona aona na pana laka-vanagi, kwalana au Makedonia tanona aona na pana laka-vanagi gaurai. (Makedonia ekalesiara pana raka gitara, na vonai ati pana talu, tipo pana laka-vanagi). Au pana wati aonai, atugamagina, gomi ria kiata noo pita talu-tago vou. Peiramu nakula e agi uvera maki nenai pita gapi-koukoura. Pere nama, geku lakalakai pana ririwara gaura gomi na pio veakavaku. Au aririwana pana talu-raurau lagi gomi ria, ne mapana raokwanimi. Au aririwana, gomi ria pita talu-raurau, na voo pene Palagu na rorirori pene veniku genai. Au Epeso ai pana talu pene ago Pentekoste tomana, kwalana Palagu gena inagulu pana kalaa rauparana warau pekala-pakaa, pe ewagumona geku inagulu iwavagi. Na taunilimalima gutuma na maki gevega-waikuna, inagulu ragai pana kalaa negetina.
10 Pene Timoteo pene wati genai, pio gitatago-namanamaa, pe gomi ria pio talu genai, ragai pene talu-kalikali. Ia maki au vetaiku Velekou gena inagulu ekalaana. 11 Gaura pakurai talima taa na ragai pene gita-guilagia. Na pio veakavaa e maino ai pio tugua, au geku ai mapene waikule-wai. Kwalana au walawalaku reketa ria ia gaaloana.
12 Walakava Apolos au na avega-nagiato, walakava reketa ria pe gomi gemi ai pene wati natiwato. Na ekilato, ewagumona ati gelegele pene wati, na toma namana taai vou pene wati.
Kila ikana
13 Matotaumi pio vegitatago-namanama, gemi kamonagi ai pio ruga-gaugau, aomi pia gaoka, pio kwalimu. 14 Gau maparara pio kalara genai, ulamagi aimo pio kalara.
15 Walakavaku maparami, gomi Setepanas gena numa talimara maparara ripami. Gomi ripami, ira na Iesu Keriso gegapi-rageato aonai, ta maki rogoti ere ekalesia Akaia aonai. Ira veagara pa ekalesia talimara geria inagulu ai gevekilagito, geveakavarato. Gaura pakurai anogimina, 16 gomi maki vovetaina talimara karora pio kamonagira, e ira ria geinaguluna e gevekwalavina talimara maparara maki.
17 Avererena, kwalana Setepanas e Fotunatas e Akaikas au geku ai gevogomaito gaurai. Ati gelegele pana wati, gomi ria pita talu aonai, etalima toitoi na gomi kapumi gegapirato, vovetainai au aoku emia-talito. 18 E ira na au aoku gevega-verere-waiato, e gomi maki aomi gevega-verere-wairato. Vovetaina gaurai ira pio gapi-ragera.
19 Asia rupura na gomi gemi vevega-nama getuguna. Akwila e Prisila na e ekalesia ira geria numai getaluna maparara na maaora maparara na gevega-namamina Velekou aranai. 20 Walakava maparara na gevega-namamina. Gomi maki taukavami kwapurakwapura walakava vevelavuna na pio vega-namara.
21 Au Paulo gimaku na evevega-nama kilara atalorana.
22 Pene talima taa na Velekou ati eulamagiana ia atanai rakava iwavagina pene mia-vanagivanagi. Gera Velekou o, ono vogomai.
23 Gera Velekou Iesu Keriso gena vega-nama gomi gemi ai pene mia. 24 Au geku ulamagi gomi gemi ai pene mia. Keriso Iesu aonai ita kwapuna.