4
Ket tárák álosim tát tu Ánutu yá álosim sáhinek
Yanuknuk, me pukon du ing sánin, ket tárák rina tángga árát Ánutu yá álosim sáhinek ingga há sánáng toliumán wáina hánám isutang tánggoeráng. Kula rina tánggoeráng wa emá re tángga árát táwi hánám hálengga kuinek ingga wata Táwi Jesu kutná hára sánángga sáháng káto táemán. Me rina rina Táwi Jesu málámbá námán sánumán wawu há nareráng wáina.
Ánutu yan pahán káin wawu sándá málámbán ámna náráwa hánám átang kándáng hánám ing átneráng, márámamák ma táindaráng, hang sáni káman káman dá sut sáni kándáng pinná tángga ku ket tárák rongrongngá ámna náráwa yá álosim ingga kangga meng tolineráng wa rewe tángga átkuineráng. Nanará kandák ká sángorán kung Ánutu ma naráng mená yá ina márámamák tánirot. Nuknuk sáni Jesu naráng mená kámá yángyárungingga kálu hitik tángga kung wata áwáwá yáni me nánáun yáni yot márámamák tánirot. Káman niyá kálu wáina táinek wawu Táwi yá márapmá iminek ingga uláp há sánáng rákit táumán. Ánutu yá kálu kandák wáina wa tátáya ma mantáng námuk, ináku Ánutu yá nándá káungá átang átkuku wata ingga mantáng námuk. Kulá káman niyá me náta taktak minek wawu ámna yan me ya ma taktak mindák, ináku Ánutu málámbá málámbán Iruk Káungá sámánggoek watán me wata taktak minek.
Kulá nuknuk sáni Jesu naráng háting mená wa pahán yámineráng ingga no papia kámá ma uying sámindát, náuta Ánutu yá kálu wáina isutneráng ingga wu há sánáng toliuk. 10 Pálipuk hánám, sándá nuknuk sáni Jesu naráng háting mená Masedonia provins káin átaráng wa pahán há yámángngátaráng, enendu, yanuknuk, sáháng káto tátne ku ket tárák wáina wa emá re tángga árát táwi hánám hálengga kuinek ingga wata sánángga sáháng káto táemán. 11 Sáni yolop átang gu kámá yan yáup me márapmá wata márumá ma hálená ket sáni yá sánin yáup rina rina wa tát tu watá yon sáni háláng sáminek ka uláp sánumán wa rewe káto tángga isutang átneráng. 12 Wáina tángga átang gu rámá rámá kutná kutná ya kesák tángga kámá yan háláng hára ma átnándaráng. Wáina átneráng wahára wu ámna ni Jesu ma naráng háting mená watá sáhángga ku álosim narineráng.
Táwi Jesu yá son áwinek
13 Yanuknuk, ámna náráwa há kámurená átaráng watán káin rina tunggafeng yáminek, wata sándá kándáng ing naráng yámineráng ga naremán. Ámna náráwa kámá yá Ánutu ya ma naráng háting mángngátaráng me tanggán káin tátárut wata narát kusák hálengngátak watá nuk yáni káman dá kámurán du ukuro maming táwi tángngátaráng. Iná sándá ku watá ina ma táindaráng. 14 Jesu yá kámurená háranan son tárutuk wawu pálipuk ingga naránggoemán, wata ku Ánutu yá ni Jesu naráng háting mángga átang kámuturáng wa iháng tárut tán Jesu yot son áwineráng wawu pálipuk ingga naránggoemán. 15 Táwi yá me rina miuk wanyon ing sánindemán, rám Táwi yá son áwinek wahára wu nán ma kámurená nándá kálak kámurená wata máta yáreng yámángga árángga kungga Jesu ma káindámán. 16 Man káman dá hahatingga hálángngá pálak mantán angelo máta yáyáre watá mená metán Ánutu yan támun watá mantáinek, waháranyon du Táwi yá alek sangga han, niyá Jesu Son Iháhá wata naráng háting mángga átang kámuturáng watá kálak tárutneráng. 17 Wata torong hára ku ámna náráwa ma kámurená há átamán wawu árángga mukam kinan ámna náráwa kámutang tárurená watyot kungga alek táitná ále páliná muná wahára Táwi yot kankan tángga ku kungga rámá rámá watyot átkuinemán. 18 Wáina wata ku sándá me ná Jesu yan ámna náráwa nukngá átaráng wa yánángga ku iháng káto tángga átkuineráng.