3
Pol yá Tesalonaika iháng káto tátáya Timoti suring mán kuk
Nándá sándu rina átaráng ingga narángpak hánám tángga átang rám hásák ma táng uyindámán ing mengga ku nát tá Atens káin átang gu Timoti suring máte sándán káin kuk. Nuk náni Timoti wawu Ánutu yan yáup ámna Jesu Son Iháhá watán me pingnga álosim wa meng tunggap tátáyan ámna. Nát tá wa suring mumát wawu sán sáháng káto tángga sándán naráng hákhátik wa háláng imámá wata. Márapmá rina sunggoeráng watá tán naráng hákhátik sáni yá háiwon, wata ku wáina táumát. Sáni ing há nareráng wa, Ánutu yá márapmá wáina suwineráng ingga mantáng námuk. Nándá sányot átang gu márapmá hulá hulá watá náhinek ingga há sánánggiumán. Rina sánánggiumán wawu wa tunggafenggoek wa ingga há kangga naránggoeráng. Hulá wata hánám bu narángpak na watá táwi hánám háliuk, hang no sándá rina átaráng ingga nanaráya ma háleindát ingga narut. Wáina wata ku no sándán naráng hákhátik wata Timoti yá men nanaráya ingga suring me sándán káin kuk. Satan dá sángsárungin nándán yáup watá páliná muná hánámá háleiwon ingga naránggiut.
Timoti yá Tesalonaika yan pingnga álosim tángga áwán Pol yá heronge naruk
Iná Timoti wu sán sápmangga áwuk watá nákáin áwángga sándá naráng hákhátik hára rina átang kámá ya narát kikiná hálen átninggoeráng wata me pingnga sáni álosim nánuk. Hang sándá nánda narángga pahán álosim naráng námánggoeráng, me sándá inam náni nánáháya kikiná hánám naránggoeráng, wáinanyon du nándá inam sáni sásáháya kikiná hánám naránggoemán ingga nánuk. Yanuknuk, sándu naráng hákhátik hára káto hánám átaráng ingga pingnga sáni narumán wahára wu me pingnga sáni watá ku márapmá rina suwánggoemán wata pahán náni táng káto táng námánggoek. Sándá Táwi yot ronrosin tángga káto hánám átaráng wa narángga ku pahán náni me sut náni yá láláwingga átak. Rám nándá sáponga tánggoemán wahára wu sánda Ánutu heronge me inánggoemán, náuta sándán pingnga wa naráng hátingga ku wata heronge táwi hánám wa naráng sámánggoemán. Heronge ná Ánutu yá námánggoek wawu táwi hánám, enendu nándá Ánutu heronge me rina inánggoemán wawu watán tárák muná isikimo rewe. 10 Káen yáungán pahán yot sáponga hára re átkoemán wawu Ánutu yá naráng námán kungga sán sáhánin ingga wata, hang sándán káin naráng hákhátik kálu kesákngá kámá átak hálendu nándá wáina kungga ku táng káto táinemán wata.
11 Nándá sáponga tánggoemán wawu Nan náni Ánutu yot Táwi náni Jesu watá kálu sareng námán sándán káin kuinemán ingga wata. 12 Táwi Jesu málámbá tán málámbán ámna náráwa wata narát kikiná háhále watá sándán káin káto hánám átnek, hang nándá sán pahán sámánggoemán wáinanyon sáni káman káman dá Ánutu yan ámna náráwa me ámna náráwa kámuk wa pahán yámineráng ga sáponga tánggoemán. 13 Kálu wahára ku Ánutu yá pahán sáni táng káto tán árát tu rám Táwi náni Jesu yá rongrongngá árená yot son áwineráng, wahára wu rongrongngá kándáng re Nan náni Ánutu rahálá hára átneráng. Wa pálipuk.