2
Sáponga tángga Ánutu inátne ku ámna náráwa kámuk háláng yáminek
Kulá kutná táwi hánám sándá wa kálak tángguineráng wawu ing, ámna náráwa kámuk ka narángga ku Ánutu yan káin sáponga tángga heronge me inángga ku inát háláng yámángguinek. Ámna yáilá me kapman dán yáup ámna átaráng wata yot Ánutu yan káin sáponga táng yámát háláng yámán du pahán láláp pá orek sáni hára árán sáni kámuk Ánutu yá sándá rina átang átkukuya narek wáina átang átkuineráng. Sáponga wáina táineráng wawu Ánutu Son Náhuk wata rahálá hára wu álosim hánám, watá sáponga wáina wata kikiná hánám narek. Málámbá ámna náráwa kámuk son ihán me páliná wata hulá wa narineráng ga narek. Ánutu wu káman dá re átak. Hang ámna ore háranan káman dá re átak, Ánutu yot ámna náráwa ya orek yáni hára wawu Jesu Son Iháhá watá átak. Rám Ánutu yá tiuk hára wu, Jesu Son Iháhá watá átkukuná wa ámna náráwa kámuk son yungga iháháya sáuk. Kulá kálu wahára wu Ánutu yá ámna náráwa kámuk son ihin ingga náliuk. Wáina wata ku Ánutu yá aposel neháng tunggap táuk ngáya ku nákkán yáup pu málámbán me wa mengga kuku wa. Pálipuk hánám sánet, kusák ma pilet. Málámbá ámna náráwa ále kámá káinnan wa me páliná yánáng tolingga koe Jesu Son Iháhá wata naráng háting mámáya yáup ná namuk.
Wáina wata ku itná itná káin ámna yá átkuku yáni wa Ánutu imángga rongrongngá átang ket yáni táng hip tánggatang sáponga tángguineráng ga naret. Pahán káráp me honhoren wa sángga ku pahán káman átang sáponga re tángguineráng.
Náráwa yan ket tárák álosim
No ing wata hányon naret, náráwa yá sut yáni tánggáneinán wawu yáni ya sut yáni tángga árángga ma tánggáneindaráng, me ámna pahán yáni táng wáik tátá káluná hára kutná kutná ma tánggáneindaráng, hang kutná kutná tánggáneinán du káluná kándáng rina átak wahára rewe tánggáneineráng. Álo kámá náhániráng ingga sut sáni tánggánene kálu ma tánggáneindaráng. 10 Náráwa niyá Ánutu isutkoemán ingga mengngátaráng wawu yáup álosim hulá hulá wa táineráng, watá ku náráwa watán tánggánek álosim ina háleinek.
11 Miti mengguineráng hára wu náráwa yá yolop átang yáni tángga hangga ku Ánutu yan me wa narángguineráng. 12 No náráwa yápmáe áráng átang ámna pin yáni tángga Ánutu yan me wa ámna ma yánángngátaráng. Muná. Náráwa yá yolop átang gu me rewe narángga átkuineráng. 13 No wáina met wawu náuta, Ánutu yá Adam kálak táng tolingga ku máriya wu If táng toliuk, 14 hang Adam bá Satan dán me kusák wa narán pálipuk ma háliuk, ináku náráwa yá me kusák wa narán pálipuk hálen du mukmuro náráwa háliuk wa narángga ku wata wáina met. 15 Kulá náráwa yá ku nangge iháhá yáup wa táineráng. Wáina tángga átang gu Jesu ya naráng háting mángga, rámá rámá rongrongngá átang, kámá ya narát kikiná hálen, tirik tárák álosim wa tángga átkuineráng hálendu Ánutu yá son ihinek.