3
Miti yan ámna yáilá yá tirik tárák álosim wa isutneráng
Me náwu pálipuk hánám. Káman niyá miti yan ámna náráwa pin yáni tátáya átnán kikiná narángga ku yáup wawu álosim ingga narinek. Miti yan ámna yáilá yá kálu kándáng wa rewe isutang árán du ámna náráwa yá ámna yáilá wahára kandák kámá ma káindáráng. Áwáná káman yot re kándáng átnek, málámbán átkuku wa kándáng pinná tángga átnek, kámá yá itná káin áwát pin yáni táinek, me Ánutu yan me wa ámna náráwa yánáng tolinek. Wáina tán du kámá yá watán ket tárák wa kangga álo kámá ingga mengga kutná meng toling mineráng. Ámna wawu umi káto yá táng hoho ma táindak, menmen ininán ma táindak, me pahán káráp tángga ámna náráwa kámá ma ráhindak, ináku pahán láláp hára re átnek. Hang sup pa kikiná táup ma narindak. Málámba áwá nangge wa kándáng pin yáni tángga nángánangge me yánán narángga isutang málámba tárang káin re átneráng. Ámna niyá áwá nangge wa kándáng ma pin yáni táindák watá Ánutu yan ámna náráwa pin yáni tátáyan yáup wa ma táindak. Ámna mirak ká áwáng Jesu yan tombong hálengga miti yan ámna náráwa pin yáni tátáyan yáup wa ma táindak. Nák ku ámna álosim ingga árená tán Ánutu yá táng me hára Satan táng tiuk wáinanyon tiwon. Ámna miti kinan ma árená yá kat miti yan ámna yáilá káman ni kutná yá álosim re átnándak watá re ku ámna yáilá álo háleinek. Iná kat kutná yá álosim ma átnándak wawu ámna yá wata me wáik mengga yánángga átkut tu Satan dán punggip pá táinek.
Miti ámna náráwa háláng yámámáyan ámna watá ku ket tárák álosim wa isutneráng
Kulá wáinanyon du miti ámna náráwa háláng yámámáyan yáup ámna watá yáup yáni kándáng isutang árát ámna náráwa yá kápát álosim hálen meng toling yámineráng. Watá me yáni yará pálak ma háleindaráng. Watá umi káto táwi nangga ma hohing kuindaráng, me sup táwi hánám ihinán narángga ku kálu kandák hára kungga kámá yan hára sup ma ihindaráng. Yáni wu Ánutu yá málámbán me páliná táwi hánám táng hiták tiuk wa rewe káto tángga átneráng. Rám wáina táineráng wahára ku yáni wu pahán náni kinan kandák káman ma árak ingga kangga narineráng. 10 Hulátingga ku átnát yáni hára wa tárák yáni ya kápineráng, kápát álo hálen wawu sat miti ámna náráwa háláng yámámáyan yáup wa álo tángga átneráng.
11 Áwáwá yáni watá wáinanyon yáup yáni kándáng isutang árát ámna náráwa yá kápát álosim hálen meng toling yámineráng. Watá átkuineráng hára kámá ya ma meng yámángga átkuindaráng. Átkuku yáni wa kándáng pinná tángga árát yáup rina tátáya yámená wa álo táineráng ingga ámna náráwa yá kápát átneráng.
12 Miti ámna náráwa háláng yámámáyan yáup ámna wawu áwáná káman watyot rewe átang gu málámba áwá nangge wa kándáng pin yáni tángga átnek. 13 Ámna niyá yáup wáina wa kándáng tángga átnek wata ku kut táwi táinek. Wáina átang gu naráng hákhátik yáni Jesu Son Iháháyan káin rina átak wa meng tunggap tátáya ma pitáindáráng.
Ánutu yan me páliná wata hulá wawu kutná táwi hánám
14 No sopmuná kungga kák kahin ingga tánggoet, enendu álo kámá wu me ná uyingga kaninet ingga uyet. 15 Wáina wata ku no sopmuná ma koe hálendu papia ná kangga ku ket tárák álosim rina Ánutu yan tombong hára átaráng sándá tángguineráng wa há narineráng. Nándu Ánutu átkukuná pálak watán tombong. Kumam káto yá it káto tángga átnándak wáinanyon du Ánutu yan tombong nándá ku me páliná wa táng káto tángga átnemán. 16 Pálipuk há naremán wáina, Ánutu yan me páliná wata hulá wawu kutná táwi hánám. Me wata hulá Ánutu yá nálek wawu ing,
pálipuk ámna nangge háliuk,
Iruk Káungá yá málám wawu ámna náráwa son iháháyan ámna ingga yáliuk,
angelo yá káuráng,
Ánutu yá tángga alek káin irawa kung málámbot árán
kut táwi hánám tángga átak,
káwakngá káwakngá káin kungga watán me pingnga wa yánángga kuráng,
hang káwak ketnán ámna náráwa watá wata naráng háting mángngátaráng.