3
Sándá ku Ánutu yá nán háláng náminek ka sáponga tángga inineráng
Yanuknuk, me pukon du ing sánindemán, sándá sáponga tángga Ánutu inát háláng námán du nándá Táwi yan me pingnga wa meng isurátne itná itná káin sokmuná kungga táwi hálinek, sán orek sáni káin táwi háliuk wáinanyon. Ámna náráwa táup hánám bu naráng hákhátik yáni Jesu hára ma áraráng, wata ku Ánutu yan káin sáponga tát tu málámbá ámna wáik hánám wata ket yáni háranan náhinek. Iná Táwi wu me rina mengngátak wawu kándáng hánám isutnándak. Wata ku málámbá sáháng káto tángga pin sáni tángga árán ámna wáik Satan watá sán hára rina kámá kámá ma táindák. Táwi málámbá tán nándá kándáng hánám ing há naremán, sándu nándá rina tátáya sánánggoemán wa há tángga átkoeráng, hang máriya wu wáina re tángga átkuineráng. Táwi málámbá pahán sáni wa táng tolingga árán du sándá Ánutu yá ámna náráwa ya narán kikiná háhále wa ingga narineráng. Hang Jesu Son Iháhá yá káto hálengga márapmá rina suwuk sándá tárák wáinanyon suwineráng wáina sáponga táng sámánggoemán.
Kámuk ká yáup táineráng
Yanuknuk, Táwi náni Jesu Son Iháhá wata kutná hára nándá ing sánindemán, nuknuk sáni kámá yá hánámá átang me rina sánumán wa ma isutnándáráng, wawu sándá ámna náráwa wáinaná wa yápmangga kung mulangán átneráng, náuta sáni há nareráng wa, nándá sáni yot átang ket tárák rina tátne náhuráng sándá ku wáinanyon tángguineráng. Nándá sányot átumán wahára táng taktak kámá ma táumán, me sándán sungi káman hánámá ma náumán, ináku yungga yon du nanggiumán. Nándá káen me yáungán yáup háláng hánám wáina tánggiumán wawu sán márapmá sámáninggom ingga wata. Nándá wáina tánggiumán wawu sándá kutná kutná námát nándá ma iháháya muná, ináku nándu Táwi yan yáup ámna wata ku sándá há háláng námát ihátne kándáng hálenggim, enendu kálu álosim wáina átak ingga sán sáletne sándá wáinanyon isusut, wata ku wáina tánggiumán. 10 Nándá sáni yot há átumán wahára me káto ing mengga sánángga átkiumán, káman dá yáup ma táindák wawu sungi ma ihángga náindák.
11 Wáina sánángga átkiumán enendu inggálu wu sán háranan kámá wu yáup ma táená hánámá yáni átkoeráng ingga met naremán. Yáni wu hánámá átang kámá yan kutná kutná wata mená tángga átkoeráng. 12 Kulá Táwi Jesu Son Iháhá wata kutná hára nándá ámna niyá hánámá átkoeráng wa me káto ing mengga sánindemán, ket tárák wáik wáina wa sangga kándáng átang yáup tángga átneráng ga ku sungi sáni kangga nangga watá háláng sámán átneráng. 13 Yanuknuk, iná sándá ku ket tárák álosim wa tátáya ma taktak sámindak.
14 Ámna kámá yá nándá papia hára me ná uyingga satne áwek wa ma isurát hálendu miti ámna náráwa rahán yáni hára ámna ku wa ingga mengga yápmang kung mulangán árát sáhángga ku yáni rina táená wata reprepmá narineráng. 15 Sándá nuknuk sáni wa káyam sáni ina kákápáya ma sánámán, ináku nangge nuk sáni ina kápángga ku kandák yáni wa re iháng totoliya me yánineráng ga sánemán.
Pol yá káe álo ná yánuk
16 Táwi pahán láláp márumá málámbá tán kutná kutná kámuk hára rámá rámá pahán láláp hára re átneráng. Táwi yá rámá rámá sán kámuk kot átkuinek.
17 Nák Pol no nayon ketna yá kolem ná uyingga káe álo* Me “káe álo” náwu Pol yá papia ná káen uyiuk ingga ma miuk, ináku Pol yá heronge me mengga uyiuk. Pol yá papia ná uyiuk wawu hilápmá me yonyon me rina kálu uyiuk wawu ma narámán. ing sánet. No papia uyingngátat hára wu me tárákngá ing rewe uyená kangngátaráng wawu no na hánám papia ná se áwek ingga káineráng wata ingga tángngátat.
18 Táwi náni Jesu Son Iháhá yá sán kámuk pahán sáminek.

*3:17: Me “káe álo” náwu Pol yá papia ná káen uyiuk ingga ma miuk, ináku Pol yá heronge me mengga uyiuk. Pol yá papia ná uyiuk wawu hilápmá me yonyon me rina kálu uyiuk wawu ma narámán.