8
“Nan pak god piral wip haj nan gau sabe gɨpal u ñɨŋun aka wasö?” gɨla
Pen nɨbi bɨ nan piral wip haj nan gau sabe gɨpal gau, nan ap dap pak nan piral anɨb gau kalɨp sabe gɨ ñeinaböl u, ñɨŋun aka ñɨŋagun a gɨmim yɨp hag nɨŋbim u, kalöp pen hagnɨg gabin. “Hon nɨbi bɨ magöŋhalö gasɨ ke ke mɨdöp,” a gɨpim u, nɨŋö nöp hagpim. Pen gasɨ rɨmɨd hon ke nɨŋun, nɨŋ aij gɨpun a gɨnabun u, hib hon ke hagno adö arnɨm rö löp. Pen nɨbi bɨ gau kalɨp mɨdmagö lɨnabun u, kƚö rɨmnap halö udun, Krais haga rö nöp gɨ aij gɨno arnab. * Ap 15:29
Pen hon gasɨ nɨŋeb mɨdpun a gɨpal nɨbi bɨ gau, yɨharɨŋ adö adö nöp nɨŋöm anɨg hagpal. * Gal 6:3 Nɨbi bɨ God nɨp mɨdmagö lɨbal gau, God nɨpe kalɨp nɨŋöb.
Pen nɨbi bɨ nan ap dap pak nan piral anɨb gau nɨp sabe gɨ ñeinaböl u, ñɨŋun aka ñɨŋagun? Pen hon nɨŋbun, nan piral sabe gɨpal anɨb gau nan nɨŋö wɨhö, u nan yɨharɨŋ. Hon nɨŋbun, God añɨ nöp mɨdöp. * Gal 4:8; Dud 4:39; 6:4 Nɨbi bɨ rɨmnap, god iru nöp, bɨ kub iru nöp kumi kabö adö laŋ abe mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe mɨdpal, a göm gasɨ u nɨŋbal. Pen God hon u añɨ yabɨƚ mɨdöp. Nɨpe Bapi hon nan gau magöŋhalö gɨ lö mɨdöp. Nɨpe mɨdö nɨŋöl gɨ me, hon mɨdpun. Bɨ Kub Jisas Krais u, u rö nöp añɨ nöp mɨdöp. Nɨpe mɨdö me, God nan gau magöŋhalö gɨ lö mɨdöp. Nɨpe mɨdö nɨŋöl gɨ me, hon mɨdpun. * Ep 4:5,6
Pen nɨbi bɨ rɨmnap manö anɨbu nɨŋagpal. Nagɨ adö u aij, nagɨ adö u naij, a göm nɨŋ aij gagal. Anɨb u, god piral gau nɨp nan pak sabe gɨ ñɨbal nan u ñɨŋöm, nɨhön gɨnɨg god piral ñɨbal nan ñɨŋbun a göm gasɨ iru nɨŋnaböl. Pen nan asɨ masɨ gɨnabun aka haƚöwaƚö ñɨŋnabun u, God nɨŋö, manö mɨdagöp.
Pen kale nɨbi bɨ nɨŋ aij gɨpim gau, nan ap ñɨŋno, añ mam hon nɨŋ aij gagal gau nɨŋöm ap lug paköl rö löp a gɨmim gasɨ u nɨŋöl gɨmim nan ñɨŋmim. * Ro 14:13-15; Gal 5:13 10 Nɨhön gɨnɨg: kale nɨbi bɨ nɨŋ aij gɨpim gau, am god piral sabe gɨpal ram raul mɨgan u ammim, nan ñɨŋbe, nañɨn namam nɨŋ aij gagal gau, ap kalöp nɨŋöm, kale u rö nöp ñɨŋöl rö löp. 11 Anɨb u, kale nɨŋ aij gɨpun a gɨmim gɨpe, nañɨn namam Krais udnabin a göm uma ap gasɨ mɨlö löl göm u rö nöp nan anɨbu ñɨŋöm, ap lug paknab. * Ro 14:15,20 12 Kale anɨg geinabim u, adö anɨbu nöp nañɨn namam kale gau nɨŋöm, adan aij mai, adan naij mai, nɨŋ aij gagnaböl. Anɨb u, kale nañɨn namam gau kalɨp nan si nan naij gɨmim, Krais nɨp nan si nan naij gɨnabim. 13 Anɨb u, nan ñɨŋeb rɨmnap ñɨŋnö, añ mam ap nɨŋöm ap lug pakeinab u, yad nan yuö rɨmnap ñɨŋagnabin; yɨharɨŋ haɫɨ maj nan ñɨŋem umnabin. * Ro 14:21

*8:1: Ap 15:29

*8:2: Gal 6:3

*8:4: Gal 4:8; Dud 4:39; 6:4

*8:6: Ep 4:5,6

*8:9: Ro 14:13-15; Gal 5:13

*8:11: Ro 14:15,20

*8:13: Ro 14:21