9
Pol pe udagmɨdöp u nɨp aij ga
Yad Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdpin. Yad Bɨ Kub hon Jisas nɨp amgö yad ke nɨŋnö. Kale Bɨ Kub nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u, yad Bɨ Kub nɨp wög gem, manö aij nɨpe u hag ñainö, nɨŋ udmim me, nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim. Anɨb u, nan ap yɨp adan wamagöp. * Ap 22:17-18; 26:16; 1Ko 15:8-9 Yad Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdpin u, pen nɨbi bɨ rɨmnap yɨp nɨŋöm, Pol Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdöp, a göm nɨŋagnaböl. Pen gasɨ yad nɨŋbin, kale nɨbi bɨ gau, nɨŋö nöp Pol Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdöp a gɨmim nɨŋbim. Nɨbi bɨ gau pen, kale Bɨ Kub nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u nɨŋeinaböl u, nɨŋö nöp Bɨ Kub nɨpe ke Pol manö nɨpe ud arep bɨ ap hag lö mɨdöp, a gɨnaböl. * 2Ko 3:2-3
Nɨbi bɨ rɨmnap yɨp manö kub hagpal gau kalɨp, pen anɨg hagabin. Kalöp wög gɨ ñɨbin u rö, pen nan magö udnam rö lagöp akaŋ * Luk 10:8 Wög kalöp gɨpin rö, yad pen nɨbi Jisas nɨp nɨŋ udöp ap udem, dam Jisas manö aij hag ñɨ ajöl gɨ, nan ñɨŋul rö lagöp akaŋ Bɨ Jisas manö ud arep bɨ rɨmnap abe, Bɨ Kub nɨmam hain nɨpe gau abe, Pida abe, pör nɨbi kale gau halö dam, Jisas manö aij hag ñɨ ajmɨdal. Aka Banabas hol mɨhöŋ nöp mani wög gul nan ñɨŋnabul?
Bɨ ami gau wög gɨpal rö, nan kale ke uƚhai nɨŋagpal. Kalɨp nan ñɨlö ñɨŋbal. Bɨ wain wög gɨ yɨmbal gau, yɨmbal rö, wain magö rɨmnap ral dapöm ñɨŋbal. Bɨ kaj sipsip mukpal gau, mukpal rö, ci rɨmnap udöm ñɨŋbal. Manö hagabin anɨbu nɨŋbe, nɨbi bɨ gau gasɨ nɨŋbal rö nöp hagab a gɨnabim rö löp. Pen lo manö adö anɨbu nöp hagab me. God Manö u, Mosɨs adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Kale kaj kau gau paŋɨd dapim,
wid hon abhib jaklö,
magö u ke löm, cög u ke löm gaŋ a gɨmim
dap lɨbe wög gɨlö nɨŋöl gɨ,
maj mɨgan kale u nagɨ lɨ rɨbɨk gagmim.
Wög gɨnaböl rö rɨmnap ñɨŋnaböl,” a ga.
Pen God nɨpe kaj kau gau gasɨ nɨŋöm manö anɨbu hagaga. * Dud 25:4; 1Di 5:18 10 Hanɨp nɨbi bɨ gasɨ nɨŋöm haga. Nɨbi bɨ wög kƚö yabɨƚ göm wög yɨmbal gau, nɨbi bɨ wög kƚö göm nan ral daubal gau, wög gɨpal rö kalɨp rɨmnap ñɨlö ñɨŋöl gɨ, aij a gö nɨŋöl gɨ wög göl a ga. * 2Di 2:6 11 God manö hagöp nan aij u mɨdmagö aŋ kalöp daŋ yɨmbun u rö, kale pen nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdöp rɨmnap hanɨp ral dap ñɨnabim u aij. * Ro 15:27 12 Pen bɨ rɨmnap kalöp manö aij u hag ñɨlö, mani nan gau ñɨbim rö, Banabas hol bɨ mɨhau kalöp pör hag ñɨmɨdul u, halɨp bɨ ñagnabim akaŋ
Pen kalöp hag nɨŋblop, mani nan gau udblop, pen nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm hagblap, “Mani nan a gɨ asɨb göl gɨ ajabil u, pen piral lɨmil, ‘Krais manö aij u hag ñɨ ajabul,’ a gɨpil,” a gɨblap. Anɨg rö anɨbu nɨŋul, Krais manö aij u nɨŋagnaböl rö löp, a gul, mani nan kale gau udagul. Mani hol ke wög gul, nan rau ñɨŋöl gul, Krais manö aij u hag ñɨ ajpul. * Ap 20:34; 2Ko 11:9
13 Pen kale nɨŋbim: bɨ God sabe gep ram raul mɨgan wög gɨpal gau, nan God nɨp dap ñɨbal gau rɨmnap udöm ñɨŋbal. Bɨ God wög göl gɨ, yaur wal bɨd adö pak sabe gɨpal gau rɨmnap udöm ñɨŋbal. * Dud 18:1-3 14 Anɨb unbö rö nöp, Bɨ Kub hagö, manö aij nɨpe hag ñɨnaböl nɨbi bɨ gau, kalɨp pen nan kale Bɨ Kub nɨp ñeb rɨmnap ñeinaböl, dam nan ñɨŋeb nan kale gau rauöm, mɨd aij göl gɨ wög anɨbu geinaböl. * Mad 10:10; Luk 10:7; Gal 6:6
15 Pen kalöp Krais manö aij u hag ñɨ ajnö udpim rö, mani nan ñɨŋeb kale rɨmnap udagpin u yɨp aij yabɨƚ göp. Mɨñi köp kalɨ kƚiñ rɨkabin i, nan kale rɨmnap udnam a gem hagagabin. Wasö yabɨƚ! Mani yad ke wög gem, nan rau ñɨŋnabin; wasö umnabin. Yad nan kale rɨmnap udagnabin.
16 Pen manö hag ñɨ ajmɨdin anɨbu, gasɨ yad ke hag ñɨ ajagmɨdin. Wög Bɨ Kub nɨp gɨmɨdin anɨbu, nɨpe ke gɨmön a ga rö nöp gɨmɨdin; gasɨ yad ke nɨŋem gagmɨdin. Anɨb u, yad Jisas manö aij u arö gɨnam rö lagöp; hag ñöl gɨ nöp mɨdeinabin. * Jer 20:9 17 Gasɨ yad ke nɨŋem Jisas manö aij u hag ñɨbnep, yad nan aij rɨmnap udbnep. Pen gasɨ yad ke wasö, Bɨ Kub hagö, manö aij nɨpe hag ñabin u rö, yad yɨharɨŋ wög yɨp hag la u gabin. 18 Anɨb u, yad nan aij udagem, kalöp yɨharɨŋ hag ñɨmɨdin u, yad nan nɨhön nɨhön pen udnam? Pen udmɨdin u, mani nan rɨmnap udagem, Jisas manö aij u hag ñɨnö, nɨbi bɨ gau kale nan rɨmnap ñagöm, yɨharɨŋ manö aij anɨbu nɨŋöm, Jisas nɨp nɨŋ udnaböl, a gɨ gasɨ u nöp nɨŋmɨdin; pen yad udmɨdin me u. 19 Yad, bɨ rau dap lɨlö, nagɨ wög gɨpal rö bɨ ap mɨdagpin u pen nɨbi bɨ iru nöp God lau adö mɨdeilaŋ a gem, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau mɨdpal magöŋhalö kalɨp nagɨ wög gep bɨ ap rö mɨdpin. 20 Juda kai mɨdpal aŋ u amem, Krais manö aij u hag ñɨnö nɨŋ udlaŋ a gem, kale gɨmɨdal adö u nöp gɨmɨdin. Yad lo Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨköm haga anɨbu nɨŋem hain gagabin u pen Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨka lo anɨbu hain gɨpal nɨbi bɨ gau mɨdpal aŋ u amem, Krais manö aij u hag ñɨnö nɨŋ udlaŋ a gem, yad lo manö anɨbu u rö nöp hain gɨmɨdin. * Ap 21:20-26 21 Pen nɨbi bɨ lo manö u nɨŋagpal aŋ u amem, Krais manö aij u hag ñɨnö nɨŋ udlaŋ a gem, nɨbi bɨ lo manö nɨŋagpal gau gɨpal rö gɨmɨdin. Pen anɨg gem, haƚöwaƚö göl gɨ God lo manö u arö gagpin; Krais lo manö u hain gɨmɨdin. 22 Nɨbi bɨ Krais nɨŋ ud pɨdöŋ gagal aŋ u amem, Krais manö u hag ñɨnö nɨŋ udlaŋ a gem, manö kal manö kƚö wasö, manö hain nöp hag ñɨmɨdin. Anɨb u, nɨbi bɨ ke ke mɨdpal rö, rɨmnap Krais nɨp nɨŋ udlö, kalɨp ud kamɨŋ yunɨm a gem, kalɨp aip mɨdem, kale gɨmɨdal rö nöp gɨmɨdin. * 2Ko 11:29 23 Gɨmɨdin anɨbu, Krais manö aij u hag ñɨ aij gɨnö, nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udlö, nɨpe kale aip yad aip ud kamɨŋ yunab, a gem, anɨg gɨmɨdin.
Kƚö yabɨƚ gɨno areinab me, mɨd aij yabɨƚ gɨnabun
24 Kale nɨŋbim: nɨbi bɨ resɨs gɨpal gau iru nöp resɨs gɨpal, pen bɨ añɨ ap nöd amjaknab u nöp nan aij udnab. Anɨb unbö rö, kale u rö nöp kƚö gɨmim, adan dip am aij gɨmim, nan aij udnabim. 25 Nɨbi bɨ resɨs göm, nöd amjakun a göm gasɨ u nɨŋbal gau, asɨ masɨ gɨ aij göm, pör kƚö göm eksais gɨ dam dam, hainö resɨs gɨnaböl. Usajɨl bad pör mɨdep wasö u, nan pro nöp udun a göm, anɨg gɨpal. Pen hon usajɨl bad pör mɨdep udun a gun, anɨg gɨpun. * Plp 3:14; 2Di 4:7-8; 2:4-5 26 Anɨb u me, yad resɨs gɨmɨdin u, ke gau nɨŋagpin; adan arnɨg gɨpin mɨgan u nöp nɨŋem, dip nöp gem armɨdin. Pen bɨ yɨharɨŋ haƚpi ñöm pen pen pakpal gau, haƚöwaƚö pakagpal, nɨŋ aij göm pakpal rö u gɨpin. 27 Pen yad hañ romaŋ gasɨ rɨmɨd yad ke kƚö kal gem eksais gɨ aij gɨmɨdin. Anɨg gem, nɨbi bɨ gau kalɨp Jisas manö aij u hag ñɨnö, Jisas nɨŋ udöm nan aij udlö, yad u rö nöp abe nan aij udnam, a gem, anɨg gɨnö armɨdöp. * Ro 8:13; 13:14

*9:1: Ap 22:17-18; 26:16; 1Ko 15:8-9

*9:2: 2Ko 3:2-3

*9:4: Luk 10:8

*9:9: Dud 25:4; 1Di 5:18

*9:10: 2Di 2:6

*9:11: Ro 15:27

*9:12: Ap 20:34; 2Ko 11:9

*9:13: Dud 18:1-3

*9:14: Mad 10:10; Luk 10:7; Gal 6:6

*9:16: Jer 20:9

*9:20: Ap 21:20-26

*9:22: 2Ko 11:29

*9:25: Plp 3:14; 2Di 4:7-8; 2:4-5

*9:27: Ro 8:13; 13:14