13
Nɨbi bɨ ke nɨbö gau kalɨp mɨdmagö lɨnabun u, u nan kub yabɨƚ
Manö yabɨƚ ke ke hagnabun aka ejol manö hagpal rö hagnabun u pen nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagnabun u, manö hon nɨŋlö belo paklö paklö hagab u rö lɨnab.
God manö nɨpe ke hagab manö anɨbu nɨŋun, nɨbi bɨ gau waiö hag ñɨnabun u pen nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagnabun u, hon nɨbi bɨ yɨharɨŋ rö lɨnabun. Gasɨ nɨŋ kɨd hiɨkun, Krais manö aij u nɨŋ aij gɨnabun u pen nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagnabun u, hon nɨbi bɨ yɨharɨŋ rö lɨnabun. Krais manö aij u manö iƚ u gasɨ nɨŋ kɨd hiɨknabun u pen nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagnabun u, hon nɨbi bɨ yɨharɨŋ rö lɨnabun. Hon nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagun, Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ yabɨƚ gun, ilö magö rɨmnap hagno ke gau arnab u pen hon nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨdmagö lagnabun u, hon nɨbi bɨ yɨharɨŋ rö lɨnabun. * Mad 17:20 Pen nan hon magöŋhalö mɨdöp rö, nɨme lun nɨbi bɨ nan mɨdagöp gau kalɨp ñɨnabun aka God wög u gɨno nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp nɨŋlö, mulu lugö, hanɨp mab inab aŋ u ud yulö umnabun u, God nɨp aij gɨnab a gɨnabun u pen mɨdmagö lagnabun u, nan yɨharɨŋ rö lɨnab.
Hon mɨdmagö leinabun u, kalɨp manö hain hain hagun, ud aij gun, gɨ aij gɨnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, nan aij kale gau hon rö lagöp, a gun gasɨ u nɨŋagnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, hib hon ke hagno adö aragnab. Hon mɨdmagö leinabun u, hon nöp nɨbi bɨ kub nɨbi bɨ gau nɨbi bɨ pro, a gun gasɨ u nɨŋagnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, nɨbi bɨ kalɨp manö naij hagun, haƚöwaƚö gagnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, pör nan nɨhön nɨhön hane ke aij gɨnɨm adö u gasɨ nɨŋun gagnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, yɨŋɨd kal juun manö pen pen hagagnabun. Hon mɨdmagö leinabun u, nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp gɨ naij gɨnaböl u, manö anɨbu gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdagnabun.
Hon mɨdmagö leinabun u, nagɨ naij adö anɨbu nɨŋun ñɨñɨ lagnabun; nan nɨhön nɨŋö nöp mɨdöp u nöp nɨŋun mɨñ mɨñ gɨnabun. * Ro 12:9 Hon mɨdmagö leinabun u, marö nɨhön nɨhön rɨmnap hanɨp aunɨm, gasɨ halö mɨdeinabun. Hon mɨdmagö leinabun u, pör Bɨ Kub nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ göl gɨ nöp mɨdeinabun. Hon mɨdmagö leinabun u, pör Bɨ Kub nɨp nɨŋ udöl gun gasɨ halö mɨdeinabun. Hon mɨdmagö leinabun u, pör kƚö gun Bɨ Kub hagöp rö göl gɨ mɨdeinabun. * 1Pi 4:8
Hon mɨdmagö leinabun u, rol ruö pör pör nöp anɨg gɨ damun, am Bɨ Kub aip kumi kabö adö laŋ au mɨdeinabun ñɨn u, mɨdmagö löl gɨ nöp mɨdeinabun. God Ana hanɨp nan aij ñö, God manö nɨpe ke hagab manö anɨbu nɨŋun, nɨbi bɨ gau waiö hag ñɨbun u, hainö anɨg gagnabun. God Ana hanɨp nan aij ñö, manö yabɨƚ ke ke aka ejol manö hagpal rö hagpun u, hainö anɨg gagnabun. God Ana hanɨp nan aij ñö, Krais manö aij u manö iƚ u nɨŋ kɨd hiɨkpun u, hainö anɨg gagnabun. Nɨhön gɨnɨg: God Ana hanɨp nan aij ñö, Krais manö aij u manö iƚ u nɨŋ kɨd hiɨkpun a gɨ gasɨ nɨŋbun u pen uri rɨmnap nöp nɨŋbun. God Ana hanɨp nan aij ñö, God manö nɨpe ke hagab manö anɨbu nɨŋun nɨbi bɨ gau waiö hag ñɨbun a gɨ gasɨ nɨŋbun u pen God Manö nɨpe rɨmnap nöp nɨŋun, nɨbi bɨ gau hag ñɨbun. 10 Pen Krais Bɨ aij unbö ke aunab u, hon nan gau rɨmnap nöp nɨŋagnabun; hon nɨbi bɨ magöŋhalö nan gau magöŋhalö waiö nɨŋ haknabun.
11 Ñɨ paiŋaŋ mɨdmɨdun ñɨn u, ñɨ paiŋaŋ gasɨ nɨŋbal rö gasɨ nɨŋun, ñɨ paiŋaŋ hagpal rö hagun mɨdmɨdun. Pen hainö majö gun, nɨbi bɨ kub lun, ñɨ paiŋaŋ gasɨ nɨŋöm gɨpal rö u böŋ nöp arö gɨpun.
12 Uri ñɨn anɨbi, ñɨg ana rö ral nɨŋbal rö u nɨŋun, nan gau magöŋhalö nɨŋ aij gagpun. Rɨmnap nɨŋbun; rɨmnap nɨŋagpun. Pen ñɨn hain anɨbu, nan gau rɨmnap nöp nɨŋagnabun; hon nɨbi bɨ magöŋhalö nan gau magöŋhalö amgö magö hon ke waiö nɨŋun, nɨŋ haknabun. Uri ñɨn anɨbi, God nɨpe aigale Bɨ rö mɨdöp u rɨmnap nɨŋbun, rɨmnap nɨŋagpun. Pen ñɨn hain anɨbu, God hanɨp nɨŋ aij yabɨƚ göp rö u, nɨp u rö nöp nɨŋ aij yabɨƚ gɨnabun.
13 Anɨb u, manö kub mɨhau nɨgaŋ pör mɨdöp: Krais nɨp nɨŋ udep u; Krais nɨp gasɨ halö abad mɨdep u; mɨdmagö lep u. Pen manö kub yabɨƚ u me, mɨdmagö lep u. * 1De 1:3

*13:2: Mad 17:20

*13:6: Ro 12:9

*13:7: 1Pi 4:8

*13:13: 1De 1:3