14
God Ana nɨbi bɨ nɨpe kalɨp nan aij ñab
Nɨbi bɨ gau kalɨp mɨdmagö lɨnabun u, u nan kub yabɨƚ; kale gasɨ anɨgöl nɨŋmim gɨmim. God Ana nan aij ñab anɨb gau, gasɨ rɨmɨd mɨdmagö aŋ kale daŋ gasɨ nɨŋmim, nan aij ñab anɨb gau udnabun a gɨmim gasɨ u nɨŋmim. Pen nan aij aij yabɨƚ u, Krais manö aij u nɨbi bɨ kalɨp hag ñɨnabun, a gɨmim gasɨ u nɨŋmim. * 1Ko 12:31; 14:39 Pen nɨbi bɨ manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hageinaböl u, kale nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hagagaböl; kale God nɨp nöp hagaböl. Nɨbi bɨ rɨmnap manö anɨbu nɨŋöm nɨŋagnaböl. God Ana pɨdöŋ ñö manö nɨŋö pi göl mɨdöp gau hagaböl. Pen nɨbi bɨ Krais manö aij u waiö hag ñeinaböl u, nɨbi bɨ rɨmnap manö kale u rö nöp nɨŋöm nɨŋ aij gɨnaböl. Manö anɨbu nɨŋöm Krais manö aij u nɨŋ aij göm pɨdöŋ rɨmnap halö udöm, gasɨ halö mɨdöl gɨ, nan nɨhön gɨnab u gasɨ iru nɨŋagnaböl. Nɨbi bɨ manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hageinaböl u, kale ke nöp manö anɨbu rɨk nɨŋöm, kale ke nöp pɨdöŋ rɨmnap halö udnaböl. Pen nɨbi bɨ Krais manö aij u waiö hag ñeinaböl u, nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau magöŋhalö u rö nöp nɨŋöm, pɨdöŋ rɨmnap halö udnaböl. Kale magöŋhalö manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hageinabim u, yɨp aij gɨnab u pen yɨp aij yabɨƚ gɨnab u, Krais manö aij u waiö hag ñɨnabim. Bɨ ap manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagöm, hainö nɨpe ke iƚ hagpin u anɨg anɨg göl mɨdöp a gɨnab u, nɨbi bɨ apdi nɨŋbal gau pɨdöŋ rɨmnap halö udnaböl. Anɨg gɨnab u aij. Wasö, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagep u nan pro; Krais manö aij u waiö hagep u nan kub.
Pen mɨdpim u amem, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagem God Manö hageinabin u, kale aigöl gɨmim nɨŋmim, Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨnabim? Pen God Ana yɨp manö rɨmnap hagö, kalöp hag ñɨnabin u aij gɨnab. Aka God Ana gö, gasɨ rɨmɨd yɨp auöp rö kalöp hag ñɨnabin u aij gɨnab. Aka God Ana yɨp gasɨ ñö, Krais manö aij rɨmnap kalöp hag ñɨnabin u aij gɨnab. Yad kalöp hag ñɨnö, kale Krais Jisas manö aij nɨŋ aij gɨmim, hagöp rö gɨnabim u, aij. Krais manö iƚ u rɨmnap hag ñeinabin u, Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim rö lɨnab.
Nan gau rɨmnap gasɨ mɨdagöp pen manö hagab. Gabu gida nan gau manö hagab. Pen gabu gida manö hag aij gageinab u, nɨbi bɨ gau nɨŋöm manö nɨhön nɨhön hagöp a göm dui göm kɨmap hagagnaböl.
Pen aƚɨŋ magö u, u rö nöp, hag aij gageinab u, bɨ an uraköm pen pen gɨnɨg gabun a göm, abad mɨdeinab? Anɨb u rö me, kale nɨbi bɨ gau kalɨp manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagmim, God Manö hageinabim u, kale aigöl göm manö hagaböl me u a göm, nɨŋöl? Kale ke nöp hag hag ju lɨnabim.
10 Mɨnöŋ naböŋ iƚ i manö yabɨƚ ke ke iru nöp mɨdöp rö, manö iƚ u mɨdö nɨŋöl gɨ hagpal; yɨharɨŋ hagagpal. 11 Nɨbi bɨ rɨmnap manö haglö nɨŋagnabun u, hanɨp nɨŋlö, nɨbi bɨ mɨlö gau rö lɨnab. Hon pen kalɨp nɨŋno, unbö rö gɨnab. 12 Kalöp anɨb unbö rö nöp gɨnab u, nɨŋ aij gɨmim. Gasɨ rɨmɨd mɨdmagö aŋ kale daŋ gasɨ nɨŋmim, God Ana nan aij ñab anɨb gau udnabun a gɨmim gasɨ u nɨŋbim u aij. Pen nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau magöŋhalö Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ göl a gɨmim, nan aij God Ana ñab gau udmim, kƚö gɨmim gɨ mɨdeinabim u aij yabɨƚ.
13 Anɨb u rö me, kale nɨbi bɨ gau kalɨp manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagmim, God Manö hageinabim u, God nɨp hag nɨŋbe, kalöp gasɨ ñö nɨŋöl gɨ, manö hagnabim anɨbu ud ado gɨmim, anɨg anɨg hagajun a gɨmim, kalɨp u rö nöp hag ñɨmim. 14 Nɨhön gɨnɨg: manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagem, God nɨp sabe gɨnabin u, ana yad sabe gɨnab pen manö iƚ anɨg göl hagabin u a gem nɨŋagnabin. 15 Anɨb u, yad ana yad u God nɨp sabe gɨnabin; pen yad u rö nöp gasɨ rɨmɨd yad u nɨŋöl gɨ nöp mɨdem God nɨp sabe gɨnabin. Yad ana yad u God nɨp kɨmap hagnabin; pen yad u rö nöp gasɨ rɨmɨd yad u nɨŋöl gɨ nöp mɨdem God nɨp kɨmap hagnabin. 16 Kale ana kale u nöp God nɨp aij a gɨmim sabe geinabim u, nɨbi bɨ gau manö hagnabim u nɨŋöm rɨk nɨŋagnaböl. Anɨb u, kale God nɨp sabe gɨmim aij a gɨnabim manö anɨbu iƚ u rɨk nɨŋöm, aij a göp a göm “Nɨŋö” a göl rö lagnab. 17 God nɨp aij a göl gɨ mɨdeinabim u pen nɨbi bɨ anɨb gau manö hagnabim u nɨŋöm, gasɨ rɨmnap halö udöm pɨdöŋ rɨmnap halö udagnaböl.
18 Pen God Ana nan aij ñö, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagpun u, kalöp nöp ñagöp. Yɨp u rö nöp ñajɨp, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö iru nöp pör hagmɨdin u, God nɨp aij a gɨpin. 19 Pen Krais lau adö mɨdpun nɨbi bɨ gau aip magum gun, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagnö nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm rɨk nɨŋagnaböl u, u yɨp aij gagnab. Manö nɨŋeb mɨhöp nöp hagnö, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm gasɨ rɨmnap halö udnaböl u, u yɨp aij gɨnab.
20 Pen añ mam bɨ. Ñɨ paiŋaŋ gasɨ nɨŋbal rö gasɨ u rö nɨŋagmim; nɨbi bɨ kub gasɨ nɨŋbal rö gasɨ u rö nɨŋmim. Nan si nan naij gagep adö u nöp ñɨ paiŋaŋ rö mɨdmim. * Ep 4:14
21 God manö haga rɨmnap hagöm, Aisaia God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Bɨ Kub hagöp,
‘Yad nɨbi bɨ gai i rɨmɨd uknö,
nɨbi bɨ mɨlö gau nɨbö hagnö apöm,
manö yabɨƚ kale ke hagnaböl,
pen nɨbi bɨ gai i manö yad hagnabin anɨbu nɨŋagnaböl,’ a göp,” a ga. * Ais 28:11-12
22 Anɨb u nɨŋbun, God Ana nan aij ñö, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagpal u, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal gau nɨŋöl a göm ñagöp; nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau nɨŋöl a göm ñöb. Pen God Ana nan aij ñö, nɨbi bɨ Krais manö aij u waiö hag ñɨbal u, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal gau, nɨp nɨŋ ud aij göl a göm ñöb; nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau, nɨp nɨŋ udöl a göm ñagöp.
23 Pen kale nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpim gau ap magum gɨmim, magöŋhalö manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagpe nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ manö anɨbu nɨŋagpal gau rɨmnap aka nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau rɨmnap raul mɨgan anɨbu aueinaböl u, manö kale anɨbu nɨŋöm, nɨbi bɨ gau hauƚ alö hagaböl, a gɨnaböl. * Ap 2:13 24 Pen Krais manö aij u waiö hag ñöl gɨ mɨdpe nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau rɨmnap aka nɨbi bɨ manö anɨbu nɨŋagpal gau rɨmnap raul mɨgan anɨbu aueinaböl u, manö kale anɨbu nɨŋöm, kale nan si naij naij gɨpal u nɨŋöm, gasɨ kub nɨŋnaböl. * Jon 16:8 25 Gasɨ kub nɨŋlö nɨŋöl gɨ, nan nɨhön nɨhön gasɨ rɨmɨd mɨdmagö kale pi göl mɨdöp gau waiö lö nɨŋnaböl. Kale anɨg göl gasɨ nɨŋöm, God nɨp nɨŋlö anɨnɨn gö, kugom yɨmöm, God hib nɨpe haglö adö arö nɨŋöl gɨ hagnaböl, “Nɨŋö! God kalöp aip mɨdöp,” a gɨnaböl.
God nɨp sabe gɨnɨg am magum gɨmim u, kabö rö nöp gɨmim
26 Anɨb u, añ mam bɨ, manö hagnɨg gabin i nɨŋmim. Kale ap magum gɨnabim ñɨn u, bɨ ap kɨmap ap hagnab; bɨ ap Krais manö aij u adɨŋ ap manö hag ñɨnab; bɨ ap God Ana gasɨ ñɨnab rö manö u hag ñɨnab; bɨ ap manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagnab; bɨ ap manö hagnab anɨbu, ado göm anɨg anɨg hagajɨp a gɨnab. Anɨb u me, nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ göl a gɨmim gasɨ u nöp nɨŋmim gɨmim. * 1Ko 12:8-10 27 Pen bɨ rɨmnap manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hageinaböl u, bɨ mɨhöp aka mɨhau nɨgaŋ nöp manö hagöl. Iru nöp hagagöl. Pen bɨ añɨ ap nöp uraköm manö hagnab; bɨ seg hagagöl. Bɨ añɨ ap anɨg göl uraköm manö hageinab, bɨ ke nɨbö ap pen uraköm, manö haga u ud ado göm, anɨg anɨg hagajɨp, a gɨnab. 28 Pen manö ado göm, anɨg anɨg hagajɨp a göm hag ñeb bɨ ap mɨdagainɨm u, manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagnɨg gaböl bɨ gau manö anɨbu hagagöl; kale ke agamɨj kalɨp ke abe God nɨp abe hagöl. 29 Bɨ mɨhöp aka mɨhau nɨgaŋ Krais manö aij u hag ñɨlö nɨŋöl gɨ, bɨ rɨmnap kabö rö hagaböl aka göm, nɨŋ mɨdaiöl. * 1De 5:21 30-31 Pen bɨ asɨk nɨŋ mɨdeinaböl anɨb gau, bɨ ap God Ana gö, gasɨ aij pɨral hiɨkö, bɨ nöd uraköm hagainɨm u gasɨ anɨbu nɨŋöm asɨkö, bɨ hain uraköm hagnɨm. Pen pen ab ralöm hagagöl. Añɨ añɨ uraköm hagöl. Anɨb u, kale magöŋhalö Jisas Krais manö aij u hag dapim apim gɨmim me, Jisas Krais gasɨ rɨmnap halö udmim, gasɨ halö mɨdeinabim.
32 Nɨbi bɨ God kalöp nan aij ñö, Krais manö aij u hag ñɨmɨdim gau, gasɨ kale ke nɨŋ aij gɨmim, manö hag ñɨmim. Pen kale u rö nöp gasɨ nɨŋ aij gɨmim, manö hagpin me u a gɨmim arö gɨmim. 33 Nɨhön gɨnɨg: God gö nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal gau haƚöwaƚö gagpal; gasɨ nɨŋöl gɨ gɨlö arö, agamɨj mɨd aij gɨpal.
Pen kale ap magum gɨmim, Krais lau adö mɨdpal nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö gɨmɨdal rö gɨmim. 34 Kale ap magum gɨmim, God nɨp sabe gɨmɨdim ñɨn u, nɨbi gau manö hagagöl. Bɨ gau nöp haglö, nɨbi gau yɨharɨŋ apdi nɨŋöl. Juda lo manö anɨb unbö rö nöp hagöp. * 1Ko 11:3; 1Di 2:12
35 Nɨbi gau manö rɨmnap halö nɨŋun a geinaböl u, kale ram kale ke gau amöm, nugmul bɨ kalɨp hag nɨŋlö, hag ñöl. Pen nɨbi bɨ Krais lau adö God Manö nɨŋun a göm magum geinaböl aŋ au, nɨbi ap uraköm manö hag ñɨnab u, gɨ naij yabɨƚ gɨnab.
36 Kale nɨbi bɨ Korid nöd api Jisas manö aij u udmim nɨbi bɨ gau dammim hag ñagpe. Pen hon Jisas manö aij ud arep bɨ gau, manö aij anɨbu damun, kalöp nɨbi bɨ Korid nöp hag ñagno. 37 Kale bɨ an an, God Ana hanɨp nan aij ñö, Jisas manö aij u nɨbi bɨ gau hag ñɨmɨdun a gɨmim gasɨ nɨŋbim gau, yad Bɨ Kub hagöp rö hagabin me u a gɨmim nɨŋmim. * 1Jn 4:6 38 Pen bɨ an manö hagabin anɨbi nɨŋagnab u, manö nɨpe u rö nöp nɨŋagmim.
39 Anɨb u, añ mam bɨ. Gasɨ kub kale u Jisas manö aij u hag ñun a gɨmim gasɨ u nɨŋmim. Pen nɨbi bɨ manö ke nɨbö manö nɨŋagep rö hagaiöl u, arö gim a gɨmim hagagmim. 40 Pen kale nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpim gau apim God Manö nɨŋnabim ñɨn u, nan nɨhön nɨhön geinabim, magöŋhalö gasɨ nɨŋ aij göl gɨ gɨpe arnɨm.

*14:1: 1Ko 12:31; 14:39

*14:20: Ep 4:14

*14:21: Ais 28:11-12

*14:23: Ap 2:13

*14:24: Jon 16:8

*14:26: 1Ko 12:8-10

*14:29: 1De 5:21

*14:34: 1Ko 11:3; 1Di 2:12

*14:37: 1Jn 4:6