5
God Ñɨ nɨpe nɨp nɨŋ udep magö u
Nɨbi bɨ, Jisas nɨpe Krais, a göm nɨŋ udpal gau, kale magöŋhalö God ñɨ pai nɨpe mɨdpal. Pen nɨbi bɨ nap mɨdmagö lɨbal gau, ñɨ nɨpe u rö nöp mɨdmagö lɨbal. God nɨp mɨdmagö lun, nɨpe manö kƚö hagöm, anɨg gɨmim, a göp rö gɨnabun u, hon nɨŋnabun, God ñɨ pai nɨpe gau kalɨp mɨdmagö lɨbun. * 1Jn 4:15
God manö kƚö hagöm, anɨg gɨmim, a göp rö nöp gɨnabun u me, hon God nɨp mɨdmagö lɨnabun. God manö kƚö nɨpe hagöp anɨb gau, marö gagöp. * Jon 14:15,23-24 Nɨhön gɨnɨg: God hanɨp udö, ñɨ pai nɨpe mɨdpun u me, nɨbi bɨ yɨharɨŋ gau nagɨ gɨpal adö u, gasɨ hanɨp ɫɨp gɨ ud aröl rö lagöp. Jisas nɨpe Krais a gun nɨŋ udno me, nɨbi bɨ yɨharɨŋ gau nagɨ gɨpal adö u, gasɨ hanɨp ɫɨp gɨ ud aröl rö lagöp. Nɨbi bɨ, Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe yabɨƚ, a göm, nɨŋ udpal gau nöp, nɨbi bɨ God Manö nɨŋagpal gau nagɨ gɨpal adö u, gasɨ kalɨp ɫɨp gɨ ud aröl rö lagöp.
Jisas God Ñɨ nɨpe yabɨƚ
Jisas Krais aua u, bɨ yɨharɨŋ auaga. Nɨpe ñɨg paka; hainö hagape nɨpe lugö uma. Ñɨg nöp pakö, God Ñɨ nɨpe u, a gun, hagagpun; ñɨg paköm hainö hagape nɨpe lugö uma u me, God Ñɨ nɨpe mɨdöp u nɨŋbun. God Ana nɨpe u u rö nöp hanɨp gasɨ ñö nɨŋbun, Jisas God Ñɨ nɨpe yabɨƚ u mɨdöp. Nɨhön gɨnɨg: God Ana pör pör manö nɨŋö nöp hagöp. * Jon 1:29-34 Anɨb u, manö adö mɨhau nɨgaŋ mɨdöp: Ana u; ñɨg u; hagape u.
Manö mɨhau nɨgaŋ anɨbu, jɨm ñöl adö añɨ hagöp rö, Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe mɨdöp u, nɨŋ aij gɨpun. * Jon 15:26 Nɨbi bɨ gau manö hagnaböl u, manö kale nɨŋ udnabun; pen God manö hagöp anɨbu, manö anɨbu manö nɨŋö yabɨƚ, a gun, yɨŋɨd nöp nɨŋ udun. Nɨhön gɨnɨg: God nɨpe ke Ñɨ nɨpe u manö anɨbu hagöp. * Jon 5:32-37
10 Nɨbi bɨ Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe yabɨƚ, a göm, nɨŋ udpal gau, God manö nɨŋö nɨpe u kalɨp aŋ daŋ mɨdö, kale God Ñɨ nɨpe nɨŋ udpal. Pen nɨbi bɨ Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe wasö gɨpal gau, God nɨpe bɨ pir alep bɨ, a gɨpal. Nɨhön gɨnɨg: God nɨpe ke Ñɨ nɨpe manö nɨŋö hagöp u nɨŋ udagpal. * Gal 4:6 11 Manö nɨŋö u anɨg göl mɨdöp: God nɨpe kamɨŋ pör mɨdep magö u hanɨp ñöb; kamɨŋ pör mɨdep magö u Ñɨ nɨpe aip mɨdöp. 12 God Ñɨ kale aip mɨdöp nɨbi bɨ gau, pör pör kamɨŋ mɨdep magö u hadö udpal; pen God Ñɨ kale aip mɨdagöp nɨbi bɨ gau, pör pör kamɨŋ mɨdep magö u udagpal. * Jon 3:36
Jisas Krais nɨp nɨŋ udpim rö, God ñɨ pai nɨpe mɨdpim
13 Kale Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe u, a gɨ gasɨ nɨŋbim nɨbi bɨ gau, pör pör mɨdeinabim u nɨŋ aij gɨmim, a gem, manö anɨbi kalöp kalɨ kƚiñ rɨkabin. * Jon 20:31
14 Hon nɨŋbun, God nɨp amun, nɨp aij gɨnab adö u nöp hag nɨŋeinabun u, nɨpe nɨŋnab. * Jon 14:13; 1Jn 3:21-22 15 Anɨbu, hon nɨŋbun, nan nɨhön nɨhön hag nɨŋeinabun, hagnabun rö nöp gɨnab.
16 Pen añ mam ap, nan si nan naij mab ke yaŋ aragep rö u geinab u, kale God nɨp sabe gɨpe, God nɨpe añ mam anɨbu kamɨŋ mɨdep magö u kauyaŋ ñɨnab. Pen nan si nan naij mab ke yaŋ arep rö u gaiöl, God nɨp sabe gɨmim, a gem, hagagabin. * Mad 12:31 17 God nan nɨhön nɨhön wasö göp gau gɨnaböl u, nan si nan naij gɨnaböl, pen nan si nan naij adö rɨmnap gɨnaböl, God nɨŋöm arö gɨnab.
18 Hon nɨŋbun, nɨbi bɨ God ñɨ pai nɨpe mɨdpal gau, nan si nan naij gagnaböl; God Ñɨ nɨpe kalɨp abad mɨdö, Seden kalɨp gɨ naij gɨnɨm rö lagöp. * 1Jn 3:9
19 Hon nɨŋbun, hon God ñɨ pai nɨpe mɨdpun; pen nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i gasɨ nɨŋbal gau magöŋhalö Seden ñɨmagö adö nɨpe mɨdpal.
20 Hon nɨŋbun, God Ñɨ nɨpe apöm gasɨ aij hanɨp ñö, God pör kabö göl hagab u nɨp nɨŋnabun. Ñɨ nɨpe Jisas Krais aip jɨm ñöl mɨdpun u me, Nap God Bɨ kabö göl u aip jɨm ñöl mɨdpun. Jisas Krais nɨpe God kabö göl me. Nɨpe kamɨŋ pör mɨdep Bɨ u.
21 Ñɨ pai mɨdmagö yad gau. God hon, a göm, nan piral sabe gɨpal gau, kale asɨ masɨ gɨmim.

*5:2: 1Jn 4:15

*5:3: Jon 14:15,23-24

*5:6: Jon 1:29-34

*5:8: Jon 15:26

*5:9: Jon 5:32-37

*5:10: Gal 4:6

*5:12: Jon 3:36

*5:13: Jon 20:31

*5:14: Jon 14:13; 1Jn 3:21-22

*5:16: Mad 12:31

*5:18: 1Jn 3:9