3
God ñɨ pai nɨpe mɨdpun u nɨŋun, mɨd aij gun
Bapi God hanɨp mɨdmagö yabɨƚ löm, hanɨp ñɨ pai yad ke, a göp u, yad aiö gabin. Hon God ñɨ pai nɨpe nöp mɨdpun. Anɨb u, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i nöp gasɨ nɨŋbal gau hanɨp nɨŋagpal. Bapi nɨp nɨŋagpal u me, hanɨp u rö nöp nɨŋagpal. * Jon 1:12-13; 16:3 Nɨbi bɨ nɨŋeb aij yad gau. Mɨñi hon God ñɨ pai nɨpe mɨdpun pen hainö nɨbi bɨ aigale bɨ rö mɨdeinabun u nɨŋagpun. Pen hon nɨŋbun, Jisas Krais nɨpe waiö lɨnab ñɨn u, nɨpe ke mɨdöp rö u amgö nɨŋun, nɨpe mɨdöp rö lun mɨdeinabun. * 2Ko 3:18 God hanɨp Krais rö lɨnab a göm gasɨ nɨŋnaböl nɨbi bɨ gau, Krais uɫ mɨdöp rö, hon u rö nöp uɫ mɨdaiun, a gɨ gasɨ nɨŋnaböl.
Nɨbi bɨ nan si nan naij gɨnaböl gau, kale magöŋhalö God lo manö rɨb junaböl. Nan si nan naij göm me, God lo manö rɨb junaböl. Pen kale nɨŋbim, Jisas Krais nɨpe aua u, hon nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i nan si nan naij gɨpun gac u ƚɨk gɨ yunɨg aua. Nɨpe ke nan si nan naij ap gagöp. * Jon 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Jn 2:2 Anɨb u, nɨbi bɨ nɨp aip jɨm ñöl mɨdpal gau, nan si nan naij gagpal. Nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau, Jisas Krais nɨp nɨŋagpal; nɨpe bɨ aigale bɨ rö mɨdöp u nɨŋagpal.
Ñɨ pai mɨdmagö aij yad gau. Nɨŋ aij gɨmim! Nɨbi bɨ rɨmnap manö piral hagöm gasɨ kalöp ɫɨp gɨ ud arnɨg gaböl gau, manö piral kale u nɨŋ udagmim. Nɨbi bɨ gɨ aij gɨpal gau nöp kale nɨbi bɨ kamɨŋ aij; Krais nɨpe ke kamɨŋ aij mɨdöp rö, kale u rö nöp nɨbi bɨ kamɨŋ aij mɨdpal. Pen nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau, Seden ñɨ pai nɨpe mɨdpal; Seden hadame dagol gau iƚ göm, gɨ damöm, nan si nan naij gɨmɨdöp rö gɨpal. God Ñɨ nɨpe ram mɨnöŋ iƚ i aua u, Seden nan naij gɨmɨdöp nagɨ u rɨb gɨ dö gɨnɨg aua. * Jon 8:44 Nɨbi bɨ God ñɨ pai nɨpe mɨdpal gau, God yɨŋ kalɨp aŋ daŋ la u mɨdöp u me, nan si nan naij gagnaböl. God Nap kale mɨdöp, kale God ñɨ pai nɨpe mɨdpal u me, kale nan si nan naij göl rö lagöp. * 1Jn 5:18 10 Anɨb u hon nɨŋbun, nɨbi bɨ an an kale God ñɨ pai nɨpe mɨdpal, nɨbi bɨ an an kale Seden ñɨ pai nɨpe mɨdpal; nɨbi bɨ gɨ aij gagpal gau kale God ñɨ pai nɨpe mɨdagpal; nɨbi bɨ añ mam gau kalɨp mɨdmagö lagpal gau kale u rö nöp God ñɨ pai nɨpe mɨdagpal.
God ñɨ pai nɨpe gau pen pen mɨdmagö lɨmim
11 Hon pen pen mɨdmagö lun. Manö i hadame dagol gau nöp hagla nɨŋbe. * Jon 13:34 12 Adam ñɨ nɨpe Ken ga rö gagmim. Nɨpe Seden, Bɨ Naij Yabɨƚ u, ñɨ nɨpe mɨdöm, nɨmam hain nɨp al pak la. Nɨpe nɨmam nɨp al pak la u, nɨhön gɨnɨg al pak laŋ Nɨpe ke gɨ naij gaia pen nɨmam Ebol nɨpe gɨ aij gaia u nɨŋöm nɨp al pak la. * Jen 4:8 13 Anɨb u, añ mam yad gau. Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i kalöp mulu kal nɨŋnaböl u, aiö gagmim. * Jon 5:18-19
14 Hon Krais nɨbi bɨ añ mam gau kalɨp mɨdmagö lɨbun u me, hon nɨŋbun, hon nɨbi bɨ hadö umbal rö mɨdaino adö u arö gun, kamɨŋ gɨsön nɨbö u hadö udpun. Nɨbi bɨ mɨdmagö lagpal gau, kale nɨbi bɨ hadö umbal rö mɨdpal. * Jon 5:24 15 Nɨbi bɨ an an nɨbi bɨ rɨmnap mulu kal nɨŋbal gau, kale kalɨp wip albal rö löp. Pen kale nɨŋbim, nɨbi bɨ wip albal gau, kale kamɨŋ pör mɨdep magö u udagpal. * Rep 21:8
16 Krais hanɨp mög nɨŋöm uma u me, hon aige gun añ mam hon mɨdmagö lun, nɨŋbun. Hon u rö nöp, añ mam hon gau kalɨp nɨŋö yöl mɨdmagö lun, kƚö gun, kalɨp gɨ aij gun; anɨg gun umnabun u, manö mɨdagöp. * Jon 13:1; Gal 1:4 17 Nɨbi bɨ nan iru mɨdö nɨŋöl gɨ, añ mam nan mɨdagöp gau kalɨp nɨŋöm mög nɨŋagnaböl u, kale God nɨp mɨdmagö lagpal. * Dud 15:7 18 Anɨb u, ñɨ pai mɨdmagö yad gau. Añ mam gau mɨdmagö lɨbun, a gɨnabun u, manö nöp hagagun; kalɨp nɨŋö nöp mɨdmagö lun, kƚö gun, kalɨp ud aij gun, gɨ aij gun. Anɨg gɨnabun u, hagnabun, hon añ mam gau mɨdmagö lɨbun, a gɨnabun. * Jem 2:15-16
Nɨbi bɨ God nɨp cɨg gɨpal gau hañ hubɨköl u nöp mɨdpal
19-20 Añ mam kalɨp mɨdmagö lun, gɨ aij gɨnabun u me, hon nɨŋnabun, Krais manö nɨŋö nɨpe u nɨŋ udpun. Anɨb u, gasɨ magö hon ke aŋ daŋ hanɨp manö kub hagnab u pen God amgö ilö adö nɨpe u hon mɨñ mɨñ göl gɨ agamɨj mɨdeinabun. Gasɨ magö hon aŋ daŋ u hain, pen God nɨpe kƚö yabɨƚ. Nɨpe gasɨ magö hon magöŋhalö nɨŋ aij göp. 21 Anɨb u, nɨbi bɨ nɨŋeb aij yad gau. Gasɨ magö hon ke aŋ daŋ hanɨp manö kub hagagnab u, gasɨ halö mɨdun, God mɨdöp au söl aramun, amgö ilö adö nɨpe u ana udagnabun. * Hib 4:16 22 God manö kƚö hagöp rö gun, nan nɨhön nɨhön nɨp aij gɨnab u göl gɨ damun, nɨp hag nɨŋeinabun u, hagnabun rö gɨnab. 23 God manö kƚö hagöm anɨg hagab: hon Ñɨ nɨpe Jisas Krais nɨp nɨŋ udun, añ mam gau pen pen mɨdmagö lun. God hanɨp manö kƚö hagöm, anɨg gɨmim, a ga. * Jon 6:29; 13:34 24 Nɨbi bɨ God manö kƚö hagöm haga rö nöp gɨpal gau, kale God aŋ daŋ mɨdpal; nɨpe kalɨp aŋ daŋ mɨdöp. God nɨpe Ana hanɨp ñöb u me, hon nɨŋbun, God nɨpe hanɨp aŋ daŋ mɨdöp. * 1Jn 4:13

*3:1: Jon 1:12-13; 16:3

*3:2: 2Ko 3:18

*3:5: Jon 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Jn 2:2

*3:8: Jon 8:44

*3:9: 1Jn 5:18

*3:11: Jon 13:34

*3:12: Jen 4:8

*3:13: Jon 5:18-19

*3:14: Jon 5:24

*3:15: Rep 21:8

*3:16: Jon 13:1; Gal 1:4

*3:17: Dud 15:7

*3:18: Jem 2:15-16

*3:21: Hib 4:16

*3:23: Jon 6:29; 13:34

*3:24: 1Jn 4:13