2
Krais hanɨp a göm, nɨp ke Nap nɨp sabe gɨ ña
Ñɨ pai yad gau. Kale nan si nan naij gagmim, a gem, kalöp manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. Pen nan si nan naij geinabim u, Jisas Krais pör pör kabö rö nöp gɨmɨdöp u, nɨpe hanɨp gɨ ñöm Nap nɨp hagöm, nan si nan naij gɨpal u nɨŋmön arö gɨmön, a gɨmɨdöp. * Hib 9:24 God nɨpe nan si nan naij gɨpun gau nɨŋöm, hanɨp mɨlö ke gau yuböp. Pen Jisas Krais nɨpe ke nan si nan naij gɨpun gau mab ba laŋ au hañ romaŋ adö nɨpe ke udöm umöm, nan si nan naij gɨpun gac u magöŋhalö ƚɨk gɨ yua. Pen nan si nan naij hon nöp wasö; nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö nan si nan naij gɨpal gac u ƚɨk gɨ yua. * Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jn 4:10
God Manö hagöp rö geinabun u, hon nɨŋö nöp God nɨp nɨŋbun u, nɨŋnabun. Bɨ ap, God nɨp nɨŋbin, a gɨnab pen God hagöp rö gagnab u, nɨpe manö piral hagnab; manö nɨŋö u mɨdmagö aŋ nɨpe daŋ mɨdagöp. 5-6 Pen nɨbi bɨ God Manö hagöp rö gɨpal gau, kale God nɨp mɨdmagö yabɨƚ lɨbal. God aip jɨm ñöl mɨdpun, a gɨpal, nɨbi bɨ gau, Jisas gɨmɨdöp rö nöp gɨnaböl. Nɨpe gɨmɨdöp rö gɨnabun u me, hon nɨŋnabun, God aŋ daŋ mɨdpun. * Jon 14:21,23
Pen pen mɨdmagö lɨmim
Nɨbi bɨ mɨdmagö yad gau. Manö kalɨ kƚiñ rɨkabin anɨbi, manö gɨsön nɨbö wasö; manö hadame dagol hagla mɨdmɨdöp; manö nöd nɨbö anɨbu nöp yad uri kalöp hagabin. * Jon 13:34; 2Jn 5-6 Pen manö kalöp kalɨ kƚiñ rɨkabin anɨbi manö gɨsön nɨbö mɨdöp. Jisas Krais gɨmɨdöp u nɨŋöm, manö gɨsön nɨbö anɨbu manö nɨŋö nöp, a gɨpal. Pen kale nɨbi bɨ gau gabim u abe nɨŋöm, kale u rö nöp, manö gɨsön nɨbö anɨbu manö nɨŋö nöp, a gɨpal. Sɨbön u uri hadö ur gab; mailö magö nɨŋö u hadö mailö gab. * Ro 13:12; Jon 1:9
Nɨbi bɨ, mailö mɨdpun, a göm, añ mam kale rɨmnap mulu kal nɨŋbal gau, kale sɨb au mɨdpal. * 1Jn 4:20
10 Pen nɨbi bɨ añ mam kale gau kalɨp mɨdmagö lɨbal gau, mailö mɨdpal. Mailö gau ajöm, ap lug pakagnaböl. * Ro 14:13 11 Nɨbi bɨ añ mam kale rɨmnap mulu kal nɨŋbal gau, kale sɨb au mɨdpal. Kale sɨb gau mɨdlö, amgö kale hadö we göp nɨŋöm sɨb gau ajöm, gai araböl u nɨŋagpal. * Jon 12:35
12 Jisas Krais nɨpe uma u me,
God nan si nan naij gɨpim u nɨŋöm arö göp.
Anɨbu, yad kalöp ñɨ pai mɨdmagö yad gau
manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
13 Kale bɨ majö gau,
Jisas Krais hadame dagol gau mɨdöm uri mɨdöp u,
nɨp hadö nɨŋbim u me,
yad kalöp bɨ majö manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
Kale bɨ praj gau,
Seden, Bɨ Naij Yabɨƚ u, nɨp
ma kale mo gau hadö lɨbim u me,
yad kalöp bɨ praj manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
Kale ñɨ pai mɨdmagö yad gau
Bapi nɨp hadö nɨŋbim u me,
yad kalöp ñɨ pai mɨdmagö yad
manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
14 Kale bɨ majö gau,
Jisas Krais hadame dagol gau mɨdöm uri mɨdöp u,
nɨp hadö nɨŋbim u me,
yad kalöp bɨ majö manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
Kale bɨ praj gau,
God Manö kamɨŋ u
mɨdmagö aŋ kale daŋ kamɨŋ mɨdö, kale kƚö gɨmim,
Seden, Bɨ Naij Yabɨƚ u,
nɨp ma kale mo gau hadö lɨbim u me,
yad kalöp bɨ praj manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
Nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdmagö lagmim
15 Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdagpal gau, nagɨ gɨpal adö u gun, a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim. Gasɨ kale nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i gau amöm wam wam gö, nan gau mɨdmagö lɨnabim u, kale Bapi nɨp gasɨ u arö gɨmim, nɨp mɨdmagö lagnabim. * Ro 8:7 16 Nɨbi bɨ nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i gasɨ nɨŋbal gau, hañ romaŋ hon nan si nan naij gasɨ göp rö gun, a göm, nan nɨhön nɨhön amgö nɨŋnaböl gau, si udun a göm, nan gau iru nöp udun, hib kub udun, a göm, nɨŋbal rö gɨlö aröp. Bapi kalɨp gasɨ ñö anɨg gagpal; mɨnöŋ naböŋ iƚ i nan gau gasɨ nɨŋöm, anɨg gɨpal. * Ro 13:14 17 Ram mɨnöŋ iƚ i abe, nan nɨhön nɨhön ram mɨnöŋ iƚ i gasɨ ɫɨp göp gau abe, ur gɨnɨg gab; pen nɨbi bɨ God hagöp rö gɨpal gau pör pör mɨdeinaböl. * Mad 7:21
Krais nɨp mulu kal nɨŋeb bɨ u
18 Ñɨ pai mɨdmagö yad gau. Ñɨn hain u söl mɨdöp. Bɨ Krais nɨp mulu kal nɨŋeb bɨ u aunab, a gɨla, u nɨŋbim. Mɨñi nɨbi bɨ Krais nɨp mulu kal nɨŋbal gau iru mɨdpal rö, ñɨn hain u söl mɨdöp u, nɨŋbun. * Mad 24:5,24; 2Jn 7
19 Nɨbi bɨ Krais nɨp mulu lugö nɨŋbal anɨb gau, hon aip magum göm, hainö arö göm höŋ adö arla; hon aip magum gaila pen hon aip jɨm ñöl mɨdagmɨdal. Hon aip jɨm ñöl mɨdaiblap u, hanɨp arö göm ke ke aragblap. Pen höŋ adö arla u, nɨbi bɨ yad waiö nöp nɨŋnaböl, bɨ gau kalɨp aip jɨm ñöl mɨdagpal, a göm, God nɨpe ke gö, kale höŋ adö arla. * Ap 20:30
20 Pen Krais, Ana Uɫ yuö kalöp adö apöm aip mɨdöp rö, kale magöŋhalö God Manö nɨŋö u nɨŋbim. * 1Ko 2:15 21 Kale Jisas Krais manö nɨŋö u nɨŋagpim, a gem, kalöp manö i kalɨ kƚiñ rɨkagabin; kale hadö nɨŋbim. Pen Jisas Krais manö nɨŋö u, manö piral ap auagöp.
22 “Jisas nɨpe Mesaia wasö,” gɨnab bɨ anɨbu nöp nɨpe bɨ pir alep bɨ. Anɨg gɨnab u, nɨpe Bapi abe, Ñɨ abe wasö gɨnab. Bɨ anɨbu nɨpe Krais Nɨp Mulu Kal Nɨŋeb Bɨ anɨbu. * 1Jn 4:3; 2Jn 7 23 Nɨbi bɨ Jisas nɨpe God Ñɨ wasö gɨpal gau, kale Nap nɨp nɨŋagpal. Pen nɨbi bɨ Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe mɨdöp hag waiö gɨpal gau, kale Nap nɨp abe nɨŋbal. * Jon 5:23; 1Jn 4:15; 5:1
Ana Uɫ kalöp Krais manö nɨŋö u hag ñɨnab
24 Manö nöd nɨŋbe u, mɨdmagö aŋ kale daŋ ud aij göl gɨ mɨdmim. Manö nöd nɨŋbe u, mɨdmagö aŋ kale daŋ ud aij göl gɨ mɨdeinabim u, God Ñɨ aip jɨm ñöl mɨdmim, Nap aip jɨm ñöl mɨdmim mɨdeinabim. 25 Hanɨp manö nɨŋö hag löm haga, “Kale pör pör nöp kamɨŋ mɨdeinabim,” a ga.
26 Manö uri nöp hagajɨn i, nɨbi bɨ manö piral hagöm gasɨ kalöp ɫɨp gɨ ud arnɨg gaböl gau gasɨ nɨŋem hagajɨn. 27 Nɨbi bɨ gau kalöp hag ñagöl. Krais nɨpe Ana Uɫ yuö kalöp adö apöm aip mɨdöp rö, nɨpe ke kalöp hag ñab; pen nɨpe manö piral wasö, manö nɨŋö nöp magöŋhalö kalöp hag ñɨnab. Anɨb u, God Ana gasɨ ñöb rö, Krais nɨp cɨg gɨmim nöp mɨdaimim. * Jon 16:13
28 Ñɨ pai mɨdmagö yad gau. Krais nɨp cɨg gɨmim nöp mɨdpe me, nɨpe ado gɨ aunab ñɨn u, nɨp nɨŋno nable gagnab; hubɨköl u nöp gun mɨdeinabun. 29 Krais nɨpe nagɨ yɨjɨg göl adö u nöp gɨ aij göp nɨŋbim u, kale u rö nöp nɨŋbim, nɨbi bɨ nagɨ yɨjɨg göl adö u nöp gɨpal gau, kale God ñɨ pai nɨpe mɨdöm me, anɨg gɨpal. * 1Jn 3:10

*2:1: Hib 9:24

*2:2: Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jn 4:10

*2:5-6: Jon 14:21,23

*2:7: Jon 13:34; 2Jn 5-6

*2:8: Ro 13:12; Jon 1:9

*2:9: 1Jn 4:20

*2:10: Ro 14:13

*2:11: Jon 12:35

*2:15: Ro 8:7

*2:16: Ro 13:14

*2:17: Mad 7:21

*2:18: Mad 24:5,24; 2Jn 7

*2:19: Ap 20:30

*2:20: 1Ko 2:15

*2:22: 1Jn 4:3; 2Jn 7

*2:23: Jon 5:23; 1Jn 4:15; 5:1

*2:27: Jon 16:13

*2:29: 1Jn 3:10