2
Nɨbi bɨ gau nɨbi bɨ aij, nɨbi bɨ gau nɨbi bɨ naij, a gɨmim hagagmim
Añ mam bɨ. Kale Bɨ Kub hon Jisas Krais, Bɨ aij yabɨƚ unbö ke nɨp nɨŋ udpim rö, nɨbi bɨ gau nɨŋmim, nɨme ke ke lɨmim, bɨ u bɨ kub, bɨ u bɨ mɨgan gau, a gɨmim, hagagmim. * Ap 10:34; Jem 2:9 2-4 Kale God nɨp sabe gɨnɨg ap magum gɨnabim. Pen bɨ nan iru mɨdöp bɨ ap, waƚɨj aij aij löm, riŋ gol ñɨmagö nɨpe löm aueinab u, kale bɨ anɨbu nɨŋmim hagnabim, “Ne am pom adö aij aij gau asɨk,” a gɨnabim. Pen bɨ mög gep rö ap, waƚɨj naij löm aueinab u, kale bɨ anɨbu nɨŋmim hagnabim, “Ne goƚ gau urak mɨd,” aka “Ne mɨnöŋ ma iƚ yad aui asɨk mɨd,” a gɨnabim. Pen anɨg geinabim u, kabö rö gagnab. Kale ke gasɨ naij nɨŋmim, nɨpe bɨ kub, nɨpe bɨ mɨgan gau, a gɨmim, anɨg gɨnabim.
Pen añ mam aij yad gau nɨŋim! Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i, nɨbi bɨ mög gep rɨmnap nɨŋöm, nɨbi bɨ au kale nɨbi bɨ mɨgan gau, a gɨmɨdal. Pen God nɨpe nɨbi bɨ mög gep gau kalɨp anɨg gagöp. God nɨpe kalɨp ud aij göm, gasɨ aij ñö, kale God nɨp nɨŋ udöm cɨg aij göm, ana kale aŋ daŋ nɨbi bɨ gep yabɨƚ nɨpe gau mɨdlö nɨŋöl gɨ, nɨpe pör pör nöp Kiŋ kale mɨdeinab. Nɨpe manö kƚö hagöm, nɨbi bɨ yɨp mɨdmagö lɨbal gau kalɨp anɨg gɨnabin, a ga. * 1Ko 1:26-28 6-7 Kale pen nɨbi bɨ mög gep rö gau kalɨp hagpe, “Ne goƚ gau urak mɨd,” aka “Ne mɨnöŋ ma iƚ yad aui asɨk mɨd,” a geinabim u, nɨpe nable gö nɨŋöl gɨ asɨknab. Nɨbi bɨ nan iru mɨdöp gau nöp, Bɨ Kub aij kalöp udöp u nɨp hag juöm, kalöp hag pro göm, dam manö kub hagpal.
Pen God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, “Ne ke mɨdmagö lɨban rö, nɨbi bɨ gau kalɨp unbö rö nöp mɨdmagö lɨmön,” a gɨla. God lo manö kub yabɨƚ haga u rö geinabim u, kale gɨ aij yabɨƚ gɨnabim. * Mad 19:19; Gal 5:14 Pen waƚɨj nan gau rol gɨpal rö nɨŋmim, nɨbi bɨ nɨme lɨnabim u, God lo manö anɨbu rɨb jumim, nan si nan naij gɨnabim. * Dud 1:17
10 Nɨhön gɨnɨg: God lo manö nɨpe gau magöŋhalö nɨŋ dammim, pen lo manö añɨ ap nöp rɨb junabim u, God lo manö magöŋhalö rɨb junabim rö lɨnab. * Mad 5:19 11 God nɨpe lo manö hagöm, “Nɨbi si bɨ si gagmim,” a göm, “Wip al pakagmim,” a göm, haga. Anɨb u, kale nɨbi si bɨ si gagnabim, pen wip al paknabim u, kale God lo manö u rɨb junabim. * Eks 20:13-14; Ro 13:9
12 Anɨb u, manö hagnɨg aka nɨhön nɨhön gɨnɨg, gasɨ ap nɨŋmim hagmim, “God Manö nɨbi bɨ ud kamɨŋ yuöp manö aij anɨbu nöp nɨŋöm, hanɨp manö kub hagnab,” a gɨmim gasɨ u nɨŋmim. * Gal 6:2; Jem 1:25; 1Pi 2:16 13 Nɨbi bɨ kale nɨbi bɨ rɨmnap gau mög nɨŋagnaböl gau, God kalɨp manö kub hagöm, kalɨp u rö nöp mög nɨŋagnab. Pen nɨbi bɨ, nɨbi bɨ gau mög nɨŋnaböl gau, God kalɨp u rö nöp mög nɨŋöm, manö kub hagagnab. * Mad 5:7; 18:32-35
Manö nöp hagagmim; God manö hagöp rö gɨmim
14 Añ mam bɨ. Nɨbi bɨ rɨmnap, God nɨp nɨŋ udpun, a gɨpal u pen God hagöp rö gagpal. Manö nöp hagöm, God hagöp rö gagnaböl u, God kalɨp pen ud kamɨŋ yuagnab.
15-16 Añ mam rɨmnap waƚɨj mɨdagöm, nan magö mɨdagöm gɨnab gau nɨŋmim, pen waƚɨj nan magö rɨmnap dam ñöl gɨ wasö, yɨharɨŋ, “Ammim mɨd aij gɨmim,” a gɨnabim u, gɨ aij gagnabim. * 1Jn 3:17 17 Anɨb u, kale God nɨp nɨŋ udnabim pen God Manö nɨpe hagöp rö gagnabim u, nɨŋ udep kale u nan yɨharɨŋ rö lɨnab.
18 Kale rɨmnap hagnabim, “Nɨbi bɨ rɨmnap God nɨp nɨŋ udpal; pen nɨbi bɨ rɨmnap God Manö hagöp rö göm, nɨbi bɨ gau gɨ aij gɨpal. Anɨb u, manö mɨdagöp,” a gɨnabim. Pen manö hagnabim anɨbu, kalöp pen hag nɨŋnabin, “Nɨbi bɨ God nɨp nɨŋö nöp nɨŋ udeinaböl u, kale aigöl göm nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ aij gagnaböl? Yad God nɨp nɨŋ udpin u me, nɨpe hagöp rö nɨŋ aij gem, nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ ñɨbin,” a gɨnabin. * Gal 5:6 19 Kale God añɨ nöp mɨdöp, a gɨmim, gasɨ nɨŋbim u aij gɨpim. Pen kɨjaki gau u rö nöp, gasɨ adö anɨbu nöp nɨŋöm, pɨñɨŋ göm gɨl gɨl gɨpal. 20 Kale nɨbi bɨ hauƚ rö! Kale, “God nɨp nɨŋ udpun,” a gɨpim u pen nɨpe hagöp rö gagpim. Anɨg gɨpim u, God nɨp nɨŋ udpun, a gɨpim u nan yɨharɨŋ rö löp. Manö hagabin anɨbi hadö nɨŋbim aka yad manö rɨmnap halö kalöp hagnam nɨŋmim?
21 Kale nɨŋbim, bac hon Ebraham ñɨ nɨpe Aisak nɨp God nɨp pak sabe gɨ ñɨnɨg geia, God nɨŋöm, Ebraham nɨpe bɨ aij, a ga. * Jen 22:9-12 22 Anɨb u, Ebraham God nɨp nɨŋ uda u me, God nɨp bɨ aij hagaga; Ebraham nɨpe God nɨp nɨŋ uda u abe, God haga rö nöp ga u abe, God nan anɨb mɨhau nɨŋöm haga, Ebraham nɨpe bɨ aij, a ga. * Hib 11:17-18 23 Ñɨn nöd anɨbu me, God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm kale hadö nɨŋla, manö kalɨ kƚiñ rɨkla anɨbu, manö nɨŋö kalɨ kƚiñ rɨkla: “Ebraham God manö nɨpe nɨŋ uda u me, God Ebraham nɨpe bɨ kamɨŋ aij, a ga.” Ebraham ga anɨbu, God Ebraham nɨp, bɨ nɨŋeb yad, a ga. * Jen 15:6; 2Kr 20:7; Ais 41:8 24 Anɨb u kale nɨŋbim, kale God nɨp nɨŋ udnabim u nöp, God kalöp, nɨbi bɨ aij yad, a gagnab. Kale God nɨp nɨŋ udmim, nɨpe hagöp rö gɨnabim u me, God kalöp nɨbi bɨ aij yad, a gɨnab.
25 Anɨb u rö nöp, nɨbi Rehap ga. Nɨpe bɨ si udep nɨbi mɨdmɨdöp u pen bɨ Isrel mɨhöp ram mɨnöŋ nɨpe u agamɨj si nɨŋnɨg aueilö, Rehap kalɨp mɨhöŋ ram nɨpe udöm gau pi göm, hainö adan ke nɨbö ap hag yuö, kale pɨñɨŋ gɨ ammil, ram kale ado gɨ arlö. Rehap ga rö nɨŋöm, God Rehap nɨp nɨbi kamɨŋ aij a ga. * Jos 2:1-21; Hib 11:31 26 Pen nɨbi bɨ hañ romaŋ nöp mɨdöm, ana halö mɨdagpal u, kale kamɨŋ mɨdep magö u mɨdagöp. Anɨb u rö, nɨbi bɨ God nɨp nɨŋ udpun, a gɨpal u pen God Manö hagöp adö u gagpal gau, kale u rö nöp kamɨŋ mɨdep magö u mɨdagöp.

*2:1: Ap 10:34; Jem 2:9

*2:5: 1Ko 1:26-28

*2:8: Mad 19:19; Gal 5:14

*2:9: Dud 1:17

*2:10: Mad 5:19

*2:11: Eks 20:13-14; Ro 13:9

*2:12: Gal 6:2; Jem 1:25; 1Pi 2:16

*2:13: Mad 5:7; 18:32-35

*2:15-16: 1Jn 3:17

*2:18: Gal 5:6

*2:21: Jen 22:9-12

*2:22: Hib 11:17-18

*2:23: Jen 15:6; 2Kr 20:7; Ais 41:8

*2:25: Jos 2:1-21; Hib 11:31