Jems
Jems köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Jems. God, Bɨ Kub Jisas Krais, kalɨp apil mɨhau wög gɨ ñabin. Kalöp nɨbi bɨ Jisas Krais manö aij nɨpe u nɨŋ udmim, ju am ram mɨnöŋ ke gau gau mɨdpim gau, köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkem, “Kale mɨdpim?” a gabin. * Mad 13:55; Gal 1:19; Ap 15:23; 1Pi 1:1
Marö nɨhön nɨhön aunab, kale gasɨ iru nɨŋagmim
Añ mam bɨ. Marö nɨhön nɨhön aunab, gasɨ iru nɨŋagmim; mɨñ mɨñ göl gɨ nöp mɨdaimim. * Ro 5:3-5 Kale nɨŋbim, marö auö bɨsƚam mɨdeinabim u, kale Jisas Krais nɨp cɨg aij gɨnabim. Anɨb u, hainö marö nɨhön nɨhön kalöp aunab, kale pɨñɨŋ gagmim, Jisas Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, nɨp cɨg aij gɨmim. * 1Pi 1:7 Uɫham mɨdmim, Jisas Krais nɨp cɨg aij göl gɨ nöp mɨdmim, gɨ dammim me, kale nɨbi bɨ kƚö, nɨbi bɨ aij, nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp, mɨdeinabim. Pen kale nɨbi bɨ rɨmnap, hon nɨhön nɨhön gɨno aij arnab, a gɨnabim u, God bɨ hanɨp ud aij yabɨƚ göp u nɨp hag nɨŋbe, nɨpe kalöp gasɨ aij kabö göl u ñɨnab. God nɨp hag nɨŋeinabim u, yɨp nɨhön gɨnɨg anɨg hag nɨŋbim, a göm, hagagnab. * Pro 2:3-6 Pen God nɨp hag nɨŋnɨg, gasɨ añɨ nöp nɨŋmim hag nɨŋmim. Pen hanɨp nɨŋnab aka nɨŋagnab, a gɨmim, gasɨ mɨhöp nɨŋmim hag nɨŋagmim. Pen kale gasɨ mɨhöp nɨŋmim hag nɨŋnabim u, yɨgön apöm, ñɨg solwara ralöm ud daŋ i göp rö u gɨnabim. 7-8 Nɨbi bɨ anɨb gau rö, gasɨ ap ap nɨŋöl gɨ gɨlö aröp u me, Bɨ Kub nɨp hag nɨŋnaböl u, nan ap kalɨp ñagnab.
Nɨbi bɨ nan mɨdagöp gau; nɨbi bɨ nan iru mɨdöp gau
Krais nɨbi bɨ añ mam mög gep rö gau, God amgö ilö nɨpe yad hib mɨdöp, yad ñɨ pai nɨpe mɨdpin, a göm, mɨñ mɨñ gɨnab; 10 pen añ mam nan iru mɨdöp gau, God amgö ilö nɨpe yad añ mam nan mɨdagöp gau rö adɨp adɨp mɨdpin, a göm, mɨñ mɨñ gɨnab. Nɨhön gɨnɨg: nan aij nɨpe u mab pɨpɨƚ rö yɨŋɨd hir gɨnab. * Ais 40:6-7 11 Sɨdö u lɨm göm, mab pɨpɨƚ aij aij anɨbu kal nɨŋö, mɨƚep göm lugöp. Nɨbi bɨ nan iru mɨdöp gau, wög kale gɨ dam arlö nɨŋöl gɨ, kalɨp unbö rö nöp gɨnab. Kale unbö rö nöp ur gɨnaböl.
Nɨbi bɨ marö auö, God nɨp arö gagpal
12 Pen nɨbi bɨ marö auö, God nɨp arö gagöm, cɨg aij göl gɨ nöp mɨdeinaböl gau, usajɨl bad pör pör mɨdep u udnabun a göm, mɨñ mɨñ gɨnaböl. Nɨbi bɨ God nɨp mɨdmagö lɨbal gau, God kalɨp usajɨl bad pör pör mɨdep u rol ñɨnab. Nɨpe manö kƚö hagöm anɨg haga.
13 Nɨbi bɨ, gɨ naij gun, a göm gasɨ u auö, God gasɨ ñö anɨg gun a gɨ gasɨ nɨŋbun, hagagöl. God, nan si nan naij gɨnam, a gɨ gasɨ nɨŋagnab rö, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp gasɨ anɨbu rö ñagnab. 14 Pen gasɨ naij kale ke nɨŋbal adö u, kalɨp ɫɨp gɨ ud arö, nan si nan naij gun a gɨ gasɨ nɨŋnaböl. 15 Gasɨ nɨŋnaböl anɨbu, nan yɨŋ rö yɨmlö, ranöm kɨdɨƚ am pɨdöŋ gɨnab rö u, nan si nan naij gɨnaböl. Pen nan si nan naij gɨnaböl anɨbu, böŋ nöp mɨd pɨdöŋ gö, umnaböl.
16 Pen añ mam aij yad gau. Manö piral hagaiöl u, nɨŋagmim. 17 Nan aij nɨhön nɨhön kabö rö udpun gau, ke gau nɨbö auö udagpun. Bapi sɨdö, rakɨn, gapɨ mailö ñɨmɨdöp gau gɨ la u nöp, hanɨp adö gɨlaŋ nɨbö ñöb. Nɨpe nagɨ adö ap gɨ damöm, nan ana rö ado göm, nagɨ adö ap ke gagnab. 18 Gasɨ nɨpe ke nɨŋöm gö, hon manö nɨŋö nɨpe u nɨŋ udun, kamɨŋ gɨsön nɨbö udun, ñɨ pai nɨpe ke lun, nan magö nöd nɨbö mɨñ mɨñ göl gɨ ralmɨdal rö mɨdpun. * Jon 1:13
God Manö u nɨŋ aij gɨmim, hagab rö nöp gɨmim
19 Añ mam aij yad gau nɨŋim! Nɨbi bɨ kalöp manö hagaiöl u, yɨŋɨd nɨŋmim; pen manö yɨŋɨd hagagmim; nɨbi bɨ gau kalɨp yɨŋɨd mulu kal nɨŋagmim. 20 Nɨbi bɨ mulu kal nɨŋnaböl u, God kale gɨ aij göm, mɨd aij gɨlaŋ, a gɨ gasɨ nɨŋöb rö gagnaböl. * Ekl 7:9 21 Anɨb u, gasɨ naij nɨŋmim, nan si nan naij gɨpim u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a gɨmim, nan gac göp anɨbu böŋ nöp arö gɨmim, God mɨdmagö aŋ kale daŋ manö nɨpe yɨmöb u, ud aij gɨmim. Manö anɨbu kalöp ud asɨk yunab. * Kol 3:8; 1Pi 2:1
22 God Manö anɨbu rɨmɨd u nöp apdi nɨŋmim, hadö nɨŋbun, a gɨmim hagagmim. Anɨg geinabim u, kalöp ke manö pir alnabim. God Manö nɨŋmim, hagöp rö gɨmim me, nɨŋbun, a gɨmim. * Mad 7:26; Ro 2:13 23 Pen nɨbi bɨ God Manö nɨŋöm, hagöp rö gagpal gau, añañ mulu adɨŋ lɨ nɨŋbal u rö gɨpal. 24 Añañ lɨ nɨŋöm, mulu adɨŋ kale nɨhön rö mɨdöp, a göm, nɨŋ aij gɨpal u pen arö göm amöm, yɨŋɨd nöp hauƚ göm, aige gö rö mɨdajɨp nɨŋbun, a göm, nɨŋagpal. 25 Pen God Manö aij nɨbi bɨ ud kamɨŋ yuöp manö aij u nɨŋ aij göm, hauƚ gagöm, nɨŋöl gɨ nöp gɨlö arnab nɨbi bɨ gau, God kalɨp abad mɨdö, nɨhön nɨhön gɨnaböl u ar aij gɨnab. Nɨbi bɨ anɨb gau kale God Manö aij u nɨŋ aij göm, hagöp rö nöp gɨ mɨdpal. * Ro 8:2; Jem 2:12
26 Pen nɨbi bɨ, God nɨp wög gɨ aij gun, a göm, aɫab kale ke nɨŋ aij gagnaböl gau, kale dui göm, kalɨp ke manö pir albal. Kale wög nɨhön gɨpal u, magöŋhalö nan yɨharɨŋ rö löp. * Sam 141:3 27 Ñɨ pai, nɨme nap umla uɫham mɨdpal gau abe, nɨbi kaŋɨƚ mög gep rö gau abe, kalɨp ud aij gɨmim. Pen nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i gasɨ naij nɨŋbal gau aip magum gɨmim, asɨŋ kale anɨbu uɫ gagmim. Anɨg geinabim, God nɨpe nɨŋöm, kale nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad wög gɨ aij yabɨƚ gɨpim a gɨnab.

*1:1: Mad 13:55; Gal 1:19; Ap 15:23; 1Pi 1:1

*1:2: Ro 5:3-5

*1:3: 1Pi 1:7

*1:5: Pro 2:3-6

*1:10: Ais 40:6-7

*1:18: Jon 1:13

*1:20: Ekl 7:9

*1:21: Kol 3:8; 1Pi 2:1

*1:22: Mad 7:26; Ro 2:13

*1:25: Ro 8:2; Jem 2:12

*1:26: Sam 141:3