2
Bɨ naij u
Añ mam bɨ. Bɨ Kub hon Jisas Krais ado gɨ apöm hanɨp ƚɨhu udö nɨpe aip mɨdeinabun manö u hagnabin. Pen nɨbi bɨ rɨmnap hagpal, Bɨ Kub ado gɨ aunab ñɨn u böŋ nöp auöp a gɨpal. Pen Pol bɨ gau God Ana gasɨ ñö manö hagla u nɨŋun kalöp hagabun a gaiöl, aka Pol bɨ gau anɨg haglö bɨ rɨmnap nɨŋöm manö daubal u nɨŋun kalöp hagabun a gaiöl, aka Pol bɨ gau köp kalɨ kƚiñ rɨköm yulö auöp i a gaiöl u, mɨdmagö kale pɨƚu gö, Pol bɨ gau kale ke manö anɨbi hag yula a gɨmim gasɨ iru nɨŋagmim. Pen nɨŋ aij gɨmim. Nɨbi bɨ rɨmnap kalöp manö piral hagaiöl, manö kale u udagmim. Bɨ Kub ado gɨ aunab ñɨn u hainö aunab. Pen nöd u, nɨbi bɨ iru nöp God nɨp arö göm, gasɨ kale ke hain göm haƚöwaƚö gɨnaböl. Anɨg gɨlö nɨŋöl gɨ, God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ u waiö lö nɨbi bɨ nɨp nɨŋnaböl. Pen hainö Bɨ Naij yabɨƚ anɨbu mab ke yaŋ arnab me. * 1Di 4:1; 1Jn 2:18; 4:3 Bɨ Naij anɨbu nan nɨhön nɨhön hib god a gɨpal gau abe, nan nɨhön nɨhön sabe gɨpal gau abe hag pro göm, hib nɨpe ke nöp hagö adö arnab. Nɨpe am God sabe gep ram u am asɨköm, yad me God a gɨnab. * Dan 11:36; Esi 28:2
Kale aip mɨdem, anɨg gɨnab a gem hagnö u pen hauƚ gɨpim rö löp. Kale nɨŋbim, nan ap Bɨ Naij adan wamöb u me, mɨñi anɨg gɨnɨm rö lagöp. God nɨpe ke hag la ñɨn u nöp anɨg gɨnab.
Pen mɨñi ñɨn i, God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ u auö, gɨnaböl adö u hadö gaböl u pen pro nöp gaböl; kub gɨblap pen bɨ adan wamöb bɨ anɨbu mɨdö nɨŋöl gɨ, God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ u, nɨbi bɨ gau rapɨn ɫɨp gɨ kɨd nɨpe gau dam arnɨm rö lagöp. Anɨb u, nan si nan naij pro rö gɨ dam dapɨl gɨlö nɨŋöl gɨ, God gö bɨ adan wamöb u ke gau arnab. God gö bɨ adan wamöb u ke gau arnab u, God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ u waiö lɨnab. Pen Bɨ Kub Jisas aunab ñɨn anɨbu, nɨpe rɨb adɨk göm apöm manö nöp hagö, Bɨ Naij u böŋ nöp ap lug paknab. * Ais 11:4; Rep 19:15 God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ aunab u, nɨpe Seden kƚö nɨpe magöŋhalö udöm, pir alöm, nan gagep ke ke iru yabɨƚ nöp, nan nɨŋeb nɨŋagep ke ke iru yabɨƚ nöp gɨ dam mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ aiö waiö gɨnaböl. * Rep 13:11-13 10 God nɨp kauaƚ mauaƚ mɨdöp bɨ u, nɨbi bɨ gau kalɨp pir alöm, neb neb hagöm, ɫɨp ɫɨp göm gɨ dam mɨdö nɨŋöl gɨ, mab ke yaŋ arnɨg gɨnaböl nɨbi bɨ gau manö nɨpe u udnaböl. Kale Krais manö aij u nɨŋöm manö nɨŋö a göm nɨŋ udöm mɨdmagö aŋ kale daŋ lɨblap u, God kalɨp nɨbi bɨ nɨpe ke rö udböp. Pen kale anɨg gagla; kale manö aij u jɨ nɨŋla. 11-12 Nɨhön gɨnɨg: Krais manö nɨŋö u udagöm, nan si nan naij göm ñɨñɨ lɨbal. Anɨb u, God gö kale magöŋhalö manö piral anɨbu rapɨn nɨŋ udnaböl nɨŋöm nɨpe kalɨp manö kub hagöm mab ke yaŋ hag yunab.
13 Pen kalöp añ mam Bɨ Kub mɨdmagö löp gau gasɨ nɨŋun, pör nöp God nɨp aij gun. Nɨhön gɨnɨg: hadame dagol gau God gasɨ nɨpe ke nɨŋöm haga, nɨbi bɨ gau manö aij yad u nɨŋ udlö, Ana yad ana kale aŋ daŋ mɨdöm gasɨ aij ñö kale nɨbi bɨ uɫ mɨdlö nɨŋöl gɨ, yad kalɨp nɨbi bɨ yad ke udnabin a ga. God nɨpe anɨg haga u, kalöp nöp nɨŋöm hag la. * 2De 1:3; Ep 1:4
14 Hon Krais manö aij kalöp hag ñaino nɨŋöl gɨ, nan aij hagabin anɨbi God nɨpe ke kalöp ñɨnabin a ga. God ga anɨbu, Bɨ Kub hon Jisas Krais mailö aij unbö ke halö mɨdöp u, kale nɨpe aip mɨdmim mailö aij nɨpe anɨbu rɨmnap udmim mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdeinabim, a göm ga. 15 Anɨb u me, añ mam bɨ, Bɨ Kub Jisas Krais aip mɨd aij gɨnabun a gɨmim, kƚö gɨmim, manö kalöp hag ñɨno nɨŋbe u abe, manö kalɨ kƚiñ rɨkun hagno nɨŋbe u abe nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim mɨdaimim.
16 Bapi God hanɨp mɨdmagö löm ud aij yabɨƚ gö nan aij udnabun a gun gasɨ halö mɨdpun. Bapi God abe, Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨpe ke abe, 17 apil mɨhau kalöp abad mɨdlö, gasɨ halö mɨdmim, wög kale apil mɨhau u arö gagmim, manö aij kale u hag ñɨmim, gɨ aij göl gɨ nöp mɨdaimim.

*2:3: 1Di 4:1; 1Jn 2:18; 4:3

*2:4: Dan 11:36; Esi 28:2

*2:8: Ais 11:4; Rep 19:15

*2:9: Rep 13:11-13

*2:13: 2De 1:3; Ep 1:4