3
Bɨ ma naij ga u, Pida gö, kamɨŋ la
1-3 Bɨ nɨme yag daua ñɨn u nöp ma naij ga ap, nɨp ñɨn añɨ añɨ pör pör dapöm, God sabe gep ram ajöŋ iƚ, Ajö? Kƚiñ Aij, a gɨmɨdal u, goƚ au lɨlö asɨk mɨdmɨdöp. Mɨdöl gɨ, nɨbi bɨ God sabe gep ram raul mɨgan ap armɨdal gau, kale mani nan yɨp ap ñim, a gɨ asɨb gɨmɨdöp.
Pen mañ ap, Pida aip, Jon aip sɨdö gamɨŋ ga dugo magö u, God nɨp sabe gep magö u, God nɨp sabe gɨnɨg, ap padilö nɨŋöl gɨ, bɨ ma naij ga anɨbu kalɨp mɨhöŋ nɨŋöm haga, “Yɨp mani rɨmnap ñɨl,” a ga. Hageia, kalpe mɨhöŋ nɨp nɨŋ ij halö lɨ mɨdmil, Pida haga, “Halɨp mɨhöŋ nöŋ!” a ga. * Ap 14:9 Haga, yɨp nan ap ñɨnɨg gabil, a göm, kalɨp mɨhöŋ nɨŋ mɨdö nɨŋöl gɨ, Pida haga, “Mani silpa, mani gol, yad mɨdagöp u pen nan yad añɨ ap mɨdöp u nöp ñɨnabin. Jisas Krais Nasared nɨbö u, hib nɨpe hagem nöp hagabin, ‘Urak aru!’ ” a ga. * Ap 4:10; 16:18 Pida anɨg hagöm, ñɨmagö yɨjɨg lau nɨp udöm, ud urak ñö nɨŋöl gɨ, magö anɨbu nöp ma abe, ma goƚ abe aij la. Aij gö, yɨŋɨd urak amöl gɨ, raƚa raƚa göl gɨ, God nɨp aij a göl gɨ, kalɨp mɨhöŋ aip God sabe gep ram raul mɨgan u ara. God nɨp aij, a göm, abö göl göm ajeia u, nɨbi bɨ mɨdeila gau nɨŋöm, 10 bɨ ma naij pör apöm, God sabe gep ram ajöŋ iƚ, Ajö? Kƚiñ Aij, a gɨmɨdal u, goƚ au asɨk mɨdöm, mani nan gau asɨb gɨmɨdöp bɨ anɨbu, aigöl göm ma yabɨƚ abö gɨ auab, a göm, gasɨ iru nɨŋöm aiö waiö gɨla.
Pida manö hag ña
11 Bɨ anɨbu nɨpe, God sabe gep ram höŋ adö, Solomon Ram Bada, a gɨmɨdal, mɨgan u mɨdöm, Pida aip, Jon aip kalɨp mɨhöŋ aŋ aŋ lɨ ud mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ magöŋhalö aiö waiö göl gɨ, gɨ dö gɨ aula. 12 Nɨbi bɨ aueila, Pida nɨpe nɨŋöm haga, “Isrel nɨbi bɨ gai i, kale nɨhön gɨnɨg gasɨ iru nɨŋmim halɨp bɨ mɨhöŋ nɨŋ ij halö gabim? ‘Kale mɨhöŋ bɨ kƚö, bɨ kamɨŋ aij mɨdmil gajɨl, bɨ anɨbi adan aj aij gab,’ a gɨmim, gasɨ u nɨŋabim ar? U wasö. 13 Ebraham, Aisak, Jekop, bac iƚaŋ hon bɨ gau sabe gɨmɨdal God anɨbu nöp nɨpe ke gö, bɨ wög gɨ ñeb nɨpe Jisas urakö, nɨbi bɨ gau nɨŋöm, nɨpe mailö aij unbö ke halö mɨdöp a göm, nɨŋbal. Kale pen Jisas nɨp udagpe. Pailod, Jisas nɨp hubɨk yuɨn a ga u pen kale ke, nɨp dam mab ba laŋ al pak lɨlaŋ, a gɨpe. * Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Ap 2:23 14 Jisas nɨpe Bɨ Uɫ; nɨpe Bɨ Kamɨŋ Aij pör nöp God hagöp rö nöp göp. Pen kale hagpe, Jisas nɨpe bɨ nɨŋeb hon wasö; bɨ wip almɨdöp u hanɨp hubɨk yu, a gɨpe. 15 Anɨg gɨmim, Bɨ kamɨŋ mɨdep magö ñöb u nɨp al pak lɨbe. Pen God gö, nɨpe uraka u, hon amgö magö hon ke nɨŋul hagabul. 16 Bɨ ma naij pör nɨŋbim i, mɨñi kamɨŋ lajɨp nɨŋbim. Jisas kƚö nɨpe gö me, kamɨŋ löp. Jisas nɨŋ udul, hib nɨpe haglo, nɨpe gö böŋ nöp kamɨŋ löp.
17 “Pen mɨdeimam yad gai. Kale ke abe, bɨ kub kale gau abe, hauƚ halö mɨdmim, Jisas nɨp anɨg gɨpe. * Luk 23:34; 1Di 1:13 18 Pen God nɨpe bɨ manö nɨpe hagep gau kalɨp hadame nöp gasɨ ñö hagla, ‘Hainö God Mesaia nɨpe ilön kub yabɨƚ udöm umnab,’ a gɨla u me, hagla rö nöp gɨpe. 19 Anɨb u, nan si nan naij gɨpim u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a gɨmim, arö gɨmim, God nɨp ado gɨ aube, nɨpe nan si nan naij gɨpim prɨ u ƚɨk gɨ yunab. * Ap 2:38 20 Anɨg gɨpe, Bɨ Kub nɨpe ana kalöp aŋ daŋ kƚö nɨpe ñöm, Krais u kalöp hadame nöp hag la u hag yunab. Krais u Jisas me. 21 God nɨpe hadame nöp hagö, bɨ manö hagep uɫ nɨpe gau hagla rö, Jisas nɨpe ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp rö mɨdö nɨŋöl gɨ, God nan magöŋhalö kauyaŋ gɨ lɨ aij gɨnab ñɨn u aunab. 22 Mosɨs haga, ‘Hainö Bɨ Kub God kale, nɨpe bɨ manö hagep yad rö, bɨ iƚ kale ke ap, hag yunab. Nɨpe apöm, manö hagnab u magöŋhalö nɨŋ aij gɨmim. * Dud 18:15,18-19 23 Nɨbi bɨ manö nɨpe udagnaböl gau, nɨbi bɨ nɨpe mɨdageinaböl; kale böŋ nöp höŋ adö yaŋ amöm, umnaböl,’ a ga.
24 “Bɨ God manö hagep Samyuel abe, bɨ God manö hagep hain aula gau abe magöŋhalö nan uri waiö lab nɨŋabun u hadö hag ñɨla. 25 God hadame nöp nahai iƚaŋ kale manö hag la u, kale ke nan ame udabim me u. God bac Ebraham nɨp gɨnabin, a göm, manö hag la. Manö hag löm haga, ‘Ñɨ pai ne rɨkö, kale rɨk dam dapɨl göm rɨknaböl gau, bɨ ap mɨdöm me, nɨpe gö nɨbi bɨ gau magöŋhalö mɨñ mɨñ gɨnaböl,’ a ga. * Jen 22:18 26 Pen God Bɨ Wög Gɨ Ñeb nɨpe Jisas ram mɨnöŋ iƚ i yua u, kalöp nöp a göm, nöd yuö aua. Isrel nɨbi bɨ nan si naij naij gɨpal u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a göm, adö anɨbu arö göm, mɨd aij gɨlaŋ, a göm, kalöp Isrel nɨbi bɨ gai i nöd yuö aua,” a ga. * Ap 13:46

*3:4: Ap 14:9

*3:6: Ap 4:10; 16:18

*3:13: Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Ap 2:23

*3:17: Luk 23:34; 1Di 1:13

*3:19: Ap 2:38

*3:22: Dud 18:15,18-19

*3:25: Jen 22:18

*3:26: Ap 13:46