^
2 Peter
Sei amiye raka nisi auba rena
Keriso di vabara uni nemoko dudu veyafa
Ofa ofa oteimana vene
Varika amiye di dena di nitore rena ago