4
Kein bi Eibol
Adam ma mwanena tubuḡa ai ḡemoti, te Iv i bwaga bi i wai natuna te gomana olotona i bewa. Bi i giuna gado, “Bada ena sagumo gomana e bewa.” Bi i wai isana Kein.* Kein vaiyena Ḡibulu kalinedimo banina ba gomana e bewa. Bi kota Iv i wai natuna munaḡa, te gomana olotona i bewa bi i wai isana Eibol.
Laḡannemo a nanakana ba Eibol tauwaiḡamoḡamo bi Kein ba taubayau. Laḡan ḡemota, Kein ena daibi kanidi i tavaitedi ena sewasewa Bada lisinemo. Bi muliḡa Eibol ḡamoḡamo natuna tautuweḡina i vunu bi ena soisoi visuvisuna i tavaite Bada lisinemo. Bi Bada Eibol bi ena sewasewa i wai nuwavisuedi. Bi Bada Kein ena sewasewa mote i wai nuwavisuedi, taunana aubaina Kein matana i ai kenakena bi nuwana i medi.
Kamaina bi Bada Kein i giuwena gado, “Bai aubaina kwa medimedi? Bai aubaina matam i nuwavitale? Bamoda visuvisu ku voiye, maso ba kunai nuwavisu. Banina tam gebo kuna voiye aubaina gebogebo diyammo ya yaveyavem. Tana ya ḡoeḡoena yai badaem bi tam kwa ḡailisi.”
Met 23:35Kein tasina Eibol i giuwena gado, “Ta nawa wapumo tai nawanawa.” Ḡome wapumo Kein i miya moito te tasina i laipeki.
Niga kauwina i tubuḡa mulinemo Bada Kein i wai talayena gado, “Tasim Eibol bamo?”
Kein Bada i giuwena gado, “Mote yà sibe, tagu bena tana taulabena?”
10 Kamaina bi Bada i giuwena gado, “Bai aubaina kauwa wai nuwanainailina kuna voiye? Tinanatum kwasinina doḡamo ya ḡabaḡaba, lisigumo laubiwa aubaina. 11 Niganana taumḡa kuna pasili munaḡem te mote kuma bayau. Tasim kwasinina doḡa i vitale laḡannemo kuna wai peki. 12 Laḡannemo kwa bayauna ba kani mote ima laubani bi kwa velau yabayababa mote bamo em ani miya kauwa.”
 
25 Adam bi Iv kota tubuḡa ai ḡemoti munaḡe bi Iv i laubewa te gomana olotona i bewa. Bi Iv i giuna gado, “Kein Eibol i wai peki bi Bada gomana epaiyanina i vitegu.” Taunana aubaina i wai isana Seta. Seta vaiyena Ḡibulu kalinedimo banina ba vite.
26 Kamaina bi Seta i didiga bi i naḡi te mwanena i wai natuna te natuna olotona i bewa bi i wai isana Inos. Mba laḡannemo lava Bada lauduneyena ai tubu.

*4:1: Kein vaiyena Ḡibulu kalinedimo banina ba gomana e bewa.

4:8: Met 23:35

4:25: Seta vaiyena Ḡibulu kalinedimo banina ba vite.