6
Lava edi gebogebo
Met 24:37Bada i kita te lava edi gebogebo dobumo i didiga bi laḡan matabuna edi noḡota ba gebogebo a noḡonoḡotidi. Tana i wai uvalana gado, “Niga lavedi bai aubaina e voiyedi.” Bi tana noponemo i wainuwaboya. Kota i giuna gado, “Tagu mwali matabudi dobumo e voivoiyedina yà kagebogebodi. Bi ei uvala te bai aubaina e voiyedi.” Bi Bada Nowa taunaḡa lisinemo i wai nuwavisu.
Niga ba Nowa ena titikuna
9-10 Nowa natunatuna oloolotodi faiona, isedi ba Sem, Ḡem bi Diyeifeti. Nowa tana lava didimanina laḡan matabuna, tana Maimaituwa vaitena a miyamiya nonoḡa.
11 Maimaituwa i kita te dobu matabuna pilipili i nawa yaḡosi. 12 Maimaituwa dobu i kita, te lava matabudi edi yawasana ba pilipilidimo a miyamiya.
13 Kamaina bi Maimaituwa Nowa i giuwena gado, “Lava edi pilipili i didiga gulata taunana aubaina, tedi bi mwali matabudi dobumo yà kagebogebodi.
14 “Tagu yà giugiuwem, te tam kai ḡaiḡainemo gula kwa voiye. Noponemo nakanaka kwa voiyedi bi nopona bi taulina ba patimo kwa pati.” 15 Kwa voiyena ba lopalopana, tabatabana bi kaikaidakina,* Ena lofa ba 140 metres, ena taba 23 metres bi kaidakina 14 metres. 16 gula dabana kwa voiye, yato bi bilibili mododimo koiyavusa sa kena. Kota noponemo salamoda kwa voiyedi, dibunemo, modomo bi dabanemo. Bi mataeta gilligilinemo kwa sako.
17 Maimaituwa i giuna gado, “Tagu kabaita yà giukamaḡe dobumo, te mwali miyemiyedi matabudi yà kagebogebodi, mwali matabudi dobumo sa launeḡaneḡa. 18 Tagu egu waianina lisimmo yà voiye, tam, mwanem, natunatumi bi mwanemwanedi vaitedi gulamo ko valageta. 19-20 Bi tam ḡamoḡamo miyemiyedi labulabuḡa gulamo kwai geludi, tabudi bi tabudi, oloolotodi bi waiwaivinidi. Maibena mwanuwa sawasawaḡa lovolovodi bi ḡamoḡamo doḡaḡa nawenawedi bi daledaledi, vaitedi kwai geludi te mote sima peki. 21 Kota kani tabudi bi tabudi kwai geludi te temi bi ḡamoḡamo kemiya.”
22 Maimaituwa bai matabuna i giugiuwena Nowa i voiyedi.

6:5: Met 24:37

*6:15: Ena lofa ba 140 metres, ena taba 23 metres bi kaidakina 14 metres.