19
Bada kalinana luvanemo pilipili ko kadidimanidi
Bi kota Bada, Mousis i giuwena gado, 1 Pita 1:16“Islael lavedi matabudi kwai ḡemotidi bi niga giudi kwa giuwedi, ‘Tagu Bada emi Maimaituwa ba waiyawa, kota temi emi yawasana maso waiyawa.’
17  Met 18:15“Lava aiyai bi gebo lisimmo i voiyena ba ena gebona kuma noḡoti wata. Kwa nawa ota lavana lisinemo bi gebona ko kadidimani. Mote nopommo kuma kaididi male ya kagebogebom.
18  Met 5:43, 19:19, 22:39; Mak 12:31“Emtau lisimmo bai i voiyena, mote kuma laubiwa e medina nopommo kuma kaididi bi kuma gadoḡaiye. Tam bainewa kwa ḡoeḡoemna, mainana emtau kwa ḡoe. Tagu Bada bai e giugiuwemina ko kaiwata kauwedi.”

19:2: 1 Pita 1:16

19:17: Met 18:15

19:18: Met 5:43, 19:19, 22:39; Mak 12:31