24
Gebo mai'ina ba gebogebo
19  Bada, Mousis lisinemo i giuna gado, “Islael lavedi kwa giuwedi te aiyai enatau bi i kativununa ba i katikativununa luvanemo tana sa kativunu. 20  Met 5:38Bamoda aiyai ena tau siliena i doukotona ba kota mainana tana siliena sa doukoto. Aiyai bi enatau matana i ḡivoina ba kota tana mainana matana sa ḡivoi. Bi aiyai enatau mwakana i doulosina ba tana kota mainana mwakana sa doulosi. Lava aiyai enatau i wai kelona ba kota mainana lisinemo sa voiye.
21 “Lava aiyai bi enatau ena ḡamoḡamo i lai pekina ba kamaina te yai mai'i. Aiyai bi lava i laipekina ba kamaina te sa lai peki. 22 Tagu Bada emi Maimaituwa niga waiḡakedi yà vitevitemina kamaina te matabumi ko kaiwatedi. Bi tautavatava mabai temi Islael lisimimo sa miyamiyana tedi niga waiḡakedi vaitedi sa kaiwatedi.”

24:20: Met 5:38