Nambas
Lainuwanega
Niga bukana inglisimo isana ba Numbers. Laidalolo dolidolidi wapedi 4 ba ḡaviḡaviyidi iyevidi bi dam ḡemoḡemotaḡa iyevidi. Niga bukana ya giugiuweda te kwalabu 38 nopodimo baibaiḡa a voivoiyedina Sainai oyanemo bi a nawa te Keinan palatinemo a tava.
6
Elon niga giudimo lava i kavisuvisudi
22  Bada, Mousis i giuwena gado, 23 “Elon bi natunatuna kwa giuwedi te niga giudimo Islael lavedi sa kavisuvisudi:
 
24 Bada ya kavisuvisumi
bi ya labewatemi.
25  Bada lisimimo ya yasisi
bi ya sagumi.
26  Bada ya giuvaimi
bi nuwauba ya vitemi.’
 
27 “Sauginemo Elon bi natunatuna Islael lavedi sa kakavisuvisudi ba tagu Bada yà kakavisuvisudi.”