25
Mowabi bi Islael lavedi Bal a lauduneye
Sauginemo Islael lavedi Sitimmo a miyamiya ba Islael oloolotodi Mowabi waiwaivinidi vaitedi tubuḡa a waiḡemoti yabayababe. Niga waiwaivinidi Islael oloolotodi a giugiuvaidi te maimaituwa Bal lisinemo a laulausewasewa bi a laulauduneye. Niga mainana Islael lavedi Mowabi vaitedi ai ḡemotidi bi Bal-Peo a laulauduneye. Taunana aubaina Bada nuwana i medi gulata lisidimo bi i waikalaḡosedi.
Kamaina bi Bada, Mousis i giuwena gado, “Waibabada kwa natomedi kwai ḡemotidi bi suwalemo matagumo koi pekidi. Ḡome kaka nuwagu ya kena bi medi yà lautau.”
Kamaina bi Mousis Islael waibabadidi i giuwedina gado, “Temi ḡemoḡemotaḡa emi dam nopodiḡa, mabai Bal-Peo taulauduneyena vaitedi ai ḡemotidi bi a laulauduneyena koi peki kovidi.”
Mousis bi Islael lavedi ai nuwaboya bi palai Waiyawa mataetinemo a miyamiya te matedimo, Islael olotona Midian waivinina i waidoli saḡe ena palaimo. Ḡome Piniyas Eliyesa natuna, pilis Elon itana, mainana i kitakita ba i miya moito bolu i gose. Bi ena alaḡiya i vai, bi manunubina Islael olotona ena palaimo i sola saḡa, te alaḡiya i lubu bi oloto mawaivinina i tupawaikapudi te a peki. Niga mai kauwinemo kaka Islael lavedi sida i kwetikwetilina i kaisako. Bi geḡa te kaikana lava wapedi 24, tausand a peki.
10 Ḡome Bada, Mousis i giuwena gado, 11 “Piniyas Eliyesa natuna, pilis Elon itana bai i voiyena ba egu medi i lauwata bi tana i ḡoeḡoena ba Islael lavedi maimaituwa ḡesaudi mote sima lauduneyedi. Bi yà ḡoeḡoe te maso e kovoḡidina ba, geḡa te egu medi i waiuba. 12 Taunana aubaina kwa giuwe te egu waianina ba, nuwavisu bi nuwauba lisinemo laḡan matabuna. 13 Tana i ḡoeḡoena tagu isagu waiyawa lava sa vivile kauwe bi Islael edi gebo dabanemo edi wai beyapota i waidouḡavuki. Taunana aubaina tagu waianina bagibagina yà sakosako te ena tubulelesa vaitedi lisidimo, tedi kamaina te aubaigu sai pilisi nonoḡa.”