27
Mousis epaiyanina Diyosuwa i vine
18  Pot 24:13Bi Bada, Mousis i giuwena gado, “Kwa nawa Nan natuna Diyosuwa kwa natome, tana taunana Aluwa i waiwanavu bi nimam dabanemo kwa sako bi kwa vine kamaḡe te lava yai dolidi. 19 Tana kwa natome bi lava matabudimatedimo, pilisi Eliyesa matanemo kwai moito. Bi lava matedimo kwa giuwaimaḡati te tana, tam epaiyanim. 20 Bi tana waibada ḡailisina nimanemo kwa sako, te Islael lavedi mataabudi tana sa voteyeteye. 21 Laḡannemo tagu egu ḡowana bai Islael lavedi lisidimo, Diyosuwa ya nawa pilisi Eliyesa lisinemo bi giukauwa ya vai. Bi Eliyesa ya gei koitili lisigumo, kaka Diyosuwa ya giu vite. Bi tana Islael lavedi ya giuwedi te sa nawa sawai ḡaviya bi sa natonato munaḡa. Niga koitilina isana ba ulim.”
22 Mousis Bada bai i giugiuwena luvanemo mainana i voiye. Tana Diyosuwa i natome pilisi Eliyesa bi Islael lavedi matedimo i waimoito. 23 Kamaina bi Eliyesa nimana Diyosuwa dabanemo i sivudi bi i giuwaimaḡati te tana lava yai etadoliyedi Bada i giugiuna luvanemo.

27:18: Pot 24:13