35
Anikandavona malagaidi
Bada, Mousis i giuwena gado, 10 “Sauginemo Diyoudan ko damaniye bi Keinanmo ko tavana, 11 ba taun ḡesaudi ko vinedi te anikandavona. Bamoda lava enatau i kwapukwapu bi wainuwasilimo te i waipekina ba ya velau ya nawa mba ḡome ya kandavona. 12 Bamoda oloto i waipeki bi ena dam laubiwa sima ḡoe ba mote ḡemoḡemotina simai peki. Banina tana kaikana i nawa mba tauninemo i kandavona. Ḡome ya miyamiya eete taulauetala kaka sa laididimani.”