5
Waivini kabakabaleyedi diyediḡa kuma nawanawa
Waivini waimatawapedi kwa kita matadiyayedi,
bi edi ani miyaḡa kuma nawanawa.
Bamoda mainana kwa voiyena ba isam kwa ka gebogebo,
bi mwali matabuna kwa natome te mwanena kwa vite,
bi tana mote ima launuwatoiyem.
 
21 Lava bai matabuna ya voivoiyena,
ba Bada ya kitakita wata.
22 Mabai gebogebo sa voivoiyena,
ba tedi taudiḡa edi gebogebo ya kwalodi.
23 Banina ena bu'uwa aubaina mote i wai nuwabagibagi,
bi ena peki etana ya tavutavu.