^
OROME
Ateŋa Lao Sangyu Leya Pii Doko
Yesunya Waili Pii Keyange Doko Porai
Anatu Mata Maiyuo Koo Pingi Pii Doko
Anatu Kote Lara
Juu Wambumi Lowa Doko Mupwa Lao Suu Piyami Pii Doko
Akali Mendali Rolae Daa
Anatumi Wambu Nyuo Rolenge Pii Doko
Aporakame Yulu Piyamo Kata Dokona Pirama Piinde Palamo
Anatunya Lalu Lao Lenge Pii
Anatupa Rolae Kararama Ingiya
Atame Koraisapana Pii Doko
Namwame Yesu Koraisapa Role Pyao Kumuyama
Namwa Yulu Rolae Dokona Kendemande Ingyuo Karamana
Namwa Mona Enenge Palyuo Kararama Doko
Lowape Dee Koona Rengepe Pii Dolapo
Yulu Koo Dokome Namwana Suu Pingi Puu Mailyamo
Koraisame Imambu Doko Keta Lete Renge Jilyamo
Yanga Paupau Lenge Nyerama Doko
Anatunya Mona Retenge Doko Yesu Koraisa Keta Palenge
Poleme Isaraele Dupwa Pipya Mona Kendaya
Anatunya Imbu Singipi Sakao Nyiso Karenge
Isaraele Wambu Waili Pii Keyange Sepala Apa Piyamisi?
Anatunya Lete Wai Pyao Nyingi Yulu Doko Lapona Iki Daa
Anatunya Sakao Nyiso Karenge Doko Isaraele Keta Paleya
Anatumi Juu Daa Rara Wakale Dupwa Sukusa Nyiya
Anatunya Sakao Nyiso Karenge Renge Doko Wambu Peparae Keta Palamo
Anatunya Kingi Doko Lakando Palena lao Karamanale
Namwa Anatunya Yulu Dokona Kumuo Maipala Pirama
Namwa Gapomanena Pii Kamba Laa Narama Ingilyamo
Nakama Yango Sukusa Yulu Pyuo Nyisalapape
Yango Mende Kando Laa Nalapape
Embena Yangone Isa Paa Nana
Range Kame Soo Mendali Nyiso Yulu Pingi Doko
Waili Pii Doko Juu Keta Soo Dokopa Rara Wakale Keta Peya
Renge Mendena Poleme Pii Poraiyuo Pyao Reteya Doko
Pole Yuu Orome Panya Rapa Rapa Pyuo Kareya
Poleme Wambu Lapo Kando Yako Leya
Pii Dakeme Lao Oto Larowale
Namwa Anatunya Kingi Ketae Pyambuo Lakandama