2
Jisasi iqu, zä-huätatä äunätä, äpäkoŋgqeŋqä
Nyämaqäuä, nyi he emetmä, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä zä äwiŋqä awä etätmäŋgaŋi, nyi kukŋuä äwi-iqetä, kukŋuä yäŋänäqŋqä ämaqä, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqä-täŋä iqua ätätqäŋuwitä, maetqä ikqä eä. “Nyi iquauŋi, kukŋuä awi, nätmatqä huitaŋä-huitaŋiŋqä qäyä eänä ätätmä, Jisasi Kraisi Iquenyqätä, ä zä-huätati äunätä äpäkoŋgqeŋqätänä ätumuä” kŋuä indqänätmitaŋi, awä äyä etkqe. Nyi hesä anä äpmamäŋgaŋi, yäŋänäqŋqä maeqä eämä, zä itmä, yäuŋuä-yäuŋuä-pqe kiiŋä änyinmiŋqe. 4-5 Itaŋga nyi Jisasi Iquenyqä kukŋuä etätmäŋgaŋi, he Iquenyqä quuvqä heqäpŋqe, ämaqeuqä näqŋqä iuta ma, Goti Iqueqä yäŋänäqŋqä iuta, heqäpŋqeŋqä änyiŋgqe. Iŋi nyi ŋqä näqŋqe ämetquetmä, he kŋuä indqäŋqä tŋäŋqä emäkmqä ma, Dŋä Äŋguä Iqutä, Iqueqä yäŋänäqŋqetä, ämetquayŋqä awä etkqe.
Dŋä Äŋguä Iqu, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqe Vqä-quvi
Äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqe, ne ämaqä quwqä quuvqä heqiyqe, yäuä ae ikqä iquauŋi, awä ätuätuŋque. Näqŋqä ii, ämaqä qua täu täŋga äpmeŋuwä iquauqetä, ä qua täu miqä, Goti Iqu hiŋgi iwimäkätŋqä* 1 Korinä 1:28 iquauqetä, asänä hmanji. Näqŋqä ne kukŋuä awä etätuŋque, ii Goti Iqueqä eä, zä äwämiŋqä iiyi. Näqŋqä iquesaŋi, qäukuä qua mimäkqäŋga, Goti Iqu, ne Iqutä qäukuä yäŋi anä pmeniquä diŋqä, atäuŋuä ae ekqe. Näqŋqä iiŋqe, ämaqä qua täu miqä iqua, maqŋqä emiŋuwi. Qu näqŋqä hiqä eqe, Naqä Aaŋä Yäŋänäqŋqä-täŋä Iqueŋi, zä-huätati maueqä iqäpninji. Iqua maqŋqä emiŋuwä-qe, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, tiiŋi äqänä äwi.
Nätmatqä, ämaqe hiŋuä mäquŋquä imiŋuwä, ä qätä mäwiyqä imiŋuwä, ä quwqä kŋuä yändqäŋqä imnä kiuä mäwimeqä imiŋqä ii, ii nätmatqä Goti Iqu ämaqä Iquenyqä wiŋgaŋgqä iquauŋqä näwinyä ekqä iiyqä” äqänä. Asayä 64:4
10 Goti Hanjuwä Iqueqä näqŋqä zä äwämiŋqä iiŋi, Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu inemäkqaŋgqä iutaŋi, Iqueqä-kiuä nenyqä ätnäŋä iqi, ae äyä itkimäkkqe. Dŋä Äŋguä Iqu, nätmatqä Goti Iqueqä kŋuä indqäŋqä yäpä imŋiŋqetä, nätmatqä eeqänäŋä huiziŋqetä qävqä äŋguänä itä, näqŋqä eäŋqetaŋi, iiŋä inemäkänä. 11 Ii tiiŋi. Ämaqä hŋqu, hŋquququeqä kŋui äänä ämeŋqä iuŋqe, näqŋqä maeqä yänä. Ämaqä hŋqueqä kŋuä indqäŋqeŋqe, iqueqä quuvqä, iqueqä yäpä iŋgisaŋä iqunä, näqŋqä itänä. Iŋi Goti Iqueqä-pqe, asä iiŋi. Dŋä Äŋguä Iqunä, Iqueqä kŋuä iqeŋqe, näqŋqä hiätänä. 12 Itaŋgi ne dŋä ämakque, ii dŋä qua täutaŋä iquauta ma, Goti Hanjuwä Iquesanji. Iiŋiŋqe Goti Iqu nätmatqä äŋguä eeqänäŋä nätapätŋqä ekqä iuŋqe, näqŋqä metatuŋquänänji. 13 Nätmatqä iiŋqe, ne kukŋuä awi ämaqä-qune neqä näqŋqeta maetqä itqäŋu. Dŋä Äŋguä Iqu näqŋqä nätapqaŋgqeta etätqäŋu. Iŋi näqŋqä Iqu änätapkqe, ämaqä, Dŋä Äŋguä Iqueä yäpä iqi äpmeŋuwä iquauŋi, ne ävätqäŋu.
14 Itaŋga ämaqä, Dŋä Äŋguä Iqueqä yäpä iqi mäpmeqä iŋqä iqu, nätmatqä Goti Iqueqä Dŋä Äŋguä Iquesa äquvepätŋqä iiŋqe, “Nätmatqä iiŋi qäyasäqinjqä” indqänätŋqe, mämeqä yänä. Näqŋqä iiŋä iwäsäuqe, Dŋä Äŋguä Iquesanä etaŋgi, ämaqä iiŋä iqu näqŋqä maeqä etänä. 15 Ämaqä, Dŋä Äŋguä Iqueqä yäpä iqi äpmeŋqä iqu, nätmatqä eeqänäŋiŋqä äŋguänä iwäsäutä näqŋqä metänä. Itaŋga Goti Iqueqä bukä iu äqäkqä-pa, iqueŋi, ämaqä hŋqu, “Änäändiyä” tä iqe, änä miwäsäuqä yänä. 16 Tuwaŋui tii äqänä äwi. “Ämaqä hŋqu, Goti Naqä Iqueqä kŋuä indqäŋqeŋqe, näqŋqä maeqä itä, ‘Iiŋä-iiŋä imäkiyä’ mätquä yäŋqiyä. Asayä 40:13 Iŋäqe Dŋä Äŋguä Iqueqä yäpä iqi äpmeŋquä iqune, ne Kraisi Iqu kŋuä äänä indqänäŋqä iuŋqe, näqŋqä menä.

*2:6 1 Korinä 1:28

2:9 Asayä 64:4

2:16 Asayä 40:13