3
Goti Iqueqä wäuŋui, qäyunä imäkqeŋqä
Nyämaqäuä, hiŋuiqänäŋi nyi kukŋuä awi, ämaqä, Dŋä Äŋguä Iqueqä yäpä iqi ae äpmeŋuwä iquau, ätuätŋqä du maetqä itmä, ämaqä, quwqä äwiŋqä dunä äpmeŋuwä iquautä, Kraisi Iquenyqä quuvqä änyä qe eqiyätqäŋuwä iquautä, ätuätŋqä-pa, äyä etkqe. 2-3 Iŋgaŋi ymeqä däŋä isua, ymisaŋä woyqe maŋqä iquwä-pa, he kukŋuä yäŋänäqŋqe, änä mämeqä etaŋguwiŋqä, nyi aŋuä eŋqä-pa kukŋuä haŋuinä äyä etapkqe. Ga he, hiqä eŋqä dunä pmetaŋgä eqänätmä, “Täŋgaŋä-pqe he ymisaŋä woyqe maŋqä yqänä ipŋqäuä” etqä. Suqä, naqä pmeqäŋqätä, hiqä hita-hiŋgukuatä äkasuwä tŋqä iutaŋi, he Dŋä Äŋguä Iqueqä yäpä iqi mäpmeqä, ämaqä qua täutaŋä iqua eŋqä-paŋä asänäŋä eŋä. Ii tiiŋi. Hŋquenä, “Nyi kukŋuä qäte, Poli ique wimqänä” tqaŋgä, hŋquenä, “Nyi kukŋuä qäte, Apolosi ique wimqänä” ätätqäŋuwi, ii ämaqä qua täutaŋä iqua eŋqä-ma äpmaka wätqätaŋgpi ämotquequänä.
Iŋi he yenyqä näqŋqä mapŋqä diŋqe, nyi tiiŋä etmä, “Ye qäquye, yoqä maiquve etaŋgi, Naqä Iqueqä wäuŋuä-wiyquveyi. Iqu Kiqä-kiuä wäuŋuä kikiŋä äyätapkqä iutaŋi, ye kukŋuiŋqä awä hetqaŋgueäŋga, he Kraisi Iquenyqä quuvqä äyä eqiyätqäŋä.” Apolosi iqutä nyitäŋi, yeqä wäuŋui tiinji. Nyi nätmatqä piiki vowä mäwäwqä iqunä etaŋgä, iqu zquvätŋqä eqä vqäwqä iquvi. Itaŋga Goti Hanjuwä Iqu bakä äukauäpu, naqä epŋqä Imäkqä Iquvi. Ämaqä piikä vowä mäwäwqä iqutä, eqä vqäwqä iqutä, iquaqu yoqä maeqä, hiŋgiŋqe. Mä bakä äukauäpu, naqä epŋqä imäkqäwätŋqä Iqu, yoqä-täŋä Iquvi. Ämaqä piikä vowä mäwäwqä iqutä, eqä vqäwqä iqutä, qäquaqu Naqä Iqueqä wäuŋuä imäkqä-quaquvi. Iŋi mbqä meqäŋgaŋi, iquaquvqä wäuŋui äänä-äänä imisiyqä iuta manyiyi. Nyi Poli iqundä, itaŋga Apolosi iqutäŋi, ye Goti Iqueqä wäuŋui anä imäkätqäŋueä iquve etaŋgi, he Iqueqä wäuŋuä eŋqä-ma änyäŋuwä iquenji. Itaŋga he Iqueqä aŋä inäŋä etaŋgä, Iqu yqänä ämätätqäuä.
10-11 He Iqueqä aŋä ämätnäŋuwiŋqe, tiinji. Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä Ymeqä Jisasi Kraisi Iqueŋi, aŋä siyaundqä eŋqä-pa etŋqä, ae ätekqetaŋi, ämaqä hŋqu änyä-häŋä hŋqu-mända ämetä, haqeqi maquteqä yäŋqiyä. Iŋi Goti Iqu, qeqä wimänätä hiŋgi vqä iuta nyimäkqaŋgi, nyi-ganä, kukŋuä äŋguä Jisasi Kraisi Iqueŋqä awä etkqe, ii nyi aŋä imäkqäŋqe näqŋqä kuapänäŋä-täŋunä eämä, aŋä siyaundqä yäŋänäqŋqänäŋä äqutekqä eŋqä-paŋiqä. Itaŋga ämaqä, he näqŋqä haqeqi etapätqäŋuwä iqua, qu ämaqä siyaundqä iquesa aŋä ämätäqisätqäŋuwä-paŋä iiŋä-quayi. Iŋi, iqua hŋqunä-hŋqunäŋi, quvqä-pqä mätqŋqä, hiŋui äŋguänä äqunäpu mätqäpnä. 12 Ämaqä aŋä siyaundqä tqueqä haqeqi ämätäpiyäŋgaŋi, hŋqua golqetä, silpaitä, hikä mbqä naqäŋqä imäkätqäŋuwitä, mätäpnä. Nätmatqä iiŋä iqua, äŋguänäŋä eä, äpakänä witäniqe. Itaŋga hŋqua, zä-yäŋitä, qoetä, kuä-witqä yäŋitä mätpnä. Iiŋä iqua äpakänä mäwiqä, qui maqänä imäkmbnä. 13 Qänakŋi, hiunji, Goti Iqu atauŋä ikqä iqu timäuqaŋgaŋi, quwqä wäuŋuä iiŋä imäkmitpqe, ätnäŋäqi timäuänä. Hiunji iqu, tä eŋqä-paŋä ätimäuätä, ‘wäuŋui äŋguä imäkätqäŋuwiqä, ä quvqä imäkätqäŋuwiqe’, tä iqunä iqunänä. 14 Ämaqä aŋä e imäkmitpqetaŋä hŋqu, iqueqä aŋi tä maŋqä äŋguä ämätnäŋqe, iqu iqueqä wäuŋuiŋqe, kimaŋi ämenä. 15 Iŋä-qe, ämaqä hŋqu iqueqä aŋi quvqä etaŋgi, tä hämänä äŋgqe, ii tiinji. Iqu iqueqä wäuŋui aŋgi mimäkqä yäniŋqä, qui hämänä qe imäkŋgi. Iŋäqe iqu iqueqä-kiuäŋi, tä maŋqä itä, quuvqenä äkitqä-qe, kima meqä maequ, häŋä hea ique-ique pmetänä.
16 Hiqä-hiuäŋi, he Goti Hanjuwä Iqueqä hiqäva-imäkqä aŋä tŋäŋqä etaŋgä, Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu, heyaqä yäpä imä äpmeŋqeŋqe, he maqŋqätanä? 17 Goti Iqueqä hiqäva-imäkqä aŋi, ii pmua eä, Iqueqäŋqänä ämätnäŋqe, ii he qäquenji. Iiŋä dutaŋi, ämaqä hŋqu, Goti Iqueqä aŋi qui imäkätqä etaŋgutqe, Iqu iqueŋä-pqe qui inä imäkäŋqiyä.
18 He quaŋgä ätnäpu, “Ne näqŋqä-täŋuneyqä” ätnätqäŋuwä iquenä, aŋgumŋi matqŋqä änyiŋgi. Iŋi ämaqä hiyaqä awä iqisaŋä hŋqua, ämaqeuqä hiŋuä iqiŋi, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqä-täŋä-qua epiyiŋqä wopqä imitpqe, iqua, iquauqä hiŋuä iqiŋi, näqŋqe äwa ipu qämä-qämänjqä-qua äpmenjaqämbiyi, qänakŋi Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqä-täŋä-qua aŋgumä epnä. 19 Ii tiiŋä dutanji. Qua täutaŋä äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqe, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, ii qämä-qämä iqä eŋqä-paŋä iiŋi. Nätmatqä iiŋqe, Goti Iqueqä bukä iuŋi, kukŋuä tiiŋi äqänä. “Ämaqä, ‘Ne äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqä-täŋuneyqä’ kŋuä ävätŋqä hŋqua, huiziquau ämäwqätäupŋqä wäuŋuä imäkätqäŋuwä iuŋi, Goti Iqu hiŋi-hiŋi iwimäkqaŋguti, quwä mäuŋguatmbnä.* Jopä 5:13 20 Itaŋga Iqueqä bukä iuŋi, kukŋuä tiiŋä-pqä hŋqu, inä äqänä. “Ämaqä äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqä kuapä-täŋä iqua, qu wäuŋuä nätmatqä äänä imäkpŋqä kŋuä indqäŋgaŋguwiŋqe, Naqä Iqu, quwqä kŋuä indqäŋqä iiŋi, häukuä mäwqiyqä itŋqä etaŋgqeŋqä, näqŋqä ae äme. Apqä Bukä 94:11 21 Iŋä etaŋgi, he ämaqä hŋqueqä yoqe haqeqä mamäuqäŋqe, vquatämäupu. Nätmatqä eeqänäŋi, ii hiqä yätamäkqäŋqä eä. 22 Ii tiinji. Poli iqunŋä-qe, Apolosi iquŋä-qe, Pitä iquŋä-qe, qua tquŋä-qe, häŋä-pmeqä iquŋä-qe, äpäkoŋqä iquŋä-qe, nätmatqä täŋga äwiŋqä-pqäŋä-qe, qänaknda witäniqä-pqäŋä-qe, eeqäpnäŋi hiqeqä, etqä. 23 Itaŋga he Kraisi Iqueqä etaŋgä, Iqu Goti Iqueqä-qu eä.

*3:19 Jopä 5:13

3:20 Apqä Bukä 94:11