5
Korinä iu pmeqä iquauqä awä iqiŋi, suqä quvqänäŋi äwämiŋqeŋqä
Ämaqä hui, tiwiqä aaŋä naqä-qakuänäŋä hŋqu tiiŋä iqaŋgä, nyi qätä äwiyäŋqe. Suqä huiwä yaŋä iŋqä Goti Iqu äwikqe, tuwä ävätä aaŋä quvqänäŋi, heyaqä awä iqiŋi äwinä. Tiiŋä, hikŋä hŋqu, kaniqueqä apäkisä, qaŋä hiŋgi ikitqäŋiyi. Suqä quvqä iiŋi, ämaqä quuvqä maeqiyqä itqäŋuwä iquaui ämäwqätäuä. Ämaqä huizi iquenä, ämaqä suqä quvqä ii ikutäuqä iqu, heyaqä awä iqi äpmeŋqeŋqe, suŋqä kŋuä maqiyqä itqäŋuwäwä? He, iqu hesä anä mäpmeqä yätŋqänä, huätä mändowatqä ipu, qeqä äwutmäkpiyiŋqe, hiqä yoqä haqä ämamäunätqäŋuwi, ii quvqe! Qäyä eä! Nyi hesä anä mäpmeqä imä-qe, nyaqä quuvqe, hesä anä äpme. Iiŋä äpmeqetaŋi, ämaqä suqä aaŋä ququvqä iiŋä imäkqä iqueŋi, ae äwiwäsäuqe. 4-5 Naqä Iqueqä hiunji ätimäuqe, Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä iiŋä iqueqä quuvqä ique aŋgi itmeniŋqä diŋqe, he tiiŋä imäkpŋqä änyiŋgi. He Naqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänäpiyäŋgaŋi, nyaqä quuvqä iqu-pqe, neqä Naqä Jisasi Iqueqä yäŋänäqŋqetä, hesä anä äpme, ämaqä iiŋä iqu haŋä-iqä metŋqä diŋqe, Setänä iqueqä huiqä iqi wipu.
Itaŋga he iiŋi miqä ipu, hiqä yoqe haqeu ämamänätqäŋuwi, qäyu hmanji. Yisä wäŋqäpu bretqä du pŋä ämäuepqe, naqänäŋä äyä änyuämäutŋqe. Yisi, suqä quvqä iqueŋqä ktqeyi. Ynaunjqä ämaqä pizqä päsqä iqu, sipsipqä iqueqä häŋeqe äqunätä, atqä-awäkau mapäsqä ävaukukqä-pa, Kraisi Neqä Sipsipqä Iqu äpäkonätä, ne yisi maiqŋqä inemäkkqe. Iiŋä etaŋgi, he bretqä yisä maeqä ii eŋqä-paŋä eŋuwi, yisä yäue bi tnämäupŋqe. Itaŋgi Israitqä iqua quväukuä ique-ique, hea naqä Pasopaŋganjqä ätätqäŋuwä iŋgaŋi, yisi yäue bi ätnämäupu, buayä yisi maeqätäŋä änätqäŋuwä-paŋi, ne-pqe Kraisi Iqu äpäkoŋgqeŋqä kŋuä indqänätanitaŋi, suqä quvqä eeqänäŋi bi ätnämäutanä, neqä äwqä tämŋi ikikinyäŋä änyanä, kukŋui naqä-qakuinä tquatuŋque.
Nyi henyqä tuwaŋuä hiŋuiqänä äqäkqä iqueŋi, he ämaqä, suqä huiwä yaŋä iŋqä Goti Iqu äwikqe, tuwä ävätqäŋuwä iquautä, anä mäpmeqä ipŋqä diŋqä ätätmä, äyä äqäkqe. 10 Qua täuŋi, ämaqä quuvqä maeqiyqä iquautaŋi, suqä huiwä yaŋä iŋqä Goti Iqu äwikqä iqueŋi, tuwä wiyqä iquatä, ämaqäyqä nätmatqe äŋguä witaŋgi äqunäpu quwä-meqä iquatä, itaŋga goti quaŋgä iquauqä yoqeŋqä aquväqŋqä iqua, qu hävemnäqŋqä äpmeŋä. He eeqänäŋä iquatäŋi, anä mäpmeqäŋqä maqiyqä ikqe. He iquatä anä mäpmeqä ipŋqä etaŋgutqe, qua täuŋi hämänänä ävämapŋqe. 11 Nyi kukŋuä tuwaŋuä ique iiŋä ätätmä äqiyqe, kiqä quati tiinji. “He ämaqä Kraisi Iquesa, ‘Tasi-guaeä’ ätumitpqä hŋqu, suqä huiwä yaŋä iŋqä Goti Iqu äwikqä iqueŋi, tuwä äwiyqä, ämaqäyqä nätmatqeŋqä äŋguä witaŋgi äqunätä qeqä ätquä, goti quaŋgä iquauqä yoqeŋqä aquvä äqäŋgqä, ämaqä huiziuŋi quvqä imäkqä kukŋuä ätqä, wainqä-eqe änätä hiqiiyqä iqä, ä ämaqäyqä nätmatqe quwä ämeqä, iqutäŋi, anä mäpmeqä ipu, ymisaŋi anä maŋqä pambiyä” ätätmä äyä äqäkqe. 12-13 Ämaqä quuvqä maeqiyqä du iwäsäuqe, nyaqä wäuŋuä hmanji. Goti Iqu Kiqä-kiuä iwäsäuänä. Iŋäqe he ämaqä Goti Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä iu iwäsäuqäŋqe, äŋguä eä. Iŋi Goti Iqueqä bukä iuŋi kukŋuä ätäŋqä-pa,* Suqä 17:7, 19:19, 22:21, 24, 24:7 ämaqä suqä ququvqenäŋä itä hiqä awä iqi yqänä äpmeŋqä iqueŋi, huätä dowatpu.

*5:12-13 Suqä 17:7, 19:19, 22:21, 24, 24:7