7
Suqä qokä-apäkä ämaŋqeŋqä
Kukŋui, “Qokä-qäqu apäkä-qei mitmaqŋqäŋqe,* Näqŋqä-täŋä iqua näŋi-mäŋi ätätqäŋä. Hŋqua, “Kukŋuä tä, hiaqäqä anä mäwiqŋqeqä” tqaŋgä, hŋquququa, “Ii suqä ämaŋqäŋqeqä” ätätqäŋä. ii äŋguiqä” Näqŋqä-täŋä iqua näŋi-mäŋi ätätqäŋä. Hŋqua, “Kukŋuä tä, Korinä pmeqä iquauqä kukŋuiqä” tqaŋguwäŋga, hŋquququa, “Ii Poli iqueqä kimaŋiyqä” ätätqäŋä. ätquwiŋqe, he yatŋqe, “Ii qäyutanä, ä hmandanä?” ätäpu, pipa iu äqiyäpu nyinyqä äväwqatquwi, täŋgaŋi kima etmqe. Ämaqä kuapänäŋi, qaŋä hiŋgi ikitqätaŋguwä iutaŋi, tiiŋäŋqe. Ämaqä qokiqua, eeqänä apäkä ique-iqueqä täŋänäŋqe. Itaŋga apäkiua, eeqänä qokä iyqä-iyqä täŋänäŋqe. Iŋi qokä hŋqu, apäkä kiqä-täŋu eŋqe, iqueqä huiwi, apäkinyqä zä ämitä, “Oeyqä” mätquä pa yätŋqe. Asä iiŋi, apäkä hui, qokä kiqä-täŋi eŋqe, iiyqä huiwi, qokiquenyqä zä ämitä, “Oeyqä” mätquä pa yätŋqe. Tiiŋiŋqä hmanji. Apäki, kiqä huiwi kiqä-kiuä äminyätä, nätmatqä eeqäpnäŋi, kiqä äwiŋqä iunä imäkqäŋqä hmanji. Kiqä huiwi, ämaqä qokiqu ämitä, nätmatqä eeqänäŋi, qäyaqu asänä imäkqäŋqä eä. Itaŋga qokiqu-pqe, asä iiŋi imäkqäŋqe. Iqueqä huiwi, iqueqä-kiuä äminyätä, nätmatqä eeqänäŋi, iqueqä äwiŋqä iunä imäkqäŋqä hmanji. Iqueqä huiwi, apäki ämitä nätmatqä eeqänäŋi, qäyaqu asänä imäkqäŋqä eä. Iyaqu ämanäsi, qokiquŋäqe, ä apäkiŋäqe, hiaqäqä anä wiqäŋqe mäwiŋqä, miqä ma eä. Iŋäqe qäyaqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä tqiyŋqe, kukŋuä ganä imäkäsinyä, “Yeqä huiwi, hapä wäŋqäpu ävayä” ätnäsinyä, hiaqäqä yakuinä mäwiqŋqe, ii äŋgui. Iiŋä imäkiyqeuŋi, iyaquvqä huiwä iqueqä äwiŋqä duŋi, qänaknä isinyä, Setänä iqueqä yamwiqe mäwimeqäŋqä hui imäusinyä, hiaqäqä aŋgumä wiqäŋqe. Nyi kukŋuä ii etqe, ii qanyä kukŋuinä etqä. Mä nyi he qänaknä ipŋqä suqä hŋqu imäkätmä etmä maetqä iqä. Nyaqä änyiŋqe, tiinji. Qokä-apäkä eeqänä yawiqä nyi äwiŋqä-paŋä iiŋä witanä. Iŋäqe Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä eeqäpnäŋä iuŋi, Iqueqä äwiŋqeuta hŋqunä-hŋqunä hiŋgi ävätqäuä. Itaŋgi Goti Iquesaŋi, ämaqä hŋqu, iqueqä-kiui ämeŋqe, huiziqu iqueqä-kiui metänä.
Itaŋga qokä-apäkä yawiqä äwiŋuwä iquendä, apäqŋqä äwiŋuwä iuendäŋi, nyi tiiŋä etmqe. He qokä muämuaŋqä, apäkä mämeqä, yawiqä, nyi äwiŋqä-pa witpŋqä etaŋgutqe, ii äŋgui. Iŋäqe he hiqä huiwiqueqä äwiŋqä iuŋi, äŋguänä mämiŋqä ipŋqä etaŋgutqe, mäŋgi qokä muanäpu, apäkä mapu. Mä huiwi äŋguä mämiŋqeuta, hiŋgi qaŋä ikipu, imäkqä diŋqä etqä.
10 Itaŋga qokä-apäkä ae ämanäŋuwä iyäquvenä, maŋä yäŋänäqŋqä etmqä tä iqe, ii Naqä Iqu Kiqä-kiuä kiŋganä ätkqä Makä 10:5-12 iuta etmqe. Tiiŋä ätkqe. “Apäkä huiki, ämaqä hŋqueqä apäkiki ae eäŋi, tqä qokiqueŋi, mävämeqä isŋqeqä.” 11 Kukŋuä tqu qäyä ätätaŋgi, si tqä qokique ävämatqä etaŋgutqe, qokä änyäŋä hŋque muämuaŋqä, qanyä yawiqä eŋqä-pa pmettŋqe. Iiŋiŋqe, makiŋqä iqe, tqä qokä ävämatqä iquenyqä aŋgi äwätŋi, äwqä naqä-hŋqunä ganä nyiyŋqe. Itaŋga ämaqä quäyuwiqu-pqe, iqueqä apäkiŋi, huätä mändowatqä yätŋqe.
12 Itaŋga qokä-apäkä huiziquenä, nyi ŋqä-näuäŋi, tiiŋä etmqe. Kukŋuä tä, Naqä Iqu matqä ikqe. Ämaqä quuvqä heqiyqä hŋquki, apäkä quuvqä maeqiyqä hui ämeŋi, ii sitänä äpmaka wätätŋqänä äwinyäŋqe, si huätä mändowatqä isŋqe. 13 Itaŋga apäkä quuvqä heqiyqä huiki, ämaqä quuvqä maeqiyqä hŋque ämuanäŋi, iqu sitänä äpmaka wätätŋqänä äwinyäŋqe, si iqueŋi, mävämeqä pa isŋqe. 14 Nyi kukŋuä iiŋi, tiiŋiŋqä etqä. Ämaqä quuvqä maeqiyqä hŋqu, apäkä quuvqä heqiyqä hui ämeŋqe, qeyaqu naqä-hŋqunä etaŋgiyitaŋi, Goti Hanjuwä Iqu qokä iquenyqe, “Ŋqeqä” ätätä, “Jänänäŋueqä” kŋuä vätänä. Asä iiŋi, apäkä quuvqä maeqiyqä hui, qokä quuvqä heqiyqä hŋqutä äpmeŋqe, qeyaqu naqä-hŋqunä etaŋgiyitaŋi, Goti Iqu apäkä iinyqe, “Ŋqeqä” ätätä, “Jänänäŋiyqä” kŋuä vätänä. Kukŋuä iiŋi, naqä-qakuä hma eŋqe, iuaquiyqä ymeqä iuŋqe, Goti Hanjuwä Iqu, “Ŋqeqä” kŋuä mävqä itä, kiyä mätqä etaŋgä qunänä. Iŋäqe kandä känatä, Goti Iqueqä hiätaŋgiyitaŋi, ymeqä-pqe Iqueqä inä hiätaŋgä, Iqu isuauŋi aŋguänä inä ämitqauä. 15-16 Quuvqä maeqiyqä qokiquŋäqe, apäkiŋäqe, äwätŋqä imäkŋgqe, a makiqätqä ma, hiŋuinä qunowqati. Quuvqä heqiyqä qokiquŋäqe, apäkiŋäqe, suqä iiŋä imäkqe, pmua ma, qäyä imäkä. Apäkä quuvqä heqiyqä iiki, tqä qokique yätamäkqä äwiŋi, iqu-pqe qui mimäkŋqäŋqä quuvqä heqiyäniqi? Suqä asä iiŋi, qokä quuvqä heqiyqä hŋquki, tqä apäkiŋi yätamäkqä äwiŋi, ii-pqe qui mimäkŋqäŋqä quuvqä heqiyäniqi? Iiŋä etaŋgqä duŋi, Goti Hanjuwä Iqu he ämaqä huizi iquatä, äwqä haŋuä imbu pmeqäŋqe, tääqä ae äyä etätmakqe.
Goti Iqu si äänä pmatŋiŋqä äwinyäŋqä du, qeiqi pmatŋqeŋqä
17 Ne ämaqä hŋqunä-hŋqunäŋi, Goti Hanjuwä Iqu quamä äänä pmeqäŋqe, nenyqä atäuŋuä itä tääqä änatätmakqä sätäti, iunä äpmaka uwquatuŋquänänji. Nyi ämaqä Jisasi Iqueä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä eeqänäŋä im-imŋi, suqä ique a yäŋänäqŋqä qätätpŋqä äväkitŋqe. 18 Iŋi, ämaqä iqueqä huiwi häuä ae äktäuŋqä hŋqu, Goti Iqu tääqä tuätumeqaŋgi, Iqueqänä hiätŋqä äpkqä etaŋgutqe, yuŋguä äwiŋqä iuŋqä tŋäŋqä mimäkqä, ii pmetätŋqe. Itaŋga ämaqä iqueqä huiwi häuä maktäuŋqä hŋqu, Goti Iqu tääqä tuätumeqaŋgi, iqueqänä hiätŋqä äpkqä etaŋgutqe, iqueqä huiwi häuä maktäuqäŋqä, ii pmetätŋqe. 19 Suqä huiwä häuä ktäuŋqä iqutä, häuä maktäuŋqä iqutäŋi, Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi, ii nätmatqä hiŋgiŋqe. Iŋäqe nätmatqä naqä-qakui, ii Goti Iqueqä suqä eeqänäŋä iuŋi qänaknä iqeyi. 20 Qäŋganäŋi ne quami äänä pmetaŋgquŋga, Goti Iqu tääqä änatätmakqä iuŋi, mävämeqä, äpakä pmetatuŋque. 21-22 Hŋquki si hŋqueqä wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä pmetaŋgnä, Naqä Jisasi Iqu tääqä äktätmakqä iquki, si suqä quvqä iqueqä yäpä iqi mäpmeqä, Naqä Iqueqänä äpmeŋnä. Asä iiŋi, hŋquki si hŋqueqä yäpä iqi mäpmeqä etaŋgnä, Naqä Iqu tääqä äktätmakqä iquki, si Kraisi Iqueqä wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä-quki äpmeŋnä. Iiŋiŋqe Goti Iqu tääqä maetätmeqäŋgaŋi, hŋqueqä wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä äpmamiŋuwä iquenä, e äpmamiŋuwiŋqe, kŋuä mequtqä ipu, äwäwa miqä pambu. Iŋäqe hiqä ämeyqä iqueqä yäpä iqisa vämeqäŋqä huäŋqä hiŋuä äqunäpiyi, iqueŋi ävämapŋqe. 23 Tiiŋä eä. Goti Hanjuwä Iqu Kraisi Ique zä-huätatä duŋqä ändowatätäqeta, mbqä naqänäŋä eŋqä-paŋi, Iqueqänä hipŋqänä ae äyä eyätmakqe. Itaŋgi wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä iqua, ämaqä hŋqueqä kukŋuä dunä qänaknä itqäŋuwä-pa, he-pqe iiŋä miqä pambu. 24 Ŋqä nyämaqäuä, Goti Iqu tääqä änatätmakqäŋga, ne äänä äpmamiŋquä iuŋi, mävämeqä, Goti Iqutä iqi äpakä pmetatuŋquänänji.
Qokä-apäkä mämaŋqä iuŋqä
25 He nyi apäkä hitqä tuwakŋä ae ämŋqä iuauŋqä yatŋqä änyikuwiŋqä awä hetmqŋqe, nyi Goti Naqä Iqueqä kukŋuä-suqä hŋqu ämamä, iuta äkitqäumä etmqä ma. Tiiŋinänji. Goti Iqu nyiŋqä qeqä wimäŋgaŋgqetaŋi, kukŋuä naqä-qakuinä tqä-qunä eämä, nyaqä kŋuä indqäŋqä iutanä etmqe. 26 Haŋä-iqä aaŋä naqänäŋä täŋga ätimäuqä tä, äpakä witäniŋqä ätimäuqi. Iiŋiŋqe, nyaqä kŋui, he quamä heqä täŋga äpmeŋuwä iuŋi, yäŋänäqŋqä ii pmetpŋqä änyiŋgi. 27 Si apäkä-täŋukui eeŋi, huätä dowattŋqä kŋuä mindqäŋqä pa. Itaŋga si apäkä maeqä yawiqä-quki eeŋi, apäkäŋqä qävqä miqä pa. 28 Iŋi qäyä etaŋgqä-qe, si yawiqä äwäŋita apäkä ämaŋi, ii si suqä quvqä mimäkqä inyä. Asä apäkä hitqä tuwakŋä ae ämŋqä hui qokä ämuaŋgqe, ii-pqe, suqä quvqä mimäkqä iqi. Iiŋä ämanäpiyä iutaŋi, quwqä quamä pmeqä iuŋi, haŋä-iqä naqänäŋä meqäpnä. Ii nyi he haŋä-iqä hemeqäŋqe, manyiŋgaŋgi etqä.
29 Nyämaqäuä, ne qua täu äpakänä mäpmeqänäŋä etaŋgi, iiŋqä etqä. Hiunji iiŋä ipiŋi, he äänä äpmeŋuwiŋqe, kŋuä mindqäŋqä iqäpŋqe. Iŋi, ämaqä apäkä-täŋä ae eäŋuwä iquenä, apäkä maeqä eŋqä-pa pmetpŋqe. 30 Asä iiŋi, ämaqä huäqä-huŋqä ämepu kŋuä äqiyätqäŋuwä iquenä, yeŋuä äpmeŋuwenä pmetpŋqe. Asä iiŋi, ämaqä yeeqänä ipu äpmeŋuwä iquenä, iiŋi miqä itqäŋuwenä pmetpŋqe. Itaŋga ii eŋqä-paŋä asä iiŋi, ämaqä nätmatqä mbqä kuapä itqäŋuwä iquenä, iiŋi maequenä pmetpŋqe. 31 Ii eŋqä-paŋi, tiiŋä-pqe inänji. Ämaqä wäuŋuä naqä-naqä qua täutaŋä iu imäkätqäŋuwä iquenä, iiŋi nätmatqä wäŋqänäŋäpu eŋqä-paŋä quŋgpŋqe. Qua tqutä kiqä nätmatqä haqeqi äwiŋqetäŋi, hea quäuqä maeqäŋga qui imäknätŋqä etaŋgi, iquauŋqe kŋuä pkäpkä mindqäŋqä pambu.
32 Mä he äwäwa kuapänä iqäŋqe, manyiŋgqi. Ämaqä yawiqä äwiqä iqu, Naqä Iqueŋi aquvänä iwimäkquätŋqä, kŋui iqueqä wäuŋuiŋqänä indqäŋqä-qu eä. 33 Iŋäqe ämaqä apäkä-täŋä-qu, iqueqä apäkiŋi yeeqä iwimäkquätŋqä iiŋqe, nätmatqä qua täuŋiŋqä kŋuä kuapänä indqäŋgonä. 34 Iqu iiŋä imäkätŋqe, kŋuä heuäŋqä ämenji. Tiiŋä-pqä inänji. Apäkä, qokä maeqä iuatä, apäkä hitqä iuatä, “Nyi ŋqä-näuäŋi, Goti Iqueqä huiqä iqi hämänänä äwinyätmä, ŋqä huiwiqutä, quuvqetäŋi ikikinyäŋä enyqä” kŋuä ämepu, kŋui Naqä Iqueqä wäuŋuiŋqänä indqäŋqä iuayi. Iŋäqe apäkä qokä-täŋi, suqä iiŋi miqä itä, iiyqä qokiqueŋi, yeeqä iwimäkquätŋqä, nätmatqä qua täuŋiŋqä kŋuä kuapänä indqäŋguänä. 35 Nyi suqä ii etqä iuŋi, he pmua memäkqä itmä, yätamäkqä heyqaŋgundi quami äŋguänäŋä pmapnä. Tiiŋiŋqä etqä. He kŋuä heuäŋqä mämeqä ipu, suqä jänänäŋä Naqä Iqu äwinyäŋqä iunä imäkäpu, Iqueqä wäuŋuinä imäkqäŋqeyi.
36 Ämaqä hesaŋä hŋqu, kiqä apäkä hitqeŋi, qokä mapŋqä atauŋä ae epqä du, yäŋä ämiqänätä ämimitätqe, iqisa qoyaŋä iwäŋgaŋga ‘qokiqu yqä ämenä’ kŋuä ävätqe, iqueqä äwiŋqä iunä imäkätä, meqiŋi ävquatäwatqaŋgi qokiqutä ämaŋgiyi, kaniqu suqä quvqä maeqä-quvi. 37 Iŋäqe ämaqä hesaŋä hŋqu, kiqä äwqe yäŋänäqŋqä imäknä, kiqä äwiŋqä dunä imäkmätä iqaŋgqäŋga, ämaqä hui, “Iiŋä-iiŋä imäkiyä” ätuäpu jän-jänä mäutqŋqä, kiqä-kiuä, “Nyi iiŋi imäkmä, ä mimäkqä imä” kŋuä indqäŋgqä iuŋi, “Nyi iiŋi yqänä ämiqämä” kŋuä indqäŋgqe, ii suqä äŋgui. 38 Iiŋä etaŋgi, ämaqä hŋqu kiqä apäkä hitqä iiŋi qokä ävqäqe, ii suqä äŋgui äyuä. Iŋäqe ämaqä hŋqu apäkä hitqä iiŋi qokä mävqä iqe, iqu suqä äŋguänäŋinä imäkqi.
39 Itaŋga apäkä huiyqä qokiqu mapäkoŋqä, häŋä yqänä pmetaŋgutqe, apäki iqutä guä yqänä äqiyäunä pmetätŋqe. I etaŋgi iiyqä qokiqu pizqä etaŋgutqe, ii iqutä yqänä mäpmeqä eä, kiqäqi ätqäuä. Iiŋä ätqäuqetaŋi, “Qokä änyäŋä ämuanmä” kŋuä indqänätäqe, ii ämuanätŋqe. Mä ämaqä hiŋgiŋqä hŋque muämuaŋqä yätŋqe. Ämaqä, Naqä Jisasi Iquenyqä quuvqä heqiyätaŋgqä hŋque, muanätŋqe. 40 Ämaŋqä iiŋiŋqe, nyi ŋqä-näuäŋi, kŋuä tiiŋä änyiyqi. “Ii äŋguä etaŋgqä-qe, itaŋga ii qokä aŋgumä muämuaŋqä, qanyä yawiqi äpmeŋqe, ämäwqätäuŋqiyä.”
Nyi kukŋuä eeqänäŋä ii ätqapqä iuŋqe, “Goti Hanjuwä Iqueqä Quuvqä Iqu, nyitä anä pmetaŋgi, kukŋuä eeqäpnäŋi, awä äyä ätqänä” kŋuä indqäŋgä.

*7:1 Näqŋqä-täŋä iqua näŋi-mäŋi ätätqäŋä. Hŋqua, “Kukŋuä tä, hiaqäqä anä mäwiqŋqeqä” tqaŋgä, hŋquququa, “Ii suqä ämaŋqäŋqeqä” ätätqäŋä.

7:1 Näqŋqä-täŋä iqua näŋi-mäŋi ätätqäŋä. Hŋqua, “Kukŋuä tä, Korinä pmeqä iquauqä kukŋuiqä” tqaŋguwäŋga, hŋquququa, “Ii Poli iqueqä kimaŋiyqä” ätätqäŋä.

7:10 Makä 10:5-12