1 Jonä
iqu tuwaŋuä kiŋganä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Tuwaŋuä tä, kiqä kŋuä indqäŋqä quati, hŋquaquvi. Kiŋganäŋä iqu, ämaqä Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä iqua, Goti Iqutä, Kiqä Ymeqä Jisasi Iqutä-pqe, äwqä naqä-hŋqunä imbu, anä pmapŋqä yätamäkqä vqä iiyi. Huiziqu, qu ämaqä hiawiqä imdaŋä iqua, quŋi quaŋgi itqueqaŋgpi, Goti Iqueŋi mävämeqä ipŋqä iiŋqä, hiŋuinä mäquŋquä ipŋqä iiyi.
Ämaqä hiawiqä imdaŋä iqua, tii ätmiŋuwi. Nätmatqä qua täu äwiŋqe, ii äŋguä hma etaŋgqetaŋi, Jisasi Iqu, Goti Iqueqä Ymeqä-qu eä, ämaqä naqä-qakui änä matimäuqä itä, ne qua täutaŋitä ämuäŋnäŋqu-pa, mamuäŋäŋqä yäŋqiyä. Tiiŋä-pqe inä ätmiŋuwi. Ämaqe, Goti Iqutä anä äŋguänä pmapŋqä wiŋgaŋgpqä iqua, nätmatqä qua täutaŋiŋqä kŋuä mindqäŋqä ipŋqäuä. Suqä jänäŋitä, hŋquauŋqä äwiŋqä itä, ii nätmatqä qua iutaŋiqä. Iiŋä etaŋgi suqä täuŋi, qäyä enä. Ii, ämaqä hiawiqä imdaŋä iquauqä kukŋuä quaŋgä iiyi.
Jonä iqu, ämaqä Kraisi Iqueqä yoqä-täŋi, kukŋuä tä qätä mäwiyqä ipŋqä diŋqä äwiŋgqe. Iqu tii ätukqe. Jisasi Iqu ämaqä naqä-qakuänäŋä-qu ätimäukqe. Ga qokä-apäkä Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iqua, Goti Iquenyqätä, ämaqä huizi iuŋqetä kiiŋä wiŋguätŋqeqä.
1
Kukŋuä Häŋä-pmeqä-täŋä Iquenyqä
1-2 Ne ätnäŋäqi ätiŋä di, Kukŋuä Häŋä-pmeqä-täŋä Iquenyqä ätätuŋque. Kukŋuä Häŋä-pmeqä-täŋä Iqu, aiŋga-aiŋga äpmamiŋqe. Ne Iqueŋi, neqä qätetä qätä äwiyätanä, hiŋuitä hiŋuä äquŋgque. Quaŋgä maetqe, ne Iqueŋi qävqä yasämä ävätanä, neqä hipaitäŋi Iqueŋi itmaqiyätanä imiŋque. Häŋä-pmeqä Iqu, ätnäŋäqi äti timäuqaŋga, ne hiŋuä äqunäŋquä etaŋgi, ga ne ‘Iinjqä’ ätätanä, Iqu Häŋä hea ique-ique Pmeqä Iquenyqe, ii etätqäŋu. Aiŋga-aiŋgaŋi, Iqu Kaniqutä äpmamiŋqe, iwä ätnäŋäqi äti timäuqaŋgaŋi, ne neqä hiŋuitä hiŋuä äqunäŋque. Ne hiŋuä ae äqunätanä, qätä ae äwiyäŋquä etaŋgi, ga he nesä iquatuŋquä ii etätqäŋu. Ga ne Apiqutä, Iqueqä Ymeqä Jisasi Kraisi Iqutä, Imätaqisä iqäŋqe. Ga ne henyŋqä tuwaŋuä e ätätanä äqiyququä tä, neqä yeeqä iŋqä du aaŋä naqänäŋä hiätŋqä iuŋqä äqiyqu.
Goti Iqu, we-huŋqä-qu etaŋgi, ne we-huŋqä iu uwquatuŋque
Kukŋuä, Ymeqä Jisasi Kraisi Iqu tqaŋgi äwiyäŋquä di, ne heŋi awi, ii etqu. Iqueqä kukŋui tiiyi. Goti Iqu, we-huŋqä-qu eä, Iqutäŋi, hea-pqä hmbu mäwitqe. “Ne Iqutä itqäŋunä” ätätanä, neqä qaŋä di, heawiqä imä äwätuŋque, ne kukŋuä iiŋi, quaŋgä ätätanä, ga suqä naqä-qakuänäŋä iuŋi, miqä itqäŋu. Mä Goti Iqu itŋqä-pa, ne we-huŋqä iu äwquque, naqä-huinyä etaŋguati, Goti Iqueqä Ymeqä Jisasi Iqueä häŋeqe, neyaqä suqä quvqä duŋi, eeqänäŋä asŋä änaqäyämäutä hmbu-pqä iqä mamäkqä inemäkqäŋqe. “Ne suqä quvqä maequneyqä” ätquque, quaŋgä kukŋuä iiŋi, neqä-neuä ätnätanä, ga kukŋuä naqä-qakuänäŋi, nesä mäwiqä danä iqi. Mä, “Ne suqä quvqä iquneyqä” ätätanä, awä ätquque, Iqu ätkqä-pa itä, suqä äŋguänäŋä dunä Iqä-qu eä, tii yänä. Neyaqä suqä quvqä di qäpu huätä ämänamäutä, äwqä haŋuä änyä, neyaqä suqä quvqä eeqänäŋi, asŋä änaqäyämäutä, hmbu-pqä iqä mamäkqä inemäkänä. 10 “Ne suqä quvqä miqä-quneyqä” ätquque, kukŋuä iiŋä iqu, Goti Iqueŋi, “Si kukŋuä quaŋgä tqukiyqä” ätuätanä, ga Iqueä kukŋuä di, nesäŋi mäwiqä danä eä.