3
Naqä Iqu aŋgi äpäŋqiyä
Ŋqä näueqä nyi kiiŋä änyinätŋqäuä, tuwaŋuä hŋqu ae äqäkqä, ga tä huizi iqu äqäyqä. Tuwaŋuä äqäyätmiŋi, kukŋui, nätmatqä tiiŋä duŋqä kŋuä iqä äŋguänäŋä mapŋqä, evauqumuatätmä äqiyqä. Goti Iqueqä kukŋuä hiŋuä-tqä iqua, hiŋuä ätäŋuwä iuŋiŋqätä, neqä Naqä Ämäneyqä, neŋi aŋgumä Häŋä Inequmuatqäqä Iqueä kukŋuiŋqätä, hiqä kŋuä iqä imŋi, kŋuä mapŋqä nyiŋgaŋgi iyi. Iqueqä kukŋui, ämaqä, Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauä maŋä iuta qätä äwikuwi. Nätmatqä naqänäŋä tiiŋä iquenyqä, näqŋqä yasämä mapŋqe. Hiunji yäpakäŋgaŋi, ämaqä, ämaqeuŋqä häŋätamqä tqä-qua ätimäupiyi, qänaknäŋi huiwä iqueqä äwiŋqä du ipu, henyŋqä häŋätamqä ätäpu, tä säwqä ipu, tii tpnuwi. “Iqu, ‘Nyi aŋgumä pmniqeqä’ ätkqe, kiqä häukui äŋgi qäyqiyä? Iqu mapqä danä yäŋqiyä” tpnuwi. “Nätmatqä eeqänäŋä atqä-awäka äpmetaŋguwäŋga äwämiŋqe, ga iiŋi qäukuä qua imäkätäqäŋga eŋqe, ii yqänä äwinä” tpnuwi. 5-6 Aiŋga-aiŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu kukŋuinä, ‘Qäukuä eänä’ tqaŋgi, qäukuä eätä, itaŋga Iqu eqä ämetä, qua imäkätä, itaŋga quae eqä awä iqi äwätetä, itaŋga aŋgumä qänakndaŋi, “Eqä ätimäunä” tqaŋgi, eqä huakä naqänäŋä hŋqu, qua täu ätimäutä, qua tqueŋi qui imäkkqeŋqe, näqŋqä epiyä-qe, qu täwäsi e tpnuwi. Itaŋga Goti Iqu, “Tä näniŋqeqä” ätekqeŋqä, qäukuitä, quaetä, täŋga tä äwiŋqä tä, iiŋqä pŋqä äwi. Ämaqä Goti Iquenyqä hma imäkätqäŋuwä ii, qu Iqueä hiŋuä iqi ätqäupu, kukŋuä naqänäŋä ätäpu, näwinyä qui imäkmbnuwäŋgaŋqä äwi.
Ŋqä näueqä nyi kiiŋä änyinätŋqäuä, qu täwäsi itqätaŋgpqä-qe, nätmatqä tiiŋä iquenyqe, hui imäupi. Naqä Iqueqä hiŋuä iqiŋi, hiunji kiuänäŋä hŋqutä, quväukuä 1,000täŋi, hŋqu huitaŋä maetqe, qäquaqu asänäŋi. Iiŋä etaŋgi, Iqu, “Iiŋä timäuŋqiyä” ätätä guä ämäsäuetŋqä-pa, timäutŋqeŋqe, ämaqä hui, “Iqu hŋgaŋqä itqänä” ätätqäŋuwä-qe, Iqu hŋgaŋqä miqä itqäuä. Iqu ämaqä hui qui imäkŋqäŋqe mäwinyätaŋgi, Iqu ämaqä eeqänäŋi kŋuä äkunmäknäpu, suqä quvqe vquatämäupŋqä wiŋgaŋgi, maqänäŋi mimäkqe, ii itqäuä. 10 Iŋäqe, Naqä Iqueqä hiunji iqu, ämaqä quwä-meqä eŋqä-pa timäuniqe. Hiunji iqueŋi, qäukuä iqu hääŋqä hoaqä naqänäŋä ätätä, tä änätä, qäpu hiäniqe. Itaŋga nätmatqä qäukuä haqä yätu äwäkäwäŋqe, te eeqänäŋi qui imäkäniqe. Nätmatqä qua täu äwiŋqetä, qua iqutäŋi, aaŋqä heniqe. 11 Nätmatqä eeqänäŋi, quiŋä di, ii itä imäknäniqä eŋqe, he ämaqe, suqä änääqe iqäpŋqe? He hiqä häŋä-pmeqe, Goti Hanjuwä Ique äväpu, itaŋga he ämaqä huizi pmetaŋguwä-pa mäpmeqä, Goti Iqueqä suqä eeqänäŋi qänaknä iqäpŋqe. 12 Suqä iiŋä imäkäpu, Goti Iqueqä hiunji iquenyqä hiŋuä äqämbu äpmapu, hiunji iqu maqänänä timäutŋqänä, wäuŋuä tnäŋä iqäpŋqe. Hiunji, qäukui te qäpu änätä, itaŋga nätmatqä qäukuä haqä yätu äwäkäwäŋuwi, tä dŋi, qäŋgaŋga, eqä nyeniqe. 13 Iŋäqe, ne Goti Hanjuwä Iqu, “Nyi qäukuitä, quaetä, änyä-häŋä imäkmqänä” ätätä guä ämäsäuekqä iuŋqä hiŋuä äqänanä äpmeŋu. Aŋä iu pmapqä ii, suqä jänänäŋä dunä ipu pmapnuwi.
Naqä Iqueŋqä hiŋuä äqämbu äpmapu, quuvqä heqiyqe äŋguä mimbŋqe
14 Iwä ŋqä-näueqäuä, he nätmatqä ii timäuqäŋqä hiŋuä äqämbu äpmapiyäŋgaŋi, he suqä kiyä mätqä hui maeqä, äŋguänäŋä eäpu, Iqutäŋi äwqe naqä-hŋqunä iŋqä äyä etaŋgpi mequmueniqä duŋqä yäŋä qäŋgpŋqe. 15 Naqä Iqu maqänä mimäkqä, hiŋuä äqänä äpmeŋqäŋqe, kŋuä tiiŋä mapŋqä. Iqu iiŋi, ne aŋgumä häŋä inequmuatätŋqä duŋqä itqäuä. Goti Iqu, neqä tasi-gua kiiŋä änenyätŋqä Poli iqueŋi näqŋqä vqaŋgi, ga iqu henyŋqä tuwaŋuä asä ii inä äqäyätŋqe. 16 Iqueqä tuwaŋuä eeqänäŋä iquauŋi, iqu tuwaŋui nätmatqä iiŋqä ätätä, äyä äqäyätŋqe. Tuwaŋuiuŋi, kukŋuä hŋqua yäŋänäqŋqä etaŋgä, iquauqä quatiŋqä näqŋqä änä yasämäŋä di, maqänä mämeqä äyä ituŋque. Iŋä-qae, ämaqä näqŋqä maeqä eäpu, quwqä quuvqä heqiyqäpqe, yäŋänäqŋqä maeqiyqä ipiyä ii, kukŋui wäŋgima näŋi-täqi ätätqäŋä. Inä maetqe, kukŋuä, Goti Iqueä kukŋuä tuwaŋuä äqänäŋqe, äkunmäkätqäŋuwä-pa iiyi. Iŋä-qae qu näwinyä qui imäkmbnuwi. 17 Näueqäuä, he iiŋqä ae näqŋqä äyä ämeŋuwä-qae, ämaqä, Goti Iqueä kukŋuä-suqä duŋi hŋgisa iqä iqua, näŋi-täqi etuma uwqaŋgpqe, hiqä quuvqä heqiyqä yäŋänäqŋqe, mändi päwiqŋqä äŋguänä mimbŋqe. 18 Jisasi Kraisi neqä Naqä-qu eä, ne aŋgumä Häŋä Inequmuatkqä Iqueyi. He Iquenyqä näqŋqä änäänä ämaka äwätqäŋuwitä, Iqueqä qeqä imäŋqeuta hiŋgi etapätŋqetä, ga iquaquisaŋi he yäŋänäqŋqä ämaka uwqäpŋqe. Täŋga-pqä hea ique-iqueŋä-pqe, Iqueä yoqe naqänäŋä äwi. Itaŋga ne Iqueä yoqe, haqä yätu matnämäuquatuŋque. Ii naqä-qakuä eä, qäyä äpmetänä.