13
Hiqä-hiuäŋi, qävqä inyäpu, yamwiqä iŋgpŋqe
Täŋgaŋi nyi emamqe, hŋquaqu ae äquvepkqe, huiziqu emamqä iqä.
Haŋä-iqeŋqä, ämaqä hŋquaqu, ä hŋquaqui-hŋqueŋäqua, kukŋuä asänäŋä dinä tqaŋgpqe, he qätä iunä äwiyäpu iwäsäuqäpnä.* Kukŋuä-suqä 19:15
Nyi he aŋgu emetmä anä äpmamiŋquäŋga, kukŋuä yäŋänäqŋqä etkqä-pa, täŋgaŋi qäqiqi mäpmeqä, kiŋä-nämä äpmamä etaŋgi, ämaqä suqä quvqä qäŋgatqä imäkmiŋuwä iquautä, huizi eeqänäŋä iquendä, aŋgumä tiiŋä etmqe. “Nyi henyqä aŋgumä äquvepmqäŋgaŋi, ämaqä suqä quvqä imäkmitpqä iquenä, hiŋuinä maeqŋqä itmä, hämä-hämä emäkmniqä eä.” Iŋi he nyinyqe, “Kraisi Iqu kukŋui, Poli iquesanä ätätŋqäta, ä matqä itŋqätanä?” ätnäpu, näqŋqä mapŋqä enyätqäuä. Iutaŋi nyi hämä-hämä emäkmniqe. Ga he näqŋqä tii mapnä. Kraisi Iqu heyaqä awä iqiŋi, haŋuä mäwiqä itä, yäŋänäqŋqä tqäuänä. Naqä-qakui, Iqu woyqä miqä, haŋuä-qu eqaŋga, zä-huätati äuekuwä-qe, Goti Hanjuwä Iqueqä yäŋänäqŋqetaŋi, häŋä yqänä äpme. Itaŋga ne Iqutä ämuäŋnanä, Iqu haŋuä äwäkqä-pa, ne-pqe asänä äwiŋquä-qe, Goti Iqueqä yäŋänäqŋqetaŋi, ne hiyaqä awä iqisa, Iqutä häŋä anä äpmenitaŋi, yäŋänäqŋqä iiŋä iqueŋi ätimäutŋqä imäkqaŋguatqe, hiŋuä qumbnä.
Hiqä-hiuäŋi, “Ne quuvqä qäyu eqiyäŋuatiyä” tpu, hiqä kŋuä indqäŋqeutä, suqeutäŋi, qävqä inyäpu, yamwiqä iŋgpŋqe. Heŋi, Jisasi Kraisi Iqu, heyaqä yäpä iŋgisa äpmeŋqeŋqe, he maqŋqätanä? Iqu heyaqä yäpä iŋgisa mäpmeqä itaŋgutqe, ii he quuvqä qäyunä maeqiyqä iutanji. Itaŋgi nyi henyqe, kŋuä tiiŋiŋqä yäŋänäqŋqä änyiyqi. He, ne yamwiqä iuta quanŋä mäpäkŋqä, Kraisi Iqu kukŋui nesaŋi etätŋqä qumbuŋqäuä.
Iŋi täŋgaŋi, he suqä quvqä mimäkqä iqäpŋqe, Goti Iqu yätamäkqä heyquätŋqä yatŋqä ävätqäŋu. Ne ii imäkätuŋque, ii he nenyqe, “Iqua yamwiqä iuŋi ämäwqätäuquwiqä” kŋuä indqämbŋqä hmanji. Hesaŋä hŋqua nenyqe, “Iqua Naqä Iqueqä wäuŋuä imäkqä quaŋgä-quayqä” qäyä indqäŋgaŋguwä-qe, he suqä jänänäŋinä imäkqäpŋqä änenyätqäuä. Qu nenyqä kukŋuä quvqä tqaŋguwiŋqä äwäwa miqe ituŋque, ii ne, kukŋuä naqä-qakuä iqueŋi, mändi makittqiyqä iquatuŋquä iutayi. Kukŋuä naqä-qakuä iqueŋi, yäŋänäqŋqenä imäkquanä. Ne woyqä mämetqueqä, haŋuä witaŋgua, he yäŋänäqŋqä tqäuqaŋgpqeŋqe, ne aquvänä itqäŋu. Itaŋga he Goti Iqueqä qokä-apäkä aaŋä qäyunänä aŋgi timäupŋqä diŋqe, ne Goti Hanjuwä Iqueŋi, yatŋqä ävätqäŋu. 10 Nyi kiŋä-tämä yqänä äpmamä, henyqä tuwaŋuä tä äqiyqe, ii nyi henyqä aŋgi äpmqäŋgaŋi, “Heqä suqä jänä imäkmbiyä” etätmä, kukŋuä täqŋqä etqŋqe, manyiŋgaŋgiyi. Naqä Iqu nyi indmetä, wäuŋuä imäkqäŋqä yäŋänäqŋqä ändapkqe, nyi he qui emäkmqä ändapkqä ma, yäŋänäqŋqä emäkqämqä ändapkqä eä.
Poli iqueqä kukŋuä yeeqä iŋqä ätnämäukqeŋqä
11 Nyämaqä iquenŋqä kukŋui, hituŋui iqi tii etqä. He aquvänänä ipu, Goti Iqueqä qokä-apäkä aaŋä qäyunänä aŋgi ätimäupu, nyaqä kukŋuä iutaŋi yäŋänäqŋqä imäknäpu, hiqä kŋuä indqäŋqe, heuäŋqä manyuäktäuqä ipu, äwqä haŋuä iŋqä pmeqäŋqe. Itaŋga Goti, ämaqeuŋqä äwinyätä äwqä haŋuä iŋqä vqä Iqu, hesä anä äpmetätŋqe.
12 He äminäpiyäŋgaŋi, quuvqä heqiyqä iquneqä suqä iuŋi, quneqä iŋgpŋqe. 13 Goti Iqueqä qokä-apäkä eeqänäŋi, “Yää ŋquauä! Ne henyqä hui mimäuqä iŋunä” etqä.
14 Naqä Jisasi Kraisi Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi ävätŋqä iuŋi etapätä, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä henyqä wiŋqe hesä äpmuatetä, itaŋga Goti Iqueqä Dŋä Äŋguänäŋä Iqu äwqä naqä-hŋqunä imbu pmetpŋqä emäkquä.

*13:1 Kukŋuä-suqä 19:15