5
Hiqäva-imäkqä naqä ique-iqueŋi, Goti Iqu ämaqeuqä awä iqisaŋi atäuŋuä itä, iquau yätamäkqä vqäŋqä pmuatequänä. Ga nätmatqä qu Goti Hanjuwä Ique ‘äŋguiqä’ ätuäpu hiŋgi vqetä, itaŋga quwqä suqä quvqä huätä motnämäuqäŋqä hiqäva-qäyqetä, äma äwätä vqä iquvi. Iqu, iqueqä-kiuäŋi, nätmatqä imäkqäŋqe, yäŋä-maqŋqä-qu eäqä-qae, iqu, ämaqä änyä maqŋqä epu, Goti Hanjuwä Ique ävämetqäŋuwä iquauŋi, tnäŋä miwitqueqä, qeiqinyä itquequänä. Ga iqu yäŋä-maqŋqä-qu eäqetaŋi, suqä quvqä huätä mamäuqäŋqä hiqäva-qäyqe, qokä-apäkiuŋqätä, iqueqä-kiuäŋqätä qäsä qäyquänä. Iŋi ämaqä hiqäva-imäkqä naqä äpmeqä iqu, yoqä naqä-täŋue. Iqu wäuŋuitä, yoqä naqetäŋi, iqueqä äwiŋqä iuta mämeqä yänä, oee. Goti Hanjuwä Iqu, ique ganä tääqä tuätumeqaŋguti, iqu iŋganä menä. Ii Goti Iqu, Aronä ique ätuätumetä äwikqä-panji.
Ga Kraisi Iqu-pqe inänji. Iqu, Iqueqä yoqe haqeu ämaenätä, hiqäva-imäkqä naqä pmetŋqe, Iqueqä-kiuä imäkŋgqä maetqe. Aaŋqe. Goti Iqu, Iqueqä-kiuä Jisasi Iqu wäuŋuä ii imäkqäŋqä ätekqe. Iqu Ique ätetä, tii ätukqe. “Si Ŋqä Ymeqä Iqukiyqä. Nyi täŋgaŋi, Tqä Tniqunä eqänä.* Apqä Bukä 2:7 Ga hŋqäqiŋi, Goti Iqu, “Si hiqäva-imäkqä hea ique-ique, Mekisetekä Ipäqäkqä 14:18-24; Hipru 7:1-28 iqu eŋqä-pa, pmettŋiqä Apqä Bukä 110:4 ätukqe.
Jisasi Iqu, täkä ämaqä-qu qua täu äpmeqäŋgaŋi, Iqu Goti Iqueqä yätamäkqeŋqä tääqä ätätä, yatŋqä äwikqe. Goti Iqu yäŋänäqŋqä-täŋä itaŋgqeŋqä, näqŋqä eä etaŋgi, Iqu mäpäkoŋqä häŋä pmetäniqä diŋqe, Goti Iquenyqä yääqä tnäŋä ätätä, kŋuä kuapänä äqäkqe. Iqu mändi äkittqänätä, Goti Iqueä äwiŋqä iunä ikqetaŋi, Goti Iqu, Iqueä tääqe qätä äwikqe. Jisasi Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä-qu eäqä-qe, Iqu tmi-tmiqä-tqä ämakqetaŋi, suqä, Goti Iqueqä kukŋuä iu qänaknä iqäŋqe, näqŋqä ämakqe. 9-10 Iiŋä ikqetaŋi, Iqueqä wäuŋui qäyunä imäkätŋqä ekqe. Iwä Goti Iqu Ique atäuŋuä itä, “Si hiqäva-imäkqä iquauqä naqe, Mekisetekä Iqu äpmeŋqä-paŋä hisŋqinyä” ätukqe. Ga Iqu qokä-apäkä, Iqueä kukŋuä duŋi qänaki iqä iquauŋi, quwqä suqä quvqeuta aŋgumä itmetä, häŋä hea ique-ique iqumuateqäŋqä ekqe.
Ymeqä däŋä mimäŋqä, naqä heqeŋqä
11 Jisasi Iqu hiqäva-imäkqä naqä, Mekisetekä iqu eŋqä-paŋäŋqä kukŋui, awä kuapänä hetatquä etaŋgqä-qe, heqä kŋuä indqäŋqe, ätnäŋäqi maeqä etaŋgqä iutaŋi, kukŋuä iqueqä quati metquetuŋqueŋqe, ämävqäŋgu. 12 He Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui qäŋganä ämakuwä-qe, ämaqä huizi duŋi, iiŋqä näqŋqä äväpu, ämotqueqä qäyä etaŋgi, aaŋqä äyuwä. Ii tiinji. Goti Iqueqä kukŋuä he änyäŋäŋga ämakuwä duŋi, ämaqä huizi, qu heŋi aŋgumä näqŋqä etapqa uwqäpnä. He ymisaŋä woyqä di mapŋqe, änä maeqä ipu, aŋui yqänä änätqäŋuwä ii, eŋqä-paŋuenji. 13 Ämaqä, ymeqä däŋä eŋqä-pa, aŋuä yqänä änätqäŋuwä iqua, suqä äŋguä jänänäŋiŋqä änyä maqŋqä eŋä. 14 Mä ymisaŋä woyqe, ii ämaqä naqä ae equwä iquauqe. Ämaqä iiŋä iqua, qu suqä äŋguiŋqätä, quvqeŋqätä iwäsäuwa äupiyitaŋi, näqŋqä qäyu ae ämakuwä iquayi.

*5:5 Apqä Bukä 2:7

5:6 Ipäqäkqä 14:18-24; Hipru 7:1-28

5:6 Apqä Bukä 110:4