3
Jisasi Iqu, Nekitimäsi iqutä, kukŋuä ätŋgiyiŋqä
Parisi iquautaŋä hŋqu, iqueqä yoqe Nekitimäsi iquvi. Iqu Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä naqä ämiqä iquautaŋä hŋquvi. Iqu Jisasi Iquenyqä heatqäŋga äpäqe, “Näqŋqä-vqä Iquki, ne näqŋqe, si näqŋqä motqueqä Goti Hanjuwä Iqu äkndowatqä Iqukiyqä” ätuätä, tii ätukqe. “Ämaqä hŋqu nätmatqä ämaqä hui mimäkqänäŋi Si imäkätqäŋä-paŋä iiŋi, mimäkqä danä yänä. Goti Hanjuwä Iqu iqutä anä sätäti, i imäkäŋqiyä” ätukqe.
I tquaŋga, Jisasi Iqu ämävauqe, “Nyi naqä-qakuänäŋä ktmqeqä. Ämaqä hŋqu, aŋgumä* Kukŋuä Jonä iqu täqi äqäkqe, kiqä quati hŋquaquvi. Hŋqu ‘aŋgumä’, huiziqu ‘haqä yätuta’. Hiqŋqä 3:7 iuŋä-pqeyi. ymeqä däŋä hayuqä ii eŋqä-paŋä mimäŋqä itqe, iqu Goti Hanjuwä Iqunä miqä duŋi, hiŋuä mäquŋquä danä iquäŋqiyä” ätukqe.
Itaŋi Nekitimäsi iqu yatŋqä tii äwikqe. “Iqu ae ämaqä naqä qoyaŋä eŋqe, ymeqä däŋä hayuqä ii eŋqä-paŋi, äänä itä imänätŋqäwä? Iqu känai iqueŋi aŋgumä nyuetŋqä diŋqe, känäwä äwqä imŋi aŋgumä mamŋqä yäŋqiyä” ätukqe.
Ga Jisasi Iqu ämävauqe, “Nyi naqä-qakuänäŋä ktmqeqä” ätukqe. “Ämaqä hŋqu eqetä, itaŋga Dŋä Äŋguä Iquesatä, ymeqä däŋä hayuqä eŋqä-paŋä mimäŋqä itqe, iqu Goti Hanjuwä Iqunä miqä duŋi mäpeyqä danä iquäŋqiyä. Ämaqä huiwiqu änyuetqe, iqu huiwä-quvi. Iŋäqe Dŋä Äŋguä Iqu änyuetqe, iqu quuvqä-quvi. Si Nyaqä kukŋui, ‘He aŋgumä ymeqä däŋä imämbŋqeqä’ tqaŋgqeŋqä, yäuŋuä miqä isŋqeqä. Yuŋuä kiqä äwinyätaŋgqä du äqunätä, huuwqä tqaŋgqenä äwiyätnäŋgaŋi, äŋgisa äpätä, äŋgi äwqutiyä-qe, si maqŋqä esnä. Iŋi ämaqä Dŋä Äŋguä Iqu änyueqäqe, qu eeqä asänäŋä iiŋiqä” ätukqe.
Ii tquaŋga, Nekitimäsi iqu, “Si e ätŋi, änääŋqä tnyä?” ätuätä yatŋqä äwikqe.
10 Yatŋqä i vqaŋga Jisasi Iqu ämävauqe, “Si Israitqä iquauqä näqŋqä motquequki eŋi, nätmatqä täŋqe näqŋqä mämeqe, äänä itnä inyä?” ätukqe. 11 “Nyi naqä-qakuänäŋä ktmqe. Ne näqŋqä eanä hiŋuä äqunätuŋquä duŋqä etätqäŋu. Iŋäqe he neyaqä kukŋuä duŋi, naqä-qakuä mimäkqä iqäuä. 12 Nyi nätmatqä qua täuŋiŋqä tqaŋgqe, he quuvqä maeqiyqä iquwi, ga Nyi nätmatqä qäukuä yätuŋiŋqä hetqaŋgundqe, he quuvqe äänä ipu heqäpŋqäwä? 13 Ämaqä hŋqu qäukuä yätuŋqä mäyqä iŋqe. Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqunä, qäukuä yätu äpme äpqeqä. 14-15  Iŋi ämaqä quuvqä eqämipqä eeqänäŋä iqua, häŋä hea ique-ique pmeqe mapnuwä diŋqe, ii tiinji. Aŋä avqŋqä imä, Mosisi iqu qämakä imäkätä, zä imasätä, äma äpekqä-pa, A Täuqä 21:9 Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqueŋi, qu i äma pepŋqäuä” ätukqe.
16 “Goti Hanjuwä Iqu ämaqä qua täuŋiŋqä huäqä kiiŋä wuŋgaŋgi, Iqu Iqueqä Ymeqä Kiuänäŋä Ique äwikqe. Ga iŋi, ämaqä tqu-tqu Iquenyqä quuvqä eqämipqe, qu eeqänä qui mimäkŋqä danä, häŋä hea ique-ique pmeqe mapnuwi. 17 Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä Ymeqä Iqueŋi, ämaqä qua täuŋä iuqä suqä quvqe iwäsäutŋqä ändowatkqä mäetqe, Iqu iquauŋi häŋä iqumuatätŋqä ändowatkqe. 18 Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iquenyqä quuvqä eqämitpqe, iquauŋi suqä quvqeŋqä miwäsäuqä yäniqe. Itaŋga ämaqä tqu-tqu Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Kiuänäŋä Iqueqä yoqeŋqä quuvqä maeqiyqä imitpqe, iquauŋi iuta suqä quvqeŋqä ae iwäsäuä. 19 We-huŋqä Iqu qua täuŋqä qäyä äpqaŋgqä-qe, ämaqe, suqä quvqä imäkäpiyiŋqä We-huŋqä Iqueŋi tuwä äwiyäpu, hiawiqä imqä äwinyä. Suqä iŋiuta iwäsäunä. 20 Ämaqä suqä quvqä imäkätqäŋuwä iqua, suqä quvqe ätnäŋäqi äti witŋqä etaŋgqeŋqä, qu eeqänäŋi, We-huŋqä Iquenyqä mäwiŋgaŋguti, Iquenyqä mapqä ipnä. 21 Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqueä suqä naqä-qakuä iu qänaki itqäŋuwä iqua, quwqä wäuŋui Goti Hanjuwä Iquesa imäkqaŋgpqe, ätnäŋäqi äti timäutŋqänä, We-huŋqä Iquenyqe äppŋqäuä” ätukqe.
Jonä iqu, Jisasi Iquenyqä ätkqeŋqä
22 Ii iqe, Jisasi Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatä qua Jutiya iuŋqä äupiyi, iqiŋi qu ämaqä asŋä äqiyäpu äpmamiŋuwi. 23-24 Iŋgaŋi Jonä iqu guä änyä pmetŋqäŋga, iqu-pqe aŋä-himqä Ainonä, Salimä-täŋä qäqiqi, ämaqä asŋä äqämiŋqe. Iqiŋi eqä kuapä pätqätaŋgi, ämaqä kuapänä iquenyqä äpäpu asŋä ämamiŋuwi.
25 Hiunji hŋqueŋi, Jonä iqueqä ämotquamiŋqä hŋquatä, Israitqä huizi hŋqutä, suqä eqetä akiyä änymiŋuwä iquenyqä kukŋuä näŋi-täqi ämamäumiŋuwi. 26 Iiŋä ipiyi, qu Jonä iquenyqä äpäpu, “Näqŋqä nätapqä iquki, eqä Jotänä ique yätäqä näŋgisa, Ämaqä sitä anä äpmanyä, itaŋga Iquenyqä ‘Iiŋä-iiŋäqueqä’ ätmiŋä Iqu, täŋgaŋi ämaqä asŋä qäyqaŋgi, ämaqä kuapänä Iquenyqä äwqäuä” ätukuwi.
27 I tquaŋguwäŋga Jonä iqu, “Ämaqä hŋqu nätmatqä hui hiŋgi mämeqä danä yänä. Goti Hanjuwä Iqu ique vqaŋgutqenä ämenä. 28 ‘Nyi Kraisi, ämaqä mitŋqä Goti Hanjuwä Iqu Ique atäuŋuä ikqä iqunä maetqenä. Nyi Iquenyqä hiŋuiqä änändowatqä iqunjqä’ tqaŋgqe, hiqä-hiuä qätä äyä änyikuwiqä. 29 Ämaqä hŋqu apäkä tuwakŋä änyuätqe, apäkä ii iqueqä apäkiyi. Iŋäqe ämaqä apäkä metŋqä iqueqä näueqä iqu, iqi ätqäutä apäkä meqaŋgqä iqueqä quväki qätä äwiyäqäŋgaŋi, iqu yeeqänäŋä yänä. Ga nyaqä yeeqä iqe, aaŋä naqänäŋä asä iiŋiqä. 30 Nyi yoqä maeqä quvqä hiqaŋga, Iqu ämaŋqutäutä, yoqä-täŋä hiäŋqiyä” ätukqe.
31 “Ämaqä haqä yätuta äpqäqä Iqu, ämaqä huiziquauŋi ämäwqätäunä. Itaŋga ämaqä qua täutaŋä iqu, iqu täutaŋä-qu eä, kukŋui nätmatqä qua täutaŋiŋqä tänä. Iŋäqe qäukuä yätuta äpqä Iqu, eeqänäŋi ämäwqätäunä. 32 Iqu hiŋuä äqunätä, qätä äwiyätŋqä iu qäyä ätqaŋgi, qu Iqueä kukŋui naqä-qakuä mimäkqä danä itqäŋäuä. 33 Iŋäqe ämaqä Iqueqä kukŋuä qätä äwiyätä ämeqä iqu, iqu ämaqä huiziquauŋi, Goti Hanjuwä Iqueä kukŋui naqä-qakuänäŋä etaŋgi ämotquenä. 34 Goti Hanjuwä Iqu, Ämaqä Iqu ändowatqäqä Iqueŋi, Iqueqä Dŋä Äŋguä Ique aaŋä kuapänäŋä vqaŋgqetaŋi, Iqu Goti Hanjuwä Iqueä kukŋui awä tänä. 35 Kaniqu, Iqueqä Ymeqä Iquenyqä kuapänä wiŋgaŋgi, ga Iqu nätmatqä eeqänäŋi Iqueä hipa iqi ekqe. 36 Ämaqä tqu-tqu Ymeqä Iquenyqä quuvqä eqiyqäqe, häŋä hea ique-ique pmeqe äme. Iŋäqe ämaqä tqu-tqu Ymeqä Iquenyqä quuvqä maeqiyqä iqäqe, häŋä-pmeqe mämeqä, Goti Hanjuwä Iqueqä äwqä äkasuwi, iqutä hea ique-ique witäŋqiyä” ätukqe. Ämaqä näqŋqä-täŋä hui, kŋuä tiiŋä indqänätqäŋä Hiqŋqä 31-36 iuŋi, Jonä asŋä-qäyqä iqueqä kukŋuä ma, Jonä tuwaŋuä äqäkqä iqueqeqä.

*3:3 Kukŋuä Jonä iqu täqi äqäkqe, kiqä quati hŋquaquvi. Hŋqu ‘aŋgumä’, huiziqu ‘haqä yätuta’. Hiqŋqä 3:7 iuŋä-pqeyi.

3:14-15 A Täuqä 21:9

3:36 Ämaqä näqŋqä-täŋä hui, kŋuä tiiŋä indqänätqäŋä Hiqŋqä 31-36 iuŋi, Jonä asŋä-qäyqä iqueqä kukŋuä ma, Jonä tuwaŋuä äqäkqä iqueqeqä.