Jisasi Iqu, Iqueqä wäuŋuä yätquakä iquatä, ymisaŋä yäpakä äŋguwäŋgaŋqä* Matiu 26:17-30; Makä 14:12-26; Lukä 22:7-38 (13:1-17:26)
13
Jisasi Iqu, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauä yukä bu, asŋä äwqäkäukqeŋqä
Israitqä iquauqä hiunji naqänäŋä Pasopa ätätqäŋuwä iqu timäutŋqäŋganji. Iŋgaŋi, Jisasi Iqu qua täu äväma, Iqueqä Kaniquenyqä yqä äyä etaŋgqeŋqä näqŋqä emiŋqe. Iqu Iqueqä ämaqä qua täu pmetaŋguwä iquauŋqe, Iqueqä qua täu pmeqe qäpu etŋqäŋgaŋä-pqe, kiiŋä yqänä äwinymiŋqe.
Heaitäŋi, Jisasi Iqutä Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatä buayä bŋqä pmetaŋguwäŋgaŋi, Setänä Goti Hanjuwä Iqutä mäkä-huŋqä iqu, Jutasi iqu Jisasi Iqueŋi, ämaqä huiziquauä hipa iqiŋi, täkqä tuätŋqeŋqä kŋuä iqä äwikqe. Jutasi iqu Saimonä Iskariotitaŋä iqueä hikŋä iqueyi. Jisasi Iqu, Kaniqu nätmatqä eeqänäŋi, Iqueä hipa iqi ämitŋqä eqäqä etaŋgqeŋqe, näqŋqä emiŋqe. Ga Iqu Goti Hanjuwä Iquesa äpkqeŋqätä, Iquenyqä aŋgumä yätŋqeŋqetä, näqŋqä inä emiŋqe. Iiŋä etaŋgi Iqu pämä ätqäuqe, Iqueqä qäkä quäuqä haqäqiŋiqu huätä äquväteqe, huiwä ye imäkqe ämetä, äwqä iqi guä ämäsäŋgqe. Itaŋi Iqu eqä hevqä equatiquteqe, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauä yukä bu asŋä äwqäkäuwätä, huiwä ye imäkqetä, yeemä iwimäkqäumiŋqe.
I imäkqaŋi, Saimonä Pitä ique wimeqaŋga, iqu, “Naqä Iquki, Si nyaqä yukä bu asŋä ŋqätŋqätanä?” ätukqe.
Jisasi Iqu ämävauqe, “Nyi täŋga imäkqä täŋqe, si täŋgaŋi näqŋqä änä mämeqä inyä. Si näqŋqe, iŋga matŋiqä” ätukqe.
Ga Pitä iqu “Si nyaqä yukä buŋi, asŋä maŋqiyqä danä iqätŋqinyä” ätukqe.
Iwä Jisasi Iqu ämävauqe, “Nyi si asŋä makqiyqä imqe, si Nyaqä ämaquki maetqenä” ätukqe.
I tquaŋgaŋi iqu, “Iiŋä sätäti, Naqä Iquki, yukä bunä maŋqiyqä panä. Nyuäŋä-hipa qäsäŋqeqä” ätukqe.
10 Jisasi Iqu kimaŋi, “Ämaqä asŋi, qäsä ae äqäŋgqä iqu, kiyä maeqä näwinyä äŋguänäŋä eŋqä-qae, asŋä aŋgumŋi, yukä bunä qänätŋqeqä. He kiyä maeqä näwinyä äŋguänäŋuenä epiyä-qe, eeqänäŋuenä maetqänä” ätukqe. 11 Jisasi Iqu ämaqä Iquenyqä täkqä tuätŋqä iquenyqe ae näqŋqä eäqetaŋi, quŋi, “He kiyä maeqä näwinyä äŋguänäŋi, eequenä maetqenä-qe,” iiŋqä ätukqe.
12 Yukä asŋi qäpu äwqäyäqe, Iqueqä qäkä quäuqä imäknätä, aŋgumä quamä äpmeqe, “Nyi tä emäkqä täŋqe, he näqŋqä ämeqäuä?” ätuätä yatŋqä äwikqe. 13 Yatŋqä i äväqetaŋi, “He Nyiŋi, ‘Näqŋqä-vqukiyqä’ ändäpu, ‘Naqä Ämiqukiyqä’ ändätqäŋuwi, iiŋi qäyunjqae, Nyi Iŋunjqä” ätukqe. 14 “Nyi Naqä Ämiqä-qunä eämä, ga näqŋqä Vqä-qunä qäyä emä-qe, heyaqä yukä buŋi asŋä eqiyqä-qae, he-pqe hiqä yuki asä ii qäŋgäwqäpŋqä” ätukqe. 15 “Nyi tä imäkqe, he Nyi imäkqä-pa imäkqäpnuwäŋqä ämetquetmä i imäkqä. 16 Iŋi Nyi naqä-qakuänäŋä etqä. Wäuŋuä-wiyqä hŋqu, iqueqä naqä ämiqä iqueŋi mämäwqätäutqe, itaŋga kukŋuä äma uwqä hŋqu, ‘kukŋuä äma uvä’ ätuätä dowatqä iqueŋi mämäwqätäuqä yänä. 17 Täŋgaŋi, he Nyi imäkqeŋqä ae näqŋqä äŋguänä equwä-qae, he asä ii imäkpqe, yeeqä iqäpnuwiqä” ätukqe.
18 “Nyi he eequenŋqä matqä iqä. Ämaqä Nyi atäuŋuä eyätmä etmeqä iquenŋqe, näqŋqe ae eŋä. Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqueä tuwaŋuiu ätnäŋqe, naqä-qakuä ätimäutŋqä iŋqä imäkmä. Kukŋui,
Ämaqä Nyaqä buayi anä änätqäŋueä iqu, Nyi qonjqä nyätŋqä yukä äyawa äpeyqiyä’ äqänä. Apqä Bukä 41:9
19 Iiŋi ätimäutŋqä änyä etaŋgi, Nyi täŋga näwi etqä. Iwä ätimäuqaŋgaŋi, he Nyiŋqä näqŋqe, Nyi hea ique-ique Pmequnä äyä etaŋgqeŋqe, epŋqeyi. 20 Naqä-qakuänäŋä etqä. Ämaqä tqu-tqu, ämaqä Nyi ändowatqaŋgundqä hŋque yeeqätä itmeqe, Nyi-pqä qäsä indmeqi. Itaŋga tqu-tqu Nyi indmetqe, iqu Nyi änändowatkqä Ique-pqä inä itmeqiyä” ätukqe.
Jisasi Iqu, “Hesaŋä hŋqu Nyinyqä täkqä tuäŋqiyä” ätukqeŋqä Matiu 26:20-25; Makä 14:17-21; Lukä 22:21-23
21 Iiŋä ätuäqetaŋi, Iqueqä qeqä-quuvqä imŋi, änä mäwimäŋqä iqaŋgi, Iqu iŋgaŋi ätnäŋäqi äti, tii ätukqe. “Nyi naqä-qakuänäŋä etqä. Hesaŋä hŋqu Nyinyqä täkqä tuäŋqiyä.” 22 I tquaŋgaŋi, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, “Iiŋi tquenyqä tqutiyä” tpu ipu, iqua quwqä-quwä hiŋuä ämiqäŋgäukuwi.
23 I ipiyitaŋi, iquautaŋä Jisasi Iqu iquenyqä kuapänä äwinymiŋqä iqu, Jisasi Iqutä qäqiqi äpmamiŋqe. 24 Ga Saimonä Pitä iqu, “Tquenyqä tqutiyä” tä itä, ämaqä iqueŋi, Jisasi Ique yatŋqä vätŋqä himitä äwikqe. 25 Iwä iqu Jisasi Iqueŋi qäpisa, “Naqä Iquki, Si iiŋi, tqueŋqä tnyä?” ätuätä, yatŋqä äwikqe.
26 Yatŋqä i vqaŋga, Jisasi Iqu ämävauqe, “Ämaqä Nyi bretqä tä hevqä bu äyämetmä wimqä iqu, qäquvqä” ätukqe. Iwä Iqu bretqe hevqeu äyämeqe, Jutasi Saimonä Iskariotitaŋä iqueqä hikŋä ique äwikqe. 27 Jutasi iqu bretqe tii motauqaŋgaŋi, Goti Hanjuwä Ique himä-wiuŋqä vqä Setänä iqu, Jutasi ique äpaqukqe. Iiŋä itaŋgi, Jisasi Iqu iqueŋi, “Si nätmatqä hui imäktŋqä etaŋgutqe, maqänä imäkiyä” ätukqe. 28 Iqu kukŋuä tquaŋgi äwipiyä iqua, “Kukŋuä ii, suŋqä tqutiyä” tpu ikuwi. 29 Mbqä qae, Jutasi iqu mitqätaŋgqä-qae, hŋqua “Ymisaŋä imäkqäŋqä nätmatqä aaŋqä etaŋgi hui mbqä yätŋqä tqutiyä, ä ämaqä nätmatqäŋqä äwa iqaŋguwä iu vätŋqä tqutiyä” tpu ikuwi. 30 Itaŋgi, Jutasi iqu bretqe ämotauqe, yäpaqä mäŋgisa äukqe. Ii heatqäŋgayi.
Jisasi Iqu kukŋuä-suqä änyä-häŋä äwikqeŋqä
31 Jutasi iqu ätimäwa uwqaŋgaŋi, Jisasi Iqu tii ätukqe. “Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqueä yoqä naqe, täŋga ätnäŋäqi wiŋqiyä. Ga Ymeqä Iquesaŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqä naqä-pqe, ätnäŋäqi inä wiŋqiyä. 32 Goti Hanjuwä Iqueä yoqä naqe, Ymeqä Iquesa ätnäŋäqi wiqaŋgutqe, Iqu Iqueqä-kiuä Ymeqä Iqueä yoqä naqe, ätnäŋäqi maqänä imäkäŋqiyä. 33 Ŋqä ymeqä iquenä, Nyi hesäŋi äpakä mäpmeqä imqänä. Nyi äwqaŋgaŋi, he Nyinyqä qävqä ikäpnuwi. Nyi Israitqä iquauqä naqä iquau ätukqe, täŋgaŋi he etqä. ‘Nyi umqä iuŋi, he mäwqä danä ipnuwi.’ 34 Täŋgaŋi Nyi kukŋuä-suqä änyä-häŋä tiiŋä etapqä. He hŋqunä-hŋqunä hiqä-hiuäŋqä eŋqä di, aaŋä kiiŋä heŋguätŋqe. Nyi henyqä änyiŋqe, aaŋä kiiŋä änyinyätŋqä-pa, he-pqe hiqä-hiuäŋqä aaŋä kiiŋä heŋguätŋqe. 35 He iiŋä iqaŋgpqe, ämaqä eeqänä qu näqŋqe iuta hepŋqäuä. He Nyaqä wäuŋuä yätquakä-quenä äyä etaŋgi heqämbŋqänänyä” ätukqe.
Jisasi Iqu Pitä iqueŋi, “ ‘Nyi Iqueŋqe, änyä maqŋqeqä’ ttŋqinyä” ätukqeŋqä§ Matiu 26:31-35; Makä 14:27-31; Lukä 22:31-34
36 I tquaŋga, Saimonä Pitä iqu, “Naqä Iquki, Si äkŋgiŋqä utŋqäwä?” tquaŋga, Jisasi Iqu, “Nyi umqä iuŋi, täŋgaŋi si qänaki mapqä isŋqinyä. Si Nyiŋqä iŋga ptŋiqä” ätukqe.
37 Kimaŋi, Pitä iqu tii ätukqe. “Naqä Iquki, nyi Siŋi täŋgaŋi qänaki makivändqe, suŋqä imqäwä? Nyi Siŋqä yäŋä wämqä näwi äpmeŋänä.”
38 I tquaŋga, Jisasi Iqu, “Si naqä-qakuä Nyinyqä yäŋä wätŋqätanä? Nyi naqä-qakuä tii äktqä. Kukutakisqä äkaki, änyä ätätŋqä etaŋga, si Nyinyqe, ‘Nyi Iqueŋqe änyä maqŋqeqä,’ hŋquaqui-hŋque ttŋqinyä” ätukqe.

*^ Matiu 26:17-30; Makä 14:12-26; Lukä 22:7-38

13:18 Apqä Bukä 41:9

13:20 Matiu 26:20-25; Makä 14:17-21; Lukä 22:21-23

§13:35 Matiu 26:31-35; Makä 14:27-31; Lukä 22:31-34