5
Ämaqä dŋä quvqä-tqäuqä iqueŋqä* Matiu 8:28-34; Lukä 8:26-39
1-2 Itaŋgaŋi qu eqä-huäŋä maŋä Galili yätäqäŋgisa, Gerasa pmeqä iquauqä qua iŋgisa ätimäupiyi, Jisasi Iqu yimba iuta ti timäuqaŋgaŋi, ämaqä dŋä quvqä-tqäuqä hŋqu, hikä himaŋä, ämaqä pizqä wiqä iuta, Jisasi Ique äwimakqe.
Ämaqä iqu, ämaqä pizqä pŋqä witaŋgqä imä pmetaŋgaŋi, ämaqä-pqä hŋqu, iqueŋi guä änä makiqiyäueqä imiŋqe. Senqä-guä ii äkiqiyäuepqä-qe, hmayi. Itaŋga ämaqä iqueŋi yukä hipa iuŋi, senqä-guetä, kiqiyäuqaŋguwä-qe, äqiyändakmiŋqe. Iqueqä yäŋänäqŋqä di, aaŋä hävemnäqŋqä etaŋgi, ämaqä-pqä hŋqu iqueŋi a makiqätqä imiŋqe. Itaŋga heatqäŋgatä, hiunjiŋgatäŋi, ämaqä pizqä wiqeu äpme, ä hipkä-qoqoŋiu ikitä, zääqä ätäkitä, itaŋga hikä ämetä, iqueqä huiwiu häuä äktänmiŋqe.
Itaŋga iqu, Jisasi Iqueŋi kiiŋä nämda hiŋuä äqunäqe, Iquenyqä tnäŋä äpäqetaŋi, qoŋä äwoktäukqe. 7-8 Ga Jisasi Iqu, “Dŋä quvqä iquki, ämaqä iquesaŋi, täŋgisa huätä timäuvä” tquaŋga, dŋä quvqä iqu zääqä ätätä, maŋä yäŋänäqŋqä tii ätukqe. “Jisasi, Goti Haqä Yätutaŋä Iqueqä Ymeqä Iquki, nyi äänä nyisäŋqäwä? Nyi Goti Iqueä hiŋuä iqisaŋi, ‘Si qui minyimäkqä isŋqä’ yatŋqä äkiyqänä,” ätukqe.
Itaŋi Jisasi Iqu, “Tqä yoqe, äänä äqonäŋinyä?” ätuätä, yatŋqä äwikqe.
Ga iqu kimaŋi, “Ŋqä yoqe, Hatŋuneyi. Ne aaŋä kuapänäŋune etaŋgqueŋqä ätqänä” ätukqe.
10 Itaŋgaŋi iqu, Jisasi Ique, dŋä quvqä iquauŋi, qua iquesa huätä mändowatqä yätŋqä, yatŋqä yäŋänäqŋqä ävqa äukqe.
11 Itaŋgaŋi hipkä-qoqoŋä iuŋi, yaqueqä aaŋä kuapänäŋä hui ymisaŋä änmiŋuwi. 12 Iŋi dŋä quvqä iqua, “Iyää! Ne yaqueqä näŋuau tquatuŋquänä nandowatiyä!” ätukuwi.
13 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu quŋi, “Yqänä!” ätukqe. Itaŋga dŋä quvqä iqua, ämaqä iquesa ätimäwaŋi, yaqueqä iquau ätqäukuwi. Yaqueqä eeqänäŋä 2,000 iqua, qaŋä tnäŋänä iwaqetaŋi, eqä-huäŋä bu äpäwipu, eeqäpnä eqä änyuäpätäkqe.
14 Iŋgaŋi ämaqä yaqueqä miqä iqua, zä äupiyi, aŋä-himqä iutä, qua qäqi witaŋgqä isuautä awä ätuäkäkuwi. I tquaŋguwäŋga, qokä-apäki qätä äwipiyi, qu, “Ämaqä Iqu äänä iqaŋgi natqäpiyä” tpu, hiŋuäŋqä ätimäukuwi.
15 Qu Jisasi Ique äwimapiyi, dŋä quvqä kuapä-täŋä emiŋqä iqu, ämaqä äŋguä-qu, dŋä quvqä maeqä eä, qäkämä äŋguä imäkänä pmetaŋgi äqumbiyi, zä ikuwi. 16 Itaŋga ämaqä, Jisasi Iqu iiŋä imäkqaŋgi hiŋuä äquŋguwä iqua, huiziuŋi awä ätukuwi. Ämaqä, dŋä quvqä ävämakuwä iquenyqätä, ä yaqueqä iquauŋqätäŋi, “Iiŋä-iiŋä imäkqaŋgi äqunäŋqueqä” ätukuwi. 17 Iiŋä tquaŋgä äwipiyi, qu Jisasi Iqueŋi, “Iyää! Neqä aŋä täqisaŋi huätä uvä” ätukuwi.
18 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu yimba yätu ti peyqaŋgaŋi, ämaqä dŋä quvqä ävämakuwä iqu, Jisasi Iqueŋi, “Iyää! Nyi sitä anä weŋqeqä” ätukqe.
19 I tquaŋgaŋi, Jisasi Iqu, iqu anä uwqeŋqe mäwiŋgaŋgi, tii ätukqe. “Tqä aŋämqä aŋgumä äwätnä, Naqä Iqu siŋqä qeqä wimäŋgaŋgi, äŋguä ikimäkqeŋqe, sämaqeu awä tuvä!” ätukqe.
20 Iiŋä etaŋgi, iqu qua Dekapolisi pmetaŋguwä iuŋi, “Jisasi Iqu, nyi äŋguä sä nyimäkqiyä” ätuätä, awä ätäkäkqe. Iqu iiŋä tqaŋgi äwipiyi, “Häwe! Si tä änääŋqä tnyä?” ätukuwi.
Jisasi Iqu apäkä hiuaqui, äŋguä iwimäkkqeŋqä Matiu 9:18-26; Lukä 8:40-56
21 Iŋgaŋi Jisasi Iqu, eqä-huäŋä yätäqä näŋgisaŋqä aŋgumä yimba äukqe. Iqiŋi, Iqu eqä maŋä iqi pmetaŋga, ämaqä aaŋä kuapänä, Ique iŋgi-iŋgisa äwimakuwi. 22-23 Iŋgaŋi Jarusi, ämaqä iqi pmeqä iquauqä aŋä aquväqŋqeu miqä iquautaŋä hŋqu ätimäuqe, Jisasi Ique hiŋuä äqunäqe, Iqueä yukä iqi qoŋä äwoktäutä, “Iyää! Nyaqä ymeqä ii, yaqä quvqä, nawinyä äpäkonätŋqä äwinä. Si äpätnä, tqä hipaitä ymeqä ii a uwqätqaŋgti, iwä ymeqä ii, äŋguä häŋä pmetŋqänänyä” ätukqe.
24 I tquaŋga, Jisasi Iqu, Jarusi iqutä itmaŋga äukiyi. I uwqaŋgiyäŋga, ämaqä aaŋä kuapänäŋi, Jisasi Ique anä äpuputmäwa äukuwi.
25 Apäkä, qaŋuä-yaqä qäpu maeqä, yqänä imiŋqä, quväkuä 12 ämäwqätäukqä-pqä hui, ämaqä kuapänä äumiŋuwä awä imä äumiŋqe. 26 Apäkä iiŋi, duuta kuapänäŋä iquauä hipaeutaŋi tmi-tmiqä-tqä naqä ämetä, iiyqä mbqä eeqänäŋi hiŋgi äwimiŋqe. Iwä, qäpu heqänäŋä di, yändi-yändi imäŋga äpemiŋqe. 27-28 Ii, Jisasi Iqueŋqä qätä äwiyäqe, kŋuä tii äwikqe. “Nyi Jisasi Iqueä ämuasmäŋqeu itmaqänmqe, ye änyiyätä äŋguä nyimänäŋqiyä.” Kŋuä iiŋä indqänäqe, ii ämaqä huizi ditä Iqueä tuwiu qänaki äwivändä, Iqueä ämuasmäŋqeu itmaqäŋgqe. 29 Iŋga qäŋganä, ye vqaŋga, ii näqŋqä tiiŋä ekqe. “Nyi äŋguä ae nyimäŋgiyä.”
30 Ii iqaŋga, Jisasi Iqu, Iqueqä yäŋänäqŋqä hui ävämeqaŋgqeŋqä näqŋqä ämeqe, ämaqä anä äumiŋuwä iu hiqumuaŋä äwiyä, yatŋqä ävätä, tii ätukqe. “Nyaqä ämuasmäŋqä täuŋi, tqu indmaqäŋgiyä?”
31 Yatŋqä i vqaŋga, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, “Si hiŋuä mäquŋquä danä iŋinyä? Ämaqä kuapänä si iŋgi-iŋgisa äkivändäŋuwi, ‘Tqu indmaqiyqiyä-qe,’ suŋqä tnyä?” ätukuwi.
32 Iiŋä qäyä ätquaŋguwä-qe, Jisasi Iqu, “Tqutiyä” tä, hiŋuä qävqä ikqe. 33 Iŋgaŋi apäkä ii, nätmatqä iiŋi wimeqaŋgqeŋqä näqŋqä ae eäqe, zä itä, yäŋuä-yäŋuäqä äpäyäqe, Jisasi Iqueä hiŋuä iqi qoŋä äwoktäutä, nätmatqä äwimakqeŋqä awä eeqäpnä ätukqe.
34 I tquaŋga, Jisasi Iqu, “Ŋqä ymeqä iiki, tqä quuvqä eqiyqe, äŋguä ae qe ikimäkqiyä. Itaŋga äwqä haŋuä iŋqä äwätnä, täŋä-yaqä maeqä pmettŋiqä” atukqe.
35 Jisasi Iqu apäkä iiŋi, kukŋuä yqänä tuätqätaŋga, ämaqä hŋqua Jarusi iqueqä aŋä iuta äwimapiyi, tii atukuwi. “Tqä meqi ae äpäkoŋgqeqä. Näqŋqä-vqä Iqueŋi, haŋä-iqä hui inä mävqä panä.”
36 Jisasi Iqu, qu ii tquaŋguwiŋqä qätä mäwiyqä itä, iqueŋi, “Si iiŋqä äwäwa miqä, quuvqenä heqiyä!” ätukqe.
37 Iŋgaŋi Jisasi Iqu, ämaqä eeqänäŋi iqi ätäqumuatätä, Iqutä anäŋi, Pitä ique, Jemisi, Jonä gueqi, iquatänä äukuwi. 38 Iqua ämiqä iqueä aŋä iu ätimäupiyi, Jisasi Iqu, qokä-apäki näŋi-täqi äqutäukipu, kŋuä kiiŋä qiyätqätaŋgä äquŋgqe. 39 Iqu ii äqunäqe, aŋä yäpä yäŋgisa äpeyätä, tii ätukqe. “He hääŋqä kuapä äkitmäkäpu, kŋuä tä suŋqä äqiyätqäŋäuä? Ymeqä täsi, hämä mapäkoŋqä iqi. Ii hiqaqä äwinä” ätukqe.
40 I tquaŋgqeŋqä, qu Iqueŋi tä äwisukuwi. Iŋgaŋi Iqu quŋi, yäpaqä mäŋgisa huätä ändowatäqe, ymeqä iiyqä kanä-känäu, itaŋga Iqutä anä äukuwä iquau itumetä, hiqŋqä ymeqä ii witaŋgqeuŋqä äpekuwi. 41 Iqua äpepiyi, Jisasi Iqu ymeqä ipiyqä hipae a ämaqätäqe, iipiŋi, quwqä aŋä-kukŋuitäŋi, “Talita kumä” atukqe. Kukŋuä iqu, tiinji. “Ymeqä iiki, ‘Pämä vayä!’ äktqä.”
42 I tquaŋga, ymeqä ii, asä qäŋganä pämä ävauqe, qaŋä ikäkqe. Iŋgaŋi iiyqä quväukui 12 etaŋganji. Iqu iiŋä iqaŋgqeŋqä, qu miqä yäŋä ipu, yäuŋuä naqänäŋä ikuwi. 43 Ga Iqu quŋi, “Täŋqe, ämaqeuŋi awä mätquä pambiyä” ätuäqetaŋi, “Qe ymeqä täpiŋi, ymisaŋä hui nätŋqä winyqä,” ätukqe.

*^ Matiu 8:28-34; Lukä 8:26-39

5:20 Matiu 9:18-26; Lukä 8:40-56