20
Jisasi Iqu, qua täuŋi, quyäukuä 1,000 miniqeŋqä
Aŋgiŋi, nyi ynaunjqä hŋqu, qäukuä haqä yätuta äväma quvepqaŋgi äquŋgqe. Iwä iqueqä hipa iuŋi, qua hovqä täpäuŋuä maeqä iquesaŋä hutäuqetä, guä woyqä naqä hŋqutä, a äqätmiŋqe. Iqu qämakä häŋesqä naqänäŋä ique a äkiqätkqe. Ii qämakä qäŋgatqä, qu, “Setänä, ämaqeu kukŋuäŋqä ätuma uwqä iquvqä” änyuätmiŋuwi. Iwä iqu quväukuä 1,000 pmetäniŋqä iiŋqe, ynaunjqä iqu guä woyqetä äkiqiyäuekqe. E äkiqiyäueqetaŋi, iqu iqueŋi qua hovqä täpäuŋuä maeqä ique ätnämeqäqe, hovqä iqueŋi pmäukuä änä mautäuqä, hutäuqetä aaŋä yäŋänäqŋqä ämäyekqe. Ga iiŋä etaŋgi, Setänä iqu qokä-apäkä hueqä-himqä iuŋi, aŋgiŋi quaŋgä mätquä yätŋqä diŋqäuä. Iqu qua hovqä iqueŋi, quväukuä 1,000 päwqaŋgaŋqä, hiŋuä äqänä pmetŋqänänyä. Ga qänakŋi, iqu yäpaqäŋgisa wäŋqänäŋäpu ikiniŋqe, äwätepnuwi.
Nyi iiŋä ae äqunmi huizi, ämaqä, Goti Hanjuwä Iqu qokä-apäkä iu mipŋqä wäuŋuä äwikqä hŋqua, ämiqä iuqä zä-hawä iu pmetaŋgä äquŋgqe. Ämaqä iu äpmamiŋuwä iqua, Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, Iqueqä yoqe awä ätäpu, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, a yäŋänäqŋqä äqätmiŋuwitaŋi, ämaqä mäkä-iqä iqua, iquauqä nyuäŋi huätä ätäväpu, pizqä äpäkkuwä iquayi. Itaŋga iqua naŋuä hiqiyqä iqueŋqätä, iqueqä ktqeŋqätä qoŋä mäwoktäuqä ipu, naŋuä hiqiyqä iqueqä atäuŋuä iiŋqe, quwqä hipeŋuitä, hipaitäŋi, maqŋqä imiŋqä iquayi. Ga qokä-apäkä ii, qu häŋä-pmeqä aŋgi ämepu, Kraisi, Ämaqä Goti Iqu atäuŋuä ätekqä Iqutä, anä äpmapu mitqätaŋgpi, quväukuä 1,000 päwäniqe. Qokä-apäkä qua äptepqä duta aŋgi vauqe, ii aaŋä kiŋganä änyä qe ätimäukqe. Itaŋga qokä-apäkä ae äpäkoŋguwä huizi iqua, quväukuä 1,000 ae äpäwqaŋgaŋqä, qu häŋä-pmeqe mämeqä danä ipnuwi. Ga qokä-apäkä äpäkoŋguwä iuta kiŋganä aŋgi ävaukuwä ii, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqäŋqä atäuŋuä ae ekqä-qua eäpu, yeeqä ipŋqäuä. Ga äpäkoŋqä huizi ätimäutqä iqu, iquauŋi mändi äkittqiyqeŋqä yäŋänäqŋqe, hmayqä. Aaŋä oeyqä. Hiŋuiqä ävaukuwä iiŋä iqua, Goti Hanjuwä Iquenyqätä, Kraisi Iquenyqätä hiqäva imäkäpu wimeqä-qua hipŋqäuä. Ga qu eeqä, Kraisi Iqutä quväukuä 1,000 iuŋi, ämiqä pmapŋqäuä.
Setänä iqueqä mäkä yäpakiyi
Iwä quväukuä 1,000 ae äpäwqaŋgaŋi, qu qua hovqä täpäuŋuä maeqä iqueŋi, qŋqaŋä hutäuqaŋgpi, ga Setänä iqu guä äkiqiyänä äpmamitätqä iundaŋi, iŋga ewasqänäniqeqä. Iwä iqu yäpaqäŋgisa ätimäuäqe, Gokä iqueqätä, Maŋgokä iqueqätä, ämaqä eeqänäŋä, qua hituŋuä äwitqutäŋqä-pa äpmeŋuwä iuŋi, quaŋgä ätuätä, mäkä ipäqäpŋqä aquvä maqiyäniqeqä. Ämaqä iiŋä iqua, aaŋä kuapänä, a änä matäuqänäŋä, hikä weä eŋqä-paŋiqä. Qu qua eeqänäŋä äwiŋqä iu ikipu, Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä, aŋä-himqä, Iqu kiiŋä äwinyätŋqä iu pmetaŋguwä iquau qäuiqä ktäuqaŋguwäŋga, qäukuä yätuta te äpätä mäkä-iqä iquauŋi, te aaŋä kuapänä gaŋgi äquŋgqe. 10 Setänä ämaqe quaŋgä ätukqä iqueŋi, qu hovqä naqänäŋä, hikä piyaŋä-weqä tä nätqätaŋgqä, naŋuä hiqiyqä iqutä, hiŋuä-tqä quaŋgä iqutä ae äpmetaŋginyä iu, ämatnämäukuwi. Ga iqua, hiunji heatqeu, täŋä-huŋqä naqänäŋä hea ique-ique inä meqäpnuwi.
Goti Iqu, ämaqä ae äpäkoŋguwä iquauqä suqe, iwäsäukqeŋqä
11 Itaŋi nyi zä-hawä qäpaiqä naqänäŋä hŋqu witaŋgi, ga Zä-hawä Iu Pmetaŋgqä Ique-pqe, äquŋgqe. Iwä quaetä, qäukuitäŋi, Iquenyqä zä äwäsinyä, qäpu ekiyi. 12 Itaŋga, qokä-apäkä ae äpäkoŋguwä, yoqä-täŋitä, yoqä maeqä-täŋitä, eeqänäŋi, qu zä-hawä iqueä hipeŋuä iqi tqäutaŋgä äquŋgqe. Iqi tqäutaŋguwäŋga, eŋätqä iqua quwqä suqä imäkmiŋuwä buki ävatäpu, itaŋga häŋä-pmeqä bukä iqu-pqe inä ävatkuwi. Ga Zä-hawä Iu Äpmeŋqä Iqu, bukiu qänätaŋgqeuŋi hiŋuä äqunäqe, Iqu ämaqä ae äpäkoŋguwä iquauqä suqe iwäsäukqe. 13 Ämaqä eqä-pŋä iu äpäkoŋguwä iquauŋi, eqä-pŋä iqu a äkiqätmiŋqe, ewasqiyäwqatkqe. Äpäkoŋquesä, wavä iquesäŋi, iquaqu-pqe, qokä-apäkä ae äpäkoŋguwäŋga iquaquiyqä hipa iu äpmamiŋuwä-pqe inä ewasqiyäwqatkiyi. Itaŋga qu eeqänäŋi, Zä-hawä Iu Äpmeŋqä Iqueä hipeŋuä iqi tqäutaŋguwäŋga, Iqu ämaqä hŋqunä-hŋqunä quwqä suqä imäkmiŋuwiuŋqä iwäsäukqe. 14 Ga äpäkoŋqä iqutä, ä wavä iqutä, hovqä tä naqänäŋä äsätaŋgqä ique ämatnämäukuwi. Hovqä tä naqänäŋä-täŋä iqu, äpäkoŋqä huizi iquvi. 15 Itaŋga ämaqä, quwqä yoqe häŋä-pmeqä bukä iu maqŋqä iŋqä iqua, qu-pqe hovqä tä naqänäŋä äsäŋqä ique inä ämatnämäukuwi.