13
Gapmanqä iquauqä yäpä iŋgisa pmeqeŋqä
Ämaqä eeqänäŋi, gapmanqä iquauqä yäpä iŋgisa pmetpŋqe. Ii tiiŋä etaŋgiyi. Ämaqeu miqäŋqä yoqä naqe, Goti Iqunä vänä. Ga gapmanqä täŋga ämitqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu yoqä naqä ävätä, äpmuatekqe. Iutaŋi ämaqä, gapmanqä iquau hŋgisanä itquetqäŋuwä iqua, ämaqä, Goti Iqu äpmuatekqä iquauŋi hŋgisanä ävätqäŋäuä. Ii itqäŋuwä iutaŋi, kukŋuä mitqeu ätimäupu, haŋä-iqä mapnuwä iquayi. Ämaqä suqä äŋguä imäkätqäŋuwä iqua, gapmanqä iquauŋqä zä miqä ipnä. Mä, suqä quvqä itqäŋuwä iquanä, zä ipnä. Iŋi he hŋqunä-hŋqunäŋi, gapmanqä iquauŋqä zä eŋqeŋqä maeŋgaŋgutqe, he suqä äŋguä dinä imäkqaŋgpu. Ga iutaŋi iqua, Goti Iqueqä wäuŋuä-wiyqä he äŋguä pmetpŋqä emäkqä-qua epiyitaŋi, qu hiqä yoqe, haqeu evauqumuatpŋqäuä. Iŋäqe he suqä quvqä imäkqaŋgpqe, iqua näpqä-hionaqä a äqätätaŋguwitaŋi, zä kiiŋä ipnä. Iqua ämaqä suqä quvqä imäkätqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqueqä äwqä tnäŋi, ätnäŋä iqi ämotquepu, haŋä-iqä wipŋqä wäuŋuä-wiyqä iquayi. Iŋi he gapmanqä iquauqä yäpä iŋgisa pmetpŋqe, ii qakui, hŋquaquisanji. Hŋqu, Goti Iqueqä äwqä tnäŋi, memeqä iqeyi. Huiziqu, hiqä suqä-iwäsäuqeŋqä kŋuä indqäŋqä iuŋi, hiqä suqeŋqä, äwqä haŋuä imbu pmapŋqeyi.
Ga quati iquaquisaŋi, gapmanqä iqua quwqä wäuŋuiŋqä mbqä metapŋqä etqaŋguwäŋga, he mbqä ätnämäutqäŋuwi. Qu Goti Hanjuwä Iqueqä wäuŋuä imäkqä-qua epu, ämaqeu miqeŋqä wäuŋui, hea ique-ique yäŋänäqŋqä ämitqäŋä. He ämeyätqäŋuwä eeqänä iquauŋi, nätmatqä äki-äkitaŋi, qäyunä äwipŋqe. Auä, gapmanqä iqua wäuŋuä huitaŋä-huitaŋiŋqä mbqä metapŋqä etqaŋgpqe, mbqä iiŋi äwipŋqe. Ga he, ämaqä tqu-tqueqä yäpä iqi äpmeŋuwi, quŋi qätä yasämä äwiyäpu, yoqä naqe äwipŋqe.
Ämaqŋqä äwiŋqe, kukŋuä-suqä huiziu hatŋä ququtäuqeŋqä
Mbqä-qe, yätamäkqä-qe, ä nätmatqä äki-äkitaŋä-qe, huiziu kima vqäŋqe, äpakänä mäwiqä, maqänä qäpu imäkmäutŋqe. Iŋäqe ämaqä huiziuŋqä kiiŋä wiŋqe, qäpu mimäkqä itanä, äpakänä witätŋqetaŋi, ne iqa-iqa uwquatuŋque. Qakui tiiŋä etaŋgiyi. Ämaqä hŋqu, hŋquauŋqä kiiŋä äwinyätŋqe, iqu kukŋuä-suqä eeqänäŋiu qänaknä yasämänä itŋqä iquvi. Goti Iqu kukŋuä-suqä Mosisi ique äwikqe, tii äyä ätnä. “Qokä-apäkä ämaŋqe, huizitä huiwi yaŋä mikiqä pambiyä. He qokä-apäkä huiuŋi, pizqä mapäsqä pambiyä. Ŋŋ, quwä mämeqä pambiyä. He ämaqä hŋquauqä nätmatqeŋqe, hiŋuä aowä mäuqäŋquä ma ipiyä.* Aŋgumä Itmakqä 20:13-15,17 Kukŋuä-suqä iiŋä iquautä, ä huizi iquautä, hatŋä ämaququtäutŋqä iqu, tiinji. “Tqä-täuäŋqä äkinyätŋqä-paŋi, ämaqä hŋquauŋqä-pqe inä äkiŋga uwquätŋqe. Hiqäva-imäkqä 19:18 10 Ämaqä hŋqu, hŋquauŋqä kiiŋä äwinymitätqe, iqu iquauŋi, suqä quvqä miwitqueqä yänä. Iiŋä iqaŋgqetaŋi, iqu kukŋuä-suqä eeqänäŋä iuŋi, asäŋga qänaknä itqäuä.
Qaŋi jänänäŋä uwqeŋqä
11 Ne iŋga-iŋga äpmaka äpätŋqueta täŋgaŋqe, he näqŋqä eŋä. He näqŋqä ii epiyitaŋi, suqä iiŋä iqua imäkqäpŋqe. Ii he hiqaqä äwiŋuwita vaupŋqäŋganji. Ne Kraisi Iquenyqä quuvqä änyä eqäkquäŋgaŋi, Goti Iqu neŋi, suqä quvqä iuta aŋgi hämänänä inetmeniŋqä hiunji iqu, kiŋä-nämä äwämiŋqä-qe, täŋgaŋi, hiunji iqu qäqä ti äpätqäuä. 12  Hea qäpu hiätŋqä itä, zä ävätŋqä-paŋi, ne qua täu äpmeŋque qäpu hiätŋqä itä, Kraisi Iqueqä äpqe qäqiqiyi. Iutaŋi, hiawiqä iqueqä suqä quvqeuŋi, mäkiuta ämäwqätäuätanä, we-huŋqä iu pmetuŋquä näwe imäknatuŋque. 13 Heawiqä iqueqä suqä hŋgisanä iqätä, eqä yäŋänäqŋqä änäpu hiqiiyqä iqätä, qaŋä hiŋgi ikiqätä, yŋŋä-hiveqä iqua imäkqä-pa iqätä, kukŋuä mäkä qäyäuŋqätä, hŋqueqä äpmeqä iuŋqä äwqä quvqä iŋqä iquauŋi, ne miqä itanä, suqä jänäŋä, ämaqä mäptqäŋga imäkätqäŋuwä-pa imäkquatuŋque. 14 Auä, he huiwä iutaŋä äwiŋqe, hui imäupu, Naqä Jisasi Kraisi Ique, gquä quäuqä eŋqä-pa mipmbŋqe.

*13:9 Aŋgumä Itmakqä 20:13-15,17

13:9 Hiqäva-imäkqä 19:18