9
Twiiri ta iwe lamata pa i
Ta kembei mi aŋela ta iwe lamata pa i ila ma iwi twiiri kini. Beso iwi na, aŋre pitik ta muŋgu imbot saamba, mi itop ma isu toono na. Mi pitik tana, tiuri be imboro naala ta usomŋana i kwoono. * Naala tina, bubuŋana sananŋan murin tau. Sombe tisula, na irao seŋana mini som. Timbot ma irao Anutu iur kadoono pizin. Lu 10:18; Tur 8:10, 20:1 Beso ikaaga naala kwoono na, kakoi buk ma isala. Mi kakoi ta isala i, ina kembei you ta irao you sa som. Tana izuk zoŋ mataana ma saamba ipalakoikoi.
Kakoi tana na, zin kuuŋgu tiyooto pa ma tisu toono. Mi tikam kuuŋgu tana len mburan kembei zirkuumbu ta timbotmbot toono i. Kam 10:12+; Lu 10:11 Mi koroŋ tana tikam sua pataaŋa kek. Ko irao tipasaana mbutmbuutu sa som, tipasaana ke sa som, mi koroŋ sa ta indom i som. Mi tipasaana zin tomtom men. Tamen tipasaana tomtom ta boozomen som. Zin tau Anutu kilalan kini ise ndomon som na, to tipasaana zin. Tur 7:3 Tamen Anutu iyok pizin be tipasaana zin tomtom ma timetmeete na som. Tana zin ko tikam zin tomtom ma tire yoyouŋana biibi kat pa puulu lamata. Mi yoyouŋana tabe tiyamaana i, ko kembei ta zirkuumbu iŋgal tomtom mi wiini ileleele pa i. Indeeŋe mazwaana tina, tomtom ko tiru zaala be timetmeete ma tila len. Mi ko tindeeŋe som. Ko titaŋtaŋ be loŋa mi timetmeete. Tamen meeteŋana ko iko pizin. Lu 23:30; Tur 6:16
Kuuŋgu tana na, kembei hos ta tikamam nin be tila pa malmal. Uten na, tiur koroŋ kembei ta mogar milmilŋan. Mi ruŋgun na, kembei ta tomtom. Uten ruunu na, mololo. Mi zoŋon na, kembei ta laion ka mor. Yoel 1:6 Mburu kizin tabe ipakaala kan mbooro i, na mbolkeŋkeŋŋana kat. Mi begen na, itaŋ kembei karis munŋaana men ta hos tiyaaru zin pa malmal ma toono itaŋ i. Yoel 2:5 10 Zin winŋan. Mi tiŋgal na, kembei ta zirkuumbu i. Mi mburan biibi ta imbot la win sipiini, be tipasaana zin tomtom pa ma irao puulu lamata. 11 Mi zin len king be ikam peeze pizin tomini. King kizin na, aŋela ta imborro naala ta usomŋana i. Tipaata zaana ila Iburu kalŋan be Abadon. Mi tipaata ila Grik kalŋan be Apolion. Zaana ru ‘Abadon’ mi ‘Apolion’ na, kan un ta kembei: ‘Tomtom ki ipambiriizi koroŋ.’
12 Ina pataŋana sananŋana mataana kana ta ila na. Mi ru tomen tiwwa i. Tur 8:13
Twiiri ta iwe lamata mi ta pa i
13 To aŋela ta iwe lamata mi ta pa i, ila ma iwi twiiri kini. Mi aŋleŋ sua imar pa artaal milmilŋana ta ka kandaara paŋ mi imbotmbot Anutu kereene uunu na. Tur 8:3 14 Sua tana ila ki aŋela ta iwe lamata mi ta pa na. Iso: “Putke re pa aŋela paŋ ta timbit zin ma timbotmbot ta yok biibi Euprates kezeene na.” Tur 16:12 15 Aŋela paŋ tana tizza ma indeeŋe kat nol ta Anutu iur na, to tiputke zin ma tila tikas tomtom boozomen. Mi tomtom pakan na, timbot ambai. Tur 8:7+ 16 Mi aŋleŋ kembei aŋela paŋ tana malmal kan kizin tabe tise hos i, na munŋaana ma munŋaana kat (200 million). Mbo 68:17
17 Mi zin hos raama kan tomtom bizin ta timbot se ndemen na, aŋre ruŋgun ta kembei: Koroŋ ta ipakaala kan mbooro na, ka mos siŋsiŋŋana kat, mi keskeezeŋana, mi weŋgarŋgaaraŋana. Mi zin hos na, uten kembei ta laion. Mi koroŋ sananŋan tel ta tiwedet pa kwon be tipasaana zin tomtom. Koroŋ ta kembei: you, mi kakoi, mi koroŋ ta weŋgarŋgaaraŋana mi kuziini sananŋana kat. 18 Koroŋ tel tana tipasaana tomtom boozomen ma timetmeete. Mi wal pakan na timbot ambai. 19 Hos tana na, mburan biibi ta imbot la kwon mi win. Win na, kembei mooto uteene. Ina tina tabe tipasansaana zin tomtom pa tau.
20 Mi iwal biibi ta pataŋana sananŋan tel tina tipasaana zin ma timetmeete som na, zin tikam ŋgar be titooro lelen mi tizem uraata kizin sananŋana ta tikamam na som. Tinoknok mbulu sananŋana, mi tipakurkur bubuŋana sananŋan. Mi merere kizin pakaamŋan ta tiurpe kunun pa pat matakiŋa ma ke na, zin lelen be tizem zin som. Tana koroŋ ta tirao be tire lele som, tileŋ sua som, mi tiwwa som na, wal tana tileklek kumbun pizin men. Mbo 106:37, 115:4+; Ŋgo 7:41; 1Kor 10:19+ 21 Mi mbulu kizin ta tipunun zin tomtom, mi yaamba kizin, moori mbuuluŋana ma kuumbu kizin ma, zin lelen be tizem som.

*9:1: Naala tina, bubuŋana sananŋan murin tau. Sombe tisula, na irao seŋana mini som. Timbot ma irao Anutu iur kadoono pizin.

9:1: Lu 10:18; Tur 8:10, 20:1

9:3: Kam 10:12+; Lu 10:11

9:4: Tur 7:3

9:6: Lu 23:30; Tur 6:16

9:8: Yoel 1:6

9:9: Yoel 2:5

9:11: Zaana ru ‘Abadon’ mi ‘Apolion’ na, kan un ta kembei: ‘Tomtom ki ipambiriizi koroŋ.’

9:12: Tur 8:13

9:13: Tur 8:3

9:14: Tur 16:12

9:15: Tur 8:7+

9:16: Mbo 68:17

9:20: Mbo 106:37, 115:4+; Ŋgo 7:41; 1Kor 10:19+