5
An ŋeŋaŋ bembe ma sip kaikŋaŋ ekŋengalen zet
Ingalen an ŋeŋaŋ bembe notnaŋ mamaip ekŋengat nolin neŋ kegogak an ŋeŋaŋ bembe ingat pigok diindoma nâit: Neŋ Kilaisiyaŋ sek sindem penaŋ tatime zikatn penaŋaŋ ekban. Ma neŋmak an ŋeŋaŋ bembe notnne in egaŋ gilik zem busatnaŋmak kobe kan keyet nin ekmak busatnanen mamayet zapat bewanup. Kawawaŋgalen am sipsip nemboŋ damuŋ mimi an in zemindendeŋaŋ kegok ke ilinaŋgat keŋinaŋgat nânâŋak mbep amgalen zet palen yek. Ma mânep milawatmak bembeyet nâmti yek; mulup ke nâme ingalen penaŋ beme oloŋen palen mbep. In am indikdamuŋ mimiyet zemindendeŋaŋ ekŋengat nâme topme mobotnaŋ ku tabep. Am sipsip nemboŋ ekŋen ŋeŋaŋ bemindamti mama mimi dolakŋaŋ mme am ekŋenaŋ indikti indamâbep. Âpme bam maneti An damuŋ sambeyet ŋeŋaŋin keyaŋ koti in zilem kwilik waleletnaŋpiŋ tatat katikŋaŋ matazin keyaŋ miak indemti kwizet buŋamak mamayet mwatonzemindewe.
An sip kaik, in kegogak an ŋeŋaŋine ekŋengat kandeŋinan mamti zelin gawepuwep.
Nâip, Kawawaŋgalen zelaŋ kapigok zein,
“Kawawaŋaŋ am ilinaŋgat nâme mobotnaŋ mambein ekŋen mamtoindein ma am keŋin mtoti mamaip ekŋen Kawawaŋaŋ keŋ taolet omba mamimindain,” (Totatatgalen Set 3:34)
keyepmti in sambeyaŋ keŋ mtoti mama set ke etaŋ ime delaŋ zeme noline ekŋengat kandeŋinan mepmâbep. Keyepmti in mama mimiŋin mtoti Kawawaŋgalen betnaŋ windeŋaŋbeŋ keyet kandeŋan mambep. Âpme kan temaŋ daŋgowe kan keyet in mwatindewe. Kawawaŋaŋ indikdamuŋ dolakŋaŋ mamin keyepmti in nukŋaŋin sambe tatindain beme egat betnan beit. In keŋin kume kwaopme kaik mamti nâpeŋ nâpeŋ mambep. Kasaŋin temaŋ Sadaŋ egaŋ gazu gazu temaŋ keboŋaŋ mebekoti an pi ma pi wilikbi zemti ŋandepeŋ mamain. Sadaŋaŋ tetimindiksât kopme ekti ku kuŋzuŋbep nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemtabep. Enenogat msat sambe Kilaismagen noline tapmelip ekŋenaŋ nukŋaŋ sepem kwep in tatip kegok ke in nâit. 10 Kawawaŋ ek keŋ taolet toŋaŋ egaŋ Kilais egat pembenaŋgapmti in ikŋaŋgalen busatnaŋ temaŋmak keyet keŋan ikŋaŋmak kwesiŋ kwesiŋ mamayet indakumtetime kobien. Keyepmti in sek sindem kan belaknik bugan timobep yaŋ bam naman egaŋ zekâkât mimndemti keŋ sewak zet zemti gwatnaŋ mimindemti ikŋaŋ mwatonzemindewe. 11 Kawawaŋ ek winde temaŋmak maŋgeyaŋ mamti mamobe keyet sesewatpene. Ke penaŋ.
Zet zemdelaŋ zenzeŋaŋ
12 Neŋ Pita ingat zezapat meluwaŋ pemkwepmaŋ kumti Silasiyet betnan bema mkozin. Neŋ egat nâma nâgât notn penaŋ bein. Zet zapat meluwaŋ kapiyet ingat keŋin mbuteteyet nâyap ma Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋ mamimindain keyet eyo nâmti kuyap. Kogogapm in egalen keŋ taolet keyet palen wetekumti mambep. 13 Neŋ Babilon* Babilon mka Lomamka temaŋgat kwitnaŋ ŋen bemzemkukuŋaŋ enenogat am nâmkiŋpepeŋin megaŋ nukŋaŋ sepem ikŋak ikŋak tiwien ke Babilon msalen keboŋ ke. mkaen am nâmkiŋpepeŋinmak talip nin ma in temakwep Kawawaŋaŋ ombemndeye. Âpme nin sambe egalen maŋge mamanup nin in indamukumindenup. Ma nemun, Mak, egaŋ kegogak indamukumindein. 14 In Kawawaŋgalen am keyepm notn notn mti bet butem aiwep. Kilaismagen wetekumti maip inmagen keŋ sewakŋaŋ wemti weweyet mandunduyap.

*5:13: Babilon mka Lomamka temaŋgat kwitnaŋ ŋen bemzemkukuŋaŋ enenogat am nâmkiŋpepeŋin megaŋ nukŋaŋ sepem ikŋak ikŋak tiwien ke Babilon msalen keboŋ ke.