3
Paulaꞌ Juꞌdeeaing-anko Kara-okovui-nka
Teeꞌkoo eentamaramaung diiꞌkoo, ning eeꞌnara Paulaꞌ, diiꞌ pakurampimaung-koo daiꞌnisi Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang. 2-3 Diiꞌke taarameruꞌ deeꞌma tee kapooꞌ makensiꞌnung daarirerompiring-koonaare ning-koo siraꞌpura Kumponinge makosi-antamuuꞌnaꞌ bakaang piaa diiꞌ nau-anta-koo. Anka deeruerima ooveriaing tampaꞌ tasiꞌpamanaꞌ tee kapooꞌ makensiꞌnung Karistooꞌkoong. Urikavarang pankaraamuriko tee siraꞌparavarukoꞌ tee aung teeꞌ enang Tanuaang Meekunge siraꞌantavuinaꞌ teing-koo bakaning-koo kara okovuri nkanuka-koo eeꞌnoko nakaronuka-koo. Tee eeꞌnara makensiꞌnung tee aung kapooꞌ teing eeꞌning Juꞌ deeaing niiꞌ ninka tapoꞌmeering Juꞌnupoong ninka nariꞌ barenku nkavampiiꞌnaang narung mono-kooning deemariri eeꞌnoko narung maraka-anta-kooning Kumponinge deing, tee eeꞌnara Jiisuuꞌ Karistooꞌke dupe-antavuuꞌnung tampara doorenang tavoꞌura. Kumponinge tee maneenung tauraꞌ amuuꞌ aung eeꞌnara doorenang tampara ookara nantoong nau-koong, makosi-antamui bakaang iriꞌke. Ning-koo eeꞌnung-koo bakaning meekupoong ootukunung-eta asiranung masikung-koo Kumponinge tampaꞌ tauraꞌmui amuuꞌnung daankiamaꞌnaang teing-koo Juꞌdeeaing-koo tee doorenang tampara Karistooꞌnung avuavuꞌkoong bonoꞌdopa. Eeꞌnoko naumuuꞌ sirakaꞌantavamaꞌnaang ookara-koo tee Kumponing bakaang miruꞌ makensiꞌnung. 10 Uripoꞌketa tee teie eeꞌnarai ootukunung kapooꞌ nkovuuꞌnunge tee baka noruꞌui otokoꞌ enang bakaning dootuuꞌnupoong donkompurinamuꞌ siraꞌparaaꞌnaang avatevaro mataunanka aaꞌning-koo ovontung eeꞌnoko iriꞌpoꞌnupoong paning-nairu-kooning-koo. 11 Tee ookara nkoaruꞌning tee dupe-anta-koo tee Kumponing bakaang onou pupuꞌdoma dopa-ita marovuuꞌ tee-koo Jiisuuꞌ Karistooꞌ niikaang Ovoring-koo teke taavoarara oparaaꞌnaang. 12 Eeꞌnoko tee ninka narung deemariri masikaꞌantavampima tasiꞌpampiri Kumponing-anko dueꞌmarira karavampiaing amaiaaꞌmoriaꞌ. 13 Tee tee enang kontampiri siꞌdamping aaꞌdampima, taruaꞌdoriaukaꞌ teing arikananka ninge diiꞌ pakurampima kuneꞌamaing-koo diiꞌ meenasi-koo basi-anta-koong onoueri.
Karistooꞌ Kenkumpampaing-koong Kunsi
14-15 Tee tee tee tutumpama naurampirinaꞌ Kumponinge tampaꞌ nkoruruꞌnung-koo teeꞌkoo ning kinkinama eentamaramaung Niuma-koo aaꞌnung-koo ootukunaꞌkantu paning-kooning eeꞌnoko kansiꞌkooning miring tampariri otong. 16 Kunsimarama eeꞌ eentamaramaung: Teie bakaang avuavuꞌ maantoꞌui otoꞌketa aruriaing tee purintoꞌ eeꞌnoko iriꞌ tanuaang Meekung-etaing diikaang pankaruntoong-koo otoaing, eeꞌnoko Karistooꞌ diikaang domang-koo unaavoi otoi otoaing baitoverioꞌ. 17 Napoꞌ eentamaramaang piaa-koo daue duꞌdurira ariꞌaruritaaꞌ ivekaꞌdariiꞌnaang, 18 eeꞌnoko teeꞌ nariꞌ makosirariri otoritaaꞌ tampaꞌ tasiꞌperiiꞌnaang ookara ninka Kumponing bakaning meekupoong ninka ookanairu-eta paaranang-koo makotuaꞌ tee piaa Karistooꞌnung. 19 Tee diiꞌke mantomperi noruꞌeriiꞌnaang tee piaa punkaang˜paaꞌ diiꞌ maantoꞌduri otoriainaꞌ Kumponing-pinaꞌ nariꞌ nariari otoꞌke ookarai.
20 Daangang otoaing Kumponing-koo deekoronooꞌ basiropa nkovumaung-koo eenta eeꞌnoko noruꞌmarimanooꞌketa dau basinooꞌ tee ninka bakaang iriꞌ niiꞌkoo mintoomparamaung ninka. 21 Eeꞌnara daangampampimaatoaing dootuuꞌkoo naroꞌmarima Jiisuuꞌ Karistooꞌke pakumurioꞌ, ookavarantue doomeeritaaꞌ botu kong paaꞌnaꞌ. Eeꞌ, teeꞌ eeꞌnaꞌ.