^
KALESIA
Kumponinge Eeꞌnarai Paulaꞌ Bakaang Kara Okovui Nka-koo Miruꞌuuꞌnaꞌ
Tokoonamuriau “Tampara Doorenang” Tampaama Siompai Pooariruꞌnaꞌ
Doorenang Tampara Masikung Tee Baka Karistooꞌke Paulaꞌ Oko-antavuuꞌnaꞌ
Niiꞌninge Kara okovuri nkanukai Paulaꞌ Daankiarakoꞌnaꞌ Tampaꞌ Tampauꞌnaꞌ
Piita Dovange Tampara Doorenang Orakaꞌ Pituaako Paulaꞌke Koompuruꞌnaꞌ
Teing Jiisuuꞌkoo Baito-nupoong Naing Kumponinge Koontoꞌnuka Tampurimanaꞌ
Jiisuuꞌ Masikaꞌantavaara Tanuaang Meekung Nkavauꞌnaꞌ Kalesia-nupoonge
Kumponing Bakaang Maraka-anta Masikaꞌantavura Biraankearuꞌnaꞌ Eebaraamiꞌ
Teing Moosesi Bakaang Boto-koo Eꞌmanaamaing Domaang Paaꞌariainaꞌ
Moosesi-nung Botoi Totoꞌpuarupeuꞌ Tee Teroitaing Maraka-anta
Boto Tee Nantoong Jiisuuꞌkoo Poꞌanta Tee-koo Kuung Otorooꞌnaang
Paulaꞌke Kalesia-nupoong Napoꞌ Pia-antavuruꞌnaꞌ Tee Taaravaavaꞌnaang
Tee Mirumiruꞌ Eekaaꞌ eeꞌnoko Seeraꞌ aaꞌnaanka-koong
Tanuaang Meekunge Baito-nupoong Siong-antavurimanaꞌ Tampaꞌ Nkoveeaꞌnaang
Niiꞌ Simpiriꞌantaniiꞌnuka Karistooꞌkoo Kuunge Nantoong Tampaꞌ Nko-koo
Tanuaang Meekung Sionaꞌ Tampaꞌ, Urikung Onou Sionaꞌ Orakaꞌ
Naninge sinang kavuaing tee-koo kapooꞌkoo keempumaung-koo
Paulaꞌ Dotuaruꞌnaꞌ Karistooꞌke Aaꞌbarataꞌkoo Boora Simpiriꞌantamurioꞌ