3
Jiisuuꞌke Bireng Duuaiꞌ Tamparuꞌantavuuꞌnaꞌ Doong Uaanaꞌmung-koo
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Eeꞌnoko Jiisuuꞌ napoꞌ toroaruꞌ dootuuꞌnava-koo, naning teke otoko bireng duuaiꞌ. Eeꞌnoko niiꞌninge Jiisuuꞌ nempai otorouꞌ teꞌmung doong meekung-koo taare-antavuko ooaara tuumpiaavaꞌnaang. Eeꞌnoko Jiisuuꞌke duuaiꞌ karavuma aaꞌpuuꞌ, “Poai aꞌ uroꞌkanooꞌ.” Eeꞌnoko aaꞌpuruꞌ, “Boto ee Doong Uaanaꞌmung-koo kapooꞌ tampara aiꞌ naning orari-anta nko-koo tauraꞌmuri otong? Aiꞌ domang-antanaꞌmunge, aiꞌ dupisiꞌnaꞌmunge?” Eeꞌnoko teing Boto Keperuuꞌnavitu˜ tenang dooroompariruꞌ. Eeꞌnoko Jiisuuꞌke domang tupuꞌpaaꞌnuka-koo mankiꞌoi noruꞌurira iiravoi oovuruꞌ. Eeꞌnoko tenang duuaiꞌ aaꞌpuuꞌ, “Bireng tovoroꞌdaravai.” Eeꞌnoko tovoroꞌarama tamparuꞌkuuꞌ. Eeꞌnoko Boto Keperuuꞌnavitu siarira Eerotiꞌ bakanariong ninka mumunsiariruꞌ Jiisuuꞌ tavuꞌnaꞌ matauaama.
Jiisuuꞌ Bakanooꞌnupoonge Arooꞌaavaruuꞌnaꞌ, Bane Bakaang Iriꞌ Ooaara
(3:7–6:6)
Karikaꞌ Nuaruꞌkoo Korenge Otorouꞌnaꞌ
(Luk 6:17-19)
Eeꞌnoko Jiisuuꞌ bakaning barevare-nupoong ninka tenkenauꞌ bera nuaruꞌ Kaaleliꞌ dueꞌ. Eeꞌnoko nantoong miatarai siompauꞌ osi kante-ita porora, nariong Kaaleliꞌnupoong, Judiaꞌnupoong, Jerusalemaꞌnupoong, Idumeaꞌnavaro-nupoong, Taiaꞌnupoong, Saidoniꞌnupoong. Karikaꞌ porouꞌ taaravaakotaaꞌ kapooꞌ Jiisuuꞌke nkovukoꞌning. Eeꞌnoko mmauꞌ nantoong naroꞌaririoꞌ Jiisuuꞌke bakaning barevare-nupoong botovuruꞌ bakaasi neri-koo karikaꞌke papurankaꞌaaꞌneeng-koo. 10 Jiisuuꞌke karikaꞌ nantoong taare-antavurioꞌ ookara siipa-poꞌnupoong Jiisuuꞌanko tuueneveuꞌ kompaavaꞌnaang. 11 Eeꞌnoko maꞌnari oreng-poꞌnupoonge Jiisuuꞌ ooaama uroꞌkanooꞌ duaꞌarima bokiaama aaꞌpaakoꞌ, “Daꞌ bakei Kumponing Bauring.” 12 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke koontoꞌ orokovuriko siraꞌpaaꞌneeng-koo.
Jiisuuꞌke Miruꞌuruꞌnaꞌ Bakaning Nanaiꞌketa Kenaankara
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ deto iuꞌkoo koinuuꞌ eeꞌnoko teketa bokuvuruꞌ nantoong piavokoꞌning. Eeꞌnoko bokuvurioꞌ porouꞌ tee-anko. 14 Eeꞌnoko nanaiꞌketa kenaanka kara okovuri nkanuka miruꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌ niꞌninka nariꞌ otoriaining eeꞌnoko damaꞌke botorampiai nantoong daanki-koo. 15 Eeꞌnoko iriꞌ otoꞌderuriaininge maꞌnari oreng bataꞌkoong.” 16-19 Aing teing Nanaiꞌketa Kenaankara Jiisuuꞌke miruꞌuruꞌning: Saimoniꞌ, niiꞌnooꞌ Piita, Jiisuuꞌke tampuuꞌnooꞌ; Jeemisi namainta Jooni, Siebedi baurinketa, niiꞌnooꞌ Boanesi baurinketa Jiisuuꞌke bokuvuretuꞌnooꞌ, kuunooꞌ kurung-pinaꞌ karara; Aanduruꞌ; Pilipiꞌ; Baatolomiuꞌ; Maatiuꞌ; Toomasi; Jeemisi, Alopeasi bauring; Taꞌdeasi; Saimoniꞌ, Juꞌnupoong biiꞌka donkong-koo pia-navitu-koong; eeꞌnoko Judasi, Kerioꞌnara, tee tooka kompui Jiisuuꞌ tauraꞌpuuꞌnung bakaning kare-nupoong-koo.
Jiisuuꞌ Eeꞌnoko Kopeu, Niiꞌnooꞌ Sietaniꞌ
(Mat 12:24-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ napoꞌ osi-aape toroaruꞌ otokoꞌnooꞌ. Eeꞌnoko nantoong miatara porora naroꞌariruꞌ, eeꞌnoko Jiisuuꞌ teing ninka bakaning barevare-nupoong taamanaapeuꞌnang batei otoꞌevuriaruuꞌ. 21 Eeꞌnoko baukorovoi tee taaravaara berouꞌ mooꞌaara barampaavaꞌnaang nantoonge kanuꞌ narung tampaako. 22 Eeꞌnoko nariong boto naunuka-koo Jerusalemaꞌketa porouꞌninge aaꞌpaakoꞌ, “Kopeu deeꞌma kurumaaꞌaring.” Eeꞌnoko napoꞌ narionge aaꞌpaakoꞌ, “Eeꞌ, masikung, aiꞌ pa maꞌnari biikaang pankaing bakaang purintoꞌ ninka bataꞌurimatoinge.”
23 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke nantoong naroꞌ bokuvurira aung kara mirumiruꞌ nauvurima aaꞌpuruꞌ, “Teka maꞌnaang orarai napoꞌ maꞌnaang orara arekeeꞌ bataꞌupeuꞌ? 24 Eeꞌnoko napoꞌ narung muuꞌ baka siivenkeꞌarara deto donkonuarupeuꞌ. 25 Eeꞌnoko napoꞌ narung puataꞌ siivenkeꞌarara nariꞌ donkonaavarupeuꞌ. 26 Eeꞌnoko Sietaniꞌ bakaning maꞌnari turampeera biikaang muuꞌ siivenkeꞌarara pankaroompuaꞌ napoꞌ duaꞌarara paaꞌarapeuꞌ. 27 Naning purintoꞌ bakaang pava-koo oovunara tumparara kapooꞌnanka nkavuarupeuꞌ iroꞌ okonara tavuitaaꞌ daiꞌuarura. Eeꞌnoko daiꞌura deekoꞌ pariꞌupeuꞌ bakanava-kooning kapooꞌnanka.* Jiisuuꞌ teeꞌke Sietaniꞌ puruꞌuitaaꞌ pariꞌumaung teing pinkaꞌurimaing.
28 “Noruꞌeriaing aung, Nantoong biikaang orarananka tontaꞌkoo makosi eeꞌnoko amutemuriiꞌ orakaꞌ minku tontaꞌkoo makosie. 29 Teka naning Tanuaang Meekung Kopeu dovang tampuma daviraaꞌumaung tontaꞌanta kompuaukaꞌnung. Bakaang orara teeꞌ nariꞌ otoi otoaing.” 30 Teeꞌ nauvuruꞌ Jiisuuꞌke, maꞌnaang orara otoꞌpoꞌnung tampaioꞌ.
Jiisuuꞌ Baumaraang Makosinuka Baata?
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teeꞌ minkuvuko teni ninka bauko eeꞌnoko baaraꞌmainkaang tee tavoꞌariruꞌ. Eeꞌnoko damaꞌdu donkonaitaaꞌ kara Jiisuuꞌanko beꞌantavauꞌ pora teing oo-koo. 32 Eeꞌnoko nantoonge Jiisuuꞌ ninka baꞌnampariri otorokoꞌninge aaꞌpauꞌ, “Daukorovoi damaꞌdue nentaamaang.” 33 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Baie ninge nkoꞌ? Eeꞌnoko baatai ninge ntaraꞌmainkaang?” 34 Eeꞌnoko nantoong nariꞌ baꞌnaniauꞌning-aape bereꞌarara aaꞌpuruꞌ, “Ooveriko, ninge nkoꞌdovo makosinuka aing.” 35 Nantoong ninge ntaraꞌmainkaang eeꞌnoko mmarikaampi eeꞌnoko nkoꞌkaampi makosinuka teing Kumponing piavomanaꞌ nariꞌ nkoaamaing.

*3:27: Jiisuuꞌ teeꞌke Sietaniꞌ puruꞌuitaaꞌ pariꞌumaung teing pinkaꞌurimaing.