4
Sinang Tankanara Bakaang Minkunaa
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)
Niiꞌnaꞌmung Jiisuuꞌke kara nau tutumpuruꞌ Kaaleliꞌnaruꞌkoo dueꞌka. Eeꞌnoko nantoong karikaꞌ Jiisuuꞌanko naroꞌaririoꞌ Jiisuuꞌ bakaasi-koo baꞌnamparuꞌ nuaruꞌkoo daue otoko eeꞌnoko nantoong tapiru-nairu-koo donkonauꞌ. Eeꞌnoko Jiisuuꞌke minkunaananka mirumiruꞌketa nau tutumpurima aaꞌpuruꞌ, “Taaraveriai. Naning narung mintoong-koo sinang tanka-koo nanura aaꞌnouꞌ: Niiꞌning sinang taung-koo dau duaꞌariruꞌ eeꞌnoko barennankai porora teka tunturavauꞌ. Eeꞌnoko niiꞌning sinang dakurakung-koo dau duaꞌariruꞌ kapang-koo dau otomaung-koo, eeꞌnoko daꞌdeng narung dupuuꞌ, teꞌ kansiꞌ baruꞌ aavetaꞌnooꞌ deemparako. Eeꞌnoko batei doonkenang bakaang-koo tee keenkeeng maraꞌouꞌ teke, baruꞌ biira doonko nanuaung deemparara kansiꞌ baruꞌ makotuaꞌnooꞌke. Eeꞌnoko niiꞌning sinang napoꞌ tooꞌmurintaaꞌ otoroinooꞌ meuꞌ duaꞌariruꞌ eeꞌnoko nariꞌ dupurira tooꞌmurintaaꞌke iinkenevuuꞌ tee keenkeeng. Eeꞌnoko niiꞌning kansiꞌ pankauanooꞌ duaꞌariruꞌ eeꞌnoko teke dupurira sinang aaꞌnaꞌ biꞌuruꞌ beenaumo kivora-pinaꞌ eeꞌnoko niiꞌning ˜narung-taa kivora-pinaꞌ eeꞌnoko niiꞌning daakuꞌpinaꞌ.” Eeꞌnoko aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌ punkang-poꞌnupoong deekoꞌ enang taaraveriai!”
Kuunooꞌ Mirumiruꞌkoo
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ baka otoko niiꞌninge taaravaara porouꞌ teing ninka bakaning Nanaiꞌketa Kenaankara ninka, eeꞌnoko tanaꞌauꞌ kara dipiꞌuaꞌnaang. 11 Tanaꞌaako bariꞌuruꞌ, “Kumponinge diiꞌ bakaang kara pinkaꞌerimaing tauraꞌduruꞌnung makensiꞌnung-koo miruꞌnooꞌ noruꞌeriiꞌnaang tee-koo bakaang muuꞌkoo nkoaramanaꞌ, eeꞌnoko damaꞌdu otoromainge kara mirumiruꞌ narung taaravaavaing. 12 Teeꞌ Daari Meekunge minkuvuma aaꞌpuuꞌnaꞌ,
‘Bane ooaama teka papaaravarimatoai. Bane taaravaama teka tasiꞌpariaꞌ otoroai, Kumponing-koo bereꞌariko orara aarumo tontaꞌevuriꞌneeng-koo.’ ” (Aisaiaꞌ 6:9-10)
13 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Aung mirumiruꞌ ee miruꞌnooꞌ diiꞌke bakei noruꞌeriaꞌ? Arekeeꞌ noruꞌeriainge ookara-koong miruꞌnooꞌ? 14 Aung Kumponing bakaang kara tankanarai sinang pinaꞌ tankavuuꞌnu. 15 Sinang taung-koo duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ eeꞌ oroꞌ: Nantoonge kara taaravaako Sietaniꞌke namuꞌke poma pariꞌurikooꞌ. 16 Eeꞌnoko sinang dakurakung-koo duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ eeꞌ oroꞌ: Niiꞌninge kara taaravaama doturotu-eta kompaamaung. 17 Eeꞌnoko tee kara tampaꞌ ariꞌavuaruma eeꞌnoko turanturang poko tee-koo kara-koo biikaang baito namuꞌke orariarakooꞌ. 18-19 Eeꞌnoko tee sinang tooꞌmurintaaꞌkoo meuꞌ duaꞌariruꞌning-koo eeꞌ miruꞌnooꞌ: Narionge baruꞌ pankaruntoonge noruꞌaakooꞌ kavonanka piaavaama eeꞌnoko amutemuriiꞌ kapooꞌ karaaꞌaakooꞌ, eeꞌnoko teinge booniꞌukooꞌ tee karakara eeꞌnoko sinang biꞌuarukooꞌ. 20 Eeꞌnoko sinang kansiꞌ pankauang-koo duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ eeꞌ oroꞌ: Niiꞌning nantoonge tee kara tariiꞌoroi taaravaako biꞌumaung niiꞌning-koo beenaumo kivora-pinaꞌ, niiꞌning-koo ˜narung-taa kivora-pinaꞌ eeꞌnoko niiꞌning-koo narung daakuꞌpinaꞌ.”
Puu Antonaꞌkoo Boong Siꞌnaꞌ Deeaꞌnaꞌ
(Luk 8:16-18)
21 Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Naning diiꞌkoonge bakaang araka paroꞌura antonaꞌkoo boong niiꞌnooꞌ batanang-koo boong ee sipupeuꞌ? Aiꞌ dau batanang-koo sipupeuꞌ? 22 Kapooꞌ enang makempari otoing damaꞌ siraꞌanta-koong. Eeꞌnoko kapooꞌ enang daꞌpari otoing damaꞌke daateꞌnumpoꞌ. 23 Diiꞌ nantoong punkang-poꞌnupoong deekoꞌ enang taaraveriai!”
24 Eeꞌnoko napoꞌ eeꞌ minkuvuruꞌ, “Kara taaraverira siomperiai. Damaꞌke nkoveriainooꞌ basinooꞌ napoꞌ nkaveriaing, eeꞌnoko Kumponinge napoꞌ dau basinooꞌ aruriai. 25 Naning avuavuꞌ aaꞌnaꞌ kompumaung damaꞌke deto basinooꞌ kompuaing, eeꞌnoko naning avuavuꞌkoo nuaku otoꞌevuining damaꞌ pariꞌnumpoꞌ.”
Mirumiruꞌ Sinang Dupumanaꞌkoong
26 Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Kumponing bakaang muuꞌ naninge bakaang mintoong-koo sinang tankavupeuꞌnaꞌpinaꞌ oroꞌ. 27 Eeꞌnoko muunga aatuma doonga avitoitoi nanuko sinang baka pekiꞌkura dupupeuꞌ teie noruꞌuaruko. 28 Baka kansiꞌke duꞌantavuko pankaꞌparama sinang biꞌumaung. Tutunaꞌ dupuma pankaꞌparama biꞌukooꞌ. 29 Eeꞌnoko sinang petaaꞌuma meuraꞌuko naninge tenang kavupeuꞌ.”
Mirumiruꞌ Sinang Masitaraꞌkoong
(Mat 13:31-32,34-35; Luk 13:18-19)
30 “Teka niiꞌke aminge miruꞌampipeuꞌ Kumponing bakaang muuꞌ? Eeꞌnoko aminge mimpama sirakaꞌantavampeuꞌ? 31 Tee aaꞌ sinanu okiꞌnu-pinaꞌ oroꞌnu masitaraꞌkoonu. 32 Bane temuriiꞌ mukusiriꞌ ookara sinang kansiꞌkoo keempaamaing-eta, teka tenang naninge kansiꞌkoo keempuko dupura pankaꞌparama taamang mintoong-kooning divuꞌura kaumpeꞌnanka tampaꞌ tovoroꞌarapeuꞌ eeꞌnoko amutemuriiꞌ barenge bito kaniaama teke ueemparipeuꞌ.” 33 Jiisuuꞌke teeꞌ oroꞌning mirumiruꞌ amutemuriiꞌke kara nauvurikoꞌ teinge arooꞌaakoꞌninge nainge noruꞌ nka-koo makosinaꞌ mantompuritaaꞌ. 34 Eeꞌnoko kapooꞌ nauvuriaꞌ mirumiruꞌpoꞌnung deeaung. Eeꞌnoko bakaning barevare-nupoong ninka deekoꞌ biiꞌka otoroitaaꞌ miruꞌnooꞌ siraꞌpukoꞌ.
Jiisuuꞌke Nuaruꞌ Taroroꞌantavuuꞌnaꞌ
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Teꞌmung doong muung-aapevuioꞌ Jiisuuꞌke bakaning barevare-nupoong aaꞌpuruꞌ, “Enang nuaruꞌka amenkaꞌkoo pakoꞌmariai.” 36 Eeꞌnoko nantoong karikaꞌ teka sipaarira Jiisuuꞌ ninka bakaasi-koo aaꞌearira tenkenauꞌ. Niiꞌning bakaasie nariꞌ berouꞌ. 37 Nanai otoroko piong pankaing basiaruꞌ eeꞌnoko bakaasi booꞌai dapiꞌ minkivukoꞌ, Jiisuuꞌ boreꞌ patuꞌari aatuioꞌ bakaasi-koo damaꞌdue. 38 Eeꞌnoko bakaninge tanteaama aaꞌpauꞌ, “Nau-anta, daꞌ ee taraꞌdoaꞌ keꞌnuruꞌmarimaang?” 39 Eeꞌnoko tee tantearara piong eeꞌnoko tee eemaruꞌ ntong-koong akaꞌpuma aaꞌpuuꞌ, “Bakerari dooroontaravai.” Eeꞌnoko piong bakearako nuaruꞌ tenang aaꞌnaꞌ taarorovuuꞌ. 40 Teketa teie makuꞌurima aaꞌpuuꞌ, “Diiꞌ aming-koo arorerining? Diiꞌ ee baitoropanuka?” 41 Eeꞌnoko taꞌnimparira tanaꞌeema aaꞌpeekoꞌ, “Aung naning baa piong tovange eeꞌnoko ntong taaravaakooꞌ?”