5
Jiisuuꞌke Tamparuꞌantavuuꞌnaꞌ Naning Maꞌnari-poꞌnung
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Eeꞌnoko Nuaruꞌ Kaaleliꞌ pakoꞌaara Kerasaꞌnupoong biikanameng-koo berouꞌ. Eeꞌnoko Jiisuuꞌ bakaasi-eta siarako naning maꞌnaang orara-poꞌnunge kuneꞌuuꞌ kuvi dakoꞌdomanairu-eta basiarama. Aunooꞌ dakoꞌdomanairu-koo otokoꞌnung teroita. Naninge patauꞌuarukoꞌnunge bane sieenai daiꞌaama. Mmauꞌ doong-koo sieena dovange kuuka daiꞌaako totoraꞌpukoꞌ okiꞌnooꞌnaꞌ. Naning purintoꞌ tapupunara otoaꞌ. Doong eeꞌnoko muung ataꞌuma nanukoꞌ dakoꞌdomanairue eeꞌnoko iuꞌnankai. Eeꞌnoko bakaang mono uiarama kapange datoꞌarakoꞌ. Eeꞌnoko isipoꞌketa Jiisuuꞌ oovui kuaꞌpari pora tee-koo uroꞌkanooꞌ kinkinura pankaing-antavuuꞌ.
Eeꞌnoko Jiisuuꞌke akaꞌpuma aaꞌpuuꞌ, “Dake maꞌnaang orarai aung naning sipeai.” Eeꞌnoko teeꞌpuko bokuma aaꞌpuuꞌ, “Jiisuuꞌ, Kumponing Deto Basi Bauring, dake ning arekeeꞌ nkomeeꞌnaang piaroing? Daꞌ Kumponinge pote-koo piamomaang ning toraꞌantameꞌneeng-koo.” Eeꞌnoko Jiisuuꞌke tanaꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ miring baa?” Eeꞌnoko teie bariꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ning miring Miatara. Niiꞌ aaꞌnaꞌ karikaꞌ.” 10 Eeꞌnoko tanaꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Jiisuuꞌ, aing maꞌnari avoraꞌketa bataꞌeriaukaꞌ.” 11 Eeꞌnoko teketa dueꞌke mii-koo navete-aapei pooroꞌnanka meruꞌarima otorokoꞌ. 12 Eeꞌnoko maꞌnari orenge Jiisuuꞌkoo eentavarima aaꞌpauꞌ, “Tauraꞌmeriko merira tumariai pooroꞌnanka-koo.” 13 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke tauraꞌpuruꞌ. Eeꞌnoko teing maꞌnari bakoarira pooroꞌnanka-koo tumpariruꞌ. Eeꞌnoko pooroꞌ naroꞌka kenaanka kokoreiꞌkoo˜ makosining pemue doonko kooꞌarira nuaruꞌkoo bera keꞌnuruꞌariruꞌ teke.
14 Eeꞌnoko teing pooroꞌ bauꞌaarikoꞌning mmariauꞌ eeꞌnoko aung eeꞌ oroꞌ basiarioꞌ doorenang avitoitoi bereng-antavauꞌ. Eeꞌnoko taaravaara nantoonge berouꞌ ooaavaꞌnaang kapooꞌ nkoaruꞌnaꞌ. 15 Eeꞌnoko Jiisuuꞌanko poroma aung naning tutunaꞌ maꞌnari-poꞌnung duaanavari baꞌnanui otoko ooauꞌ bakaang noruꞌ matauari, eeꞌnoko avoreauꞌ. 16 Eeꞌnoko maꞌnari-poꞌnung-koo eeꞌnoko pooroꞌkoo nkoaruꞌnaꞌ ooauꞌninge tampaꞌ nauaaruꞌ teing. 17 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ teing biikanameng-eta tenkeng-koo piavorouꞌ. 18 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ bakaasi-koo beko aung naning maꞌnari-eta tamparuꞌkuuꞌnung nariꞌ tee ninka piavouꞌ. 19 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Tee aaꞌ daꞌ otoko. Daꞌmaikoriꞌanko tororarara kapooꞌ pankaing Kumponinge piaarura daꞌkoo nkovuinaꞌ naueriaing.” 20 Eeꞌnoko aung naning tenkenura osinanka kivora-koo kuunge nanuma nauvurikoꞌ kapooꞌ taꞌnimpaariiꞌ Jiisuuꞌke tee-koo nkovuuꞌnaꞌ.
Jairasi Baurang Eeꞌnoko Manikuma Jiisuuꞌ Bakaang Mononopaꞌ Kompuuꞌnani
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Jiisuuꞌ napoꞌ toroarama nuaruꞌ pakoꞌuitaaꞌ niiꞌnameng-aape beuꞌ, eeꞌnoko nantoong karikaꞌ piisiꞌkoo naroꞌariruꞌ Jiisuuꞌanko. 22 Eeꞌnoko naning dootuuꞌnava tantanuka-koong narung miring Jairasi Jiisuuꞌkoo kauꞌkanooꞌ kiunura eentavarama aaꞌpuuꞌ, 23 “Nnorang boomang. Daꞌ pora tankaꞌ panteꞌeko taarevoai.” 24 Eeꞌnoko Jairasi ninka nanuretuꞌ. Eeꞌnoko nantoong karikaꞌ biꞌariruꞌ itoveitaaꞌ.
25 Eeꞌnoko niiꞌnani manikuma otokoꞌ mareꞌ kivora-ita kemareꞌka-koo tarumatearakoꞌnani, mmauꞌ batei-koo boorinang ninka avitoitoi nankaiꞌaavaꞌnaang nanukoꞌnani. 26 Taarevoaꞌ baruꞌ biaꞌokoꞌ bera boorinang oꞌsiiviuꞌ. 27 Eeꞌnoko Jiisuuꞌkoong doorenang taaravura eeꞌ noruꞌaruꞌ, “Bane okiꞌnooꞌ kompamira bakaang mononopaꞌkoo, ning teni taaremoainani.” 28 Eeꞌnoko teni damaꞌke poraiꞌnang karikaꞌkoo meuꞌka Jiisuuꞌkoo biirokanooꞌketa baarong-koo komparuꞌ. 29 Eeꞌnoko kompura namuꞌke ereng tempampuuꞌ eeꞌnoko taarevouꞌnaꞌ mono mantomparuꞌ. 30 Eeꞌnoko tenang Jiisuuꞌ bakaang iriꞌke sipuko mantomparuꞌ, eeꞌnoko namuꞌke karikaꞌkoo meuꞌke berevereꞌarama aaꞌpuuꞌ, “Baie baarong komeng?” 31 Eeꞌnoko bakaning barevare-nupoonge bariꞌaama aaꞌpauꞌ, “Teka daꞌ nantoong karikaꞌkoo meuꞌke otoi arekeeꞌkoo aaꞌpemaang, ‘Baie komeng?’ ” 32 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ teke berevereꞌarakoꞌ kompuuꞌnani besiꞌuma. 33 Eeꞌnoko temuriiꞌ kapooꞌ teni-koo nkoaruꞌnung baka tampaꞌ tasiꞌparitaaꞌ Jiisuuꞌanko avoroi dankusiꞌkuma pora kinkinuuꞌ eeꞌnoko ookara tampaꞌ sirakaꞌpui nauvuuꞌ. 34 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ teniꞌ, “Ani ee, daꞌ dakaang baitoi taareroinani. Mooa ninka naniaing. Teeꞌ nariꞌ taareroi otoainani.”
35 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teni karavui otoko Jairasi bakanooꞌketa nantoong porora aaꞌpauꞌ, “Daurang boinani. Arekeeꞌkoo napoꞌ Nau-anta poreꞌantaveaꞌnaang?” 36 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke taaravura nasinuaꞌ dootuuꞌnava tanata aaꞌpuuꞌ, “Aroreaukaꞌ, masikaꞌantaveko naroꞌ!” 37 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ nantoonge siong-koo potearioꞌ Jeemisi namainta Jooni eeꞌnoko Piita, teing nainge siompai berouꞌ. 38 Eeꞌnoko dootuuꞌnava tanatanuka-koong bakanavaꞌkoo tavoꞌarira nantoong karakararearima birong tovang eeꞌnoko ui nkoaako oovuruꞌ. 39 Eeꞌnoko pava-koo tumparara aaꞌpuruꞌ Jiisuuꞌke, “Diiꞌ aming-koo birontarimang baruꞌ naampaverima? Ani okiꞌnani booaꞌ, teka tamung aatumaang.” 40 Eeꞌnoko teinge benkempauꞌ tee. Eeꞌnoko ookara birong-nupoong damaꞌdu sing-koo botovurira tootoꞌ baumararing ninka Piita eeꞌnoko Jeemisie namainta Jooni teing naing bokuvurira teni otouꞌnavaro-koo tumpariruꞌ. 41 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teni bonkuꞌ bireng-koo kompura aaꞌpuuꞌ, “Talita kumi.” Kuunooꞌ eeꞌ minkuvuioꞌ, “Okiꞌnani, aaꞌdamaang: Daaꞌdaravai.” 42 Eeꞌnoko teni namuꞌke daaꞌarara nanuꞌnanuuꞌ. Bakaning mareꞌ kivora-ita kemareꞌka divuꞌ. Eeꞌnoko aung kapooꞌ teeꞌ oroꞌ tavoꞌkuioꞌ nantoong taꞌnimpariruꞌ. 43 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aung doorenang koontoꞌ naning nau-koo potevurima aaꞌpuruꞌ, “Taamang-koo teni averiko naikuai.”