6
Jiisuuꞌ Nasaretiꞌka Pooreꞌauꞌnaꞌ
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)
Jiisuuꞌ teketaꞌ tenkenura bakanameng-aape toroaruꞌ, eeꞌnoko bakaninge siompaitaaꞌ berouꞌ. Eeꞌnoko Doong Uaanaꞌmung pava dootuuꞌnava-koo daanki tutumpuuꞌ. Eeꞌnoko nantoong karikaꞌke taaravaara sinkaꞌorora aaꞌpauꞌ, “Aung amuriiꞌ kara areꞌka nkavuuꞌnung? Eeꞌnoko aung matau eeꞌ oroꞌ baie avuuꞌnunge? Eeꞌnoko aung taꞌnimpaariiꞌnanka iriꞌpoꞌning arekeeꞌ tavoꞌantavumaunge? Aung ee eeꞌnara tee Meeriꞌ bauring deeaꞌ, tamung anke pava-kani? Jeemisi, Joosesi, Judasi eeꞌnoko Saimoniꞌ aung ninka namaiaꞌ ee deeaꞌ? Eeꞌnoko baꞌmarikaampi anke niiꞌ ninka ee otoroaꞌ?” Eeꞌnoko teing tee-koo domang orakaꞌ otoroko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Napoꞌ ookara niiꞌning nakaro-nupoong-koo teeꞌke, nantoonge oovunooꞌka pankaing-antavaarimaung, teka biikanooꞌka deeaꞌ, eeꞌnoko biiꞌmarange deeaꞌ.” Eeꞌnoko mintoong baruꞌ purintoꞌ nkovuarupeuꞌ teke. Eeꞌnoko niiꞌning deekoꞌ siipa-poꞌnupoong taare-antavuripeuꞌ tankaꞌke panteꞌurima. Eeꞌnoko Jiisuuꞌ taꞌnimparuꞌ teing-koo baitoropanuka. Eeꞌnoko osinankai nanuma nantoong nau-antavuruꞌ.
Barevare-nupoonge Jiisuuꞌ Papaaravauꞌnaꞌ Bane Bakaang Iriꞌ Nauvuriko
(6:7–8:21)
Jiisuuꞌke Bakaning Nanaiꞌketa Kenaankara Mintoong-koo Botovuruꞌnaꞌ
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Eeꞌnoko Jiisuuꞌke bakaning barevare-nupoong nanaiꞌketa kenaankara naroꞌ bokuvuruꞌ eeꞌnoko irikung-antavuruꞌ. Eeꞌnoko teketa kenaankaranaꞌ botovuruꞌ maꞌnari oreng bataꞌkoo. Eeꞌnoko aaꞌpuruꞌ, “Kapooꞌ nkaveriaukaꞌ, donsiꞌ narung deekoꞌ. Taꞌmariꞌ deeaꞌ, bakura deeaꞌ, mooniꞌ deeaꞌ. Boonamante˜ narung deekoꞌ siꞌdariaing. Eeꞌnoko mononopaꞌkoo nanaaꞌ nkaveriai.” 10 Eeꞌnoko napoꞌ aaꞌpuruꞌ, “Osi duꞌdariko teka bokuraariaining ninka otoriai bera temono-ita tenkeniriainooꞌke basi. 11 Eeꞌnoko Niiꞌnavuntuꞌkoo onkeonkeꞌdaariarura taararaariaruko deekoꞌ tenkeniriai temono-ita eeꞌnoko daꞌmong peꞌnaaꞌkoong teꞌ tankaveriai temono Kumponing-koo maarekusiꞌnooꞌ taaꞌniꞌantaveri.”
12 Eeꞌnoko teing tenkenaara daankiarima aaꞌpauꞌ, “Bereꞌdarirai orara aarumo-ita.” 13 Eeꞌnoko mmauꞌ maꞌnari oreng bataꞌaaruꞌ. Eeꞌnoko karikaꞌ siipa-poꞌnupoong duuni dau kooꞌaariko taarevorouꞌ.
14 Enang tee Daurarong˜ Eerotiꞌke Jiisuuꞌnung doorenang beremparioꞌ taaravuuꞌ aaꞌpaako, “Jooni Minkinara booꞌketa napoꞌ daaꞌaring, eeꞌnoko teeꞌkoo purintoꞌ ninka mintoomparamaang.” 15 Eeꞌnoko niiꞌninge aaꞌpaakoꞌ, “Tee aaꞌ Eliasi* Ooveai Malakai 4:5. Teie nakaronarai Malakai-e temuꞌ Juꞌnupoong nauvuruꞌnung tee temuꞌnung nakaronara pankaing, Eliasi, napoꞌ tavoꞌaravaing nantoong maamu-antavuriiꞌnaang Ovoring poaing-koo. pa.” Eeꞌnoko niiꞌninge napoꞌ aaꞌpaakoꞌ, “Aung aaꞌ narung nakaronara pankaing urikavarang-koong.” 16 Eeꞌnoko Eerotiꞌke taaravuraiꞌnange aaꞌpuuꞌ, “Aung aaꞌ Jooni Minkinara ninge kuru bituꞌantuꞌnooꞌketa napoꞌ domamparara otong.”
17 Teka tutunaꞌ Eerotiꞌ teni ninka Erodiasi, baaraꞌmaꞌnung Pilipiꞌ baꞌaang ninka otorekoꞌ. 18 Eeꞌnoko Joonie Eerotiꞌ tautauvuma aaꞌpukoꞌ, “Daꞌ bakei boto totoꞌpeitaaꞌ daaraꞌmaꞌnung baꞌaang ninka otoremaatoing.” 19 Eeꞌnoko tenang Erodiasi iiravouꞌ teeꞌ minkuvioꞌ. Eeꞌnoko Eerotiꞌke teni dotu-anta-koo bakaning botovuruꞌ Jooni mooꞌaara daiꞌaavaꞌnaang pava kiimata-koo. 20 Erodiasie napoꞌ domang dupisiꞌkoo piavoko Eerotiꞌ tavuꞌkoo kupiꞌora donkonuꞌuuꞌ avoroitaaꞌ Jooni-koo, aiꞌ Eerotiꞌke Jooni tee tampaꞌ noruꞌui otokoꞌnung, naning koontoꞌ eeꞌnoko meekarai. Eeꞌnoko bane teie, Eerotiꞌke Jooni taaravuma noruꞌ mankiꞌokoꞌnunge, teka tee taara-koo piavokoꞌnung.
21 Eeꞌnoko damaꞌke taung narung meuꞌpuuꞌ Erodiasie Jooni dupisiꞌkoong. Enang tee Eerotiꞌ pontoꞌaruꞌnaꞌmung doong makotuuꞌ. Eeꞌnoko nantoong pankainanka paroro nkoevuruꞌ: ovoꞌmaꞌkoo kuunge mintoomparikoꞌning, piatooronuka˜ biikaning boreꞌnuka eeꞌnoko ovontung Kaaleliꞌnameng-nupoong. 22 Eeꞌnoko Erodiasi baurang pava-koo kuung tumparara mairuꞌaruꞌ Eerotiꞌ damisimainku ninka nariꞌ dotu-antavurima. 23 Eeꞌnoko Eerotiꞌke mamairoarara, mariaritaaꞌ maraka-antavuma aaꞌpuuꞌ, “Kapooꞌ eentameko makosi aromaꞌnaang. Ookara kapooꞌ tareamaing-koo meuꞌ pisiꞌderompainge piaroko.”
24 Teketa neraiꞌnaꞌ okoraꞌ siarara bauko tanaꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Aming arekeeꞌ oroꞌ ninge eentavamaꞌnaang?” Eeꞌnoko baukoi aaꞌpuuꞌ, “Jooni Minkinara bakaang boreꞌ eentaveaing.” 25 Eeꞌnoko teni neraiꞌnaꞌ namuꞌke kuaꞌpari daurarong-anko beuꞌ eeꞌnoko aaꞌpuuꞌ, “Jooni Minkinara bakaang boreꞌ namuꞌke ameaing daara-koo siꞌmemura.” 26 Eeꞌnoko nauvuioꞌ daurarong aaꞌnaꞌ orarunsiaruꞌ, eeꞌnoko tutung damisimainku-koo dutakanooꞌke teni-koo marakavaruꞌnung deemparako paapaaꞌaruꞌ bakaang kara totoꞌkoo. 27 Eeꞌnoko dauraronge bakaning piatooronuka-koo narung botovuuꞌ Jooni bakaang boreꞌ tavoꞌuaꞌnaang. Eeꞌnoko bera pava kiimatanavaꞌkoo kuunga kuru takoꞌpevuuꞌ. 28 Eeꞌnoko boreꞌ diisi-koo kuung doompura tavoꞌevuuꞌ teni neraiꞌnaꞌ. Eeꞌnoko tenie napoꞌ bauko-anko tavoꞌuuꞌ.
29 Eeꞌnoko Jooni bakaning barevare-nupoonge taaravauꞌ Jooni tavauꞌnaꞌ, eeꞌnoko porora Jooni-koong mono nkavaara kuvi dakoꞌdoma dakoꞌauꞌ.
Jiisuuꞌke Nantoong Deerunooꞌ Paꞌnokoꞌ Kokoreiꞌ Divuꞌ Bauꞌuruꞌnaꞌ
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke botovuruꞌning napoꞌ toroarira tasiꞌantavauꞌ ookara kapooꞌ osinanka-koo nkoauꞌning eeꞌnoko nauaaruꞌning. 31 Nantoong karikaꞌ poroi otoroko bakaning ninka taamanaapeuꞌnung batei otoaruuꞌ, eeꞌnoko aaꞌpuruꞌ teing, “Enang tokoi niiꞌka merira oꞌnoriai uaarorima.” 32 Eeꞌnoko teketa bakaasie tenkenauꞌ bakuꞌariri otoroainooꞌaape. 33 Eeꞌnoko nantoong karikaꞌke ooaari otoroko tenkenauꞌ eeꞌnoko tasiꞌpaarira osi ookara-ita nantoonanka kuaꞌpariruꞌ, eeꞌnoko Jiisuuꞌ dovang-koo uroꞌke tavoꞌariruꞌ. 34 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ bakaasi-eta siarama nantoong karikaꞌ oovuruꞌ eeꞌnoko bakaang domang aaꞌnaꞌ piaavouꞌ teing-koo, sipisipiꞌ tanatanungropanuka-pinaꞌ oroꞌpariko. Eeꞌnoko tenang Jiisuuꞌke kara amutemuriiꞌ nau tutumpuruꞌ.
35 Eeꞌnoko kamunooꞌuioꞌ teing barevare-nupoong bakaning Jiisuuꞌanko porora aaꞌpauꞌ, “Aung muung-aapevuing. Niiꞌ meeꞌboraꞌ sirakamaaꞌkoo oꞌnoring. 36 Nantoong botoveriko osinanka anketa dueꞌ otoroining-koo berora taamang mooꞌsiaavai.” 37 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke bariꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌke kapooꞌ averereriko naiaavaing.” Eeꞌnoko teinge napoꞌ bariꞌaama aaꞌpauꞌ, “Teka arekeeꞌ? Aiꞌ kenaanka kivora nopaꞌkoo makosininge mooꞌampira bauꞌarampiiꞌnaang?” 38 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke napoꞌ tanaꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Teka arekeeꞌning bereteꞌ otoꞌderuring? Berira ooveriai.” Eeꞌnoko ooaara Jiisuuꞌ aaꞌpauꞌ, “Tee aaꞌ paꞌnokoꞌ masikeng bereteꞌ otong, eeꞌnoko taviꞌning keura.”
39 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke nantoong navitunaꞌ karaasiꞌkoo baꞌnang-koo botovuruꞌ. 40 Eeꞌnoko nauvurioꞌ narung daakuꞌnaꞌ eeꞌnoko nariong naruaapenaꞌ baꞌnampariruꞌ. 41 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teing paꞌnokoꞌ bereteꞌ eeꞌnoko taviꞌning keura nkavura tee paning-aape ankamparara biraankevuuꞌ, eeꞌnoko bereteꞌnanka pisiꞌuma bakaning barevare-nupoong avuruꞌ teinge nantoong-koo tankaampaavaꞌnaang. Eeꞌnoko napoꞌ teing taviꞌning keura tankaampuruꞌ ookara-koo. 42 Eeꞌnoko ookara taamanaara poovorouꞌ. 43 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ bakaninge bereteꞌ dovang eeꞌnoko taviꞌ oparavaruuꞌning naroꞌaara pekuꞌ kivora-ita kevekuꞌka-koo makosi maantoꞌantavauꞌ 44 Eeꞌnoko nantoong taamang naiauꞌning-koo donkaang naing deerunooꞌ paꞌnokoꞌ kokoreiꞌ.
Jiisuuꞌ nuaruꞌkoo Daue Nanuuꞌnaꞌ
(Mat 14:22-23; Jon 6:16-21)
45 Eeꞌnoko namuꞌke Jiisuuꞌke bakaning barevare-nupoong bakaasi-nareng-koo aaꞌe-antavurira ureaitaaꞌ nuaruꞌkoo Besaida-nameng-koo beꞌkoo botovuruꞌ, nantoong karinga tenkeng-koo botovuriiꞌnaang. 46 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke nantoong siꞌnooraꞌurira baka mii-koo koinuuꞌ teke kunsiaraaꞌnaang. 47 Eeꞌnoko muumpuioꞌ bakaasi-nareng nuaruꞌkoo meuꞌ basiaruꞌ Jiisuuꞌ teke kansiꞌkoo baka otoko. 48 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke otouꞌnooꞌketa oovuruꞌ poreꞌoroko, pionge uroꞌkanooꞌketa damaꞌdu-aape biiꞌurima tavuriko. Eeꞌnoko taneꞌ dereꞌuaruko Jiisuuꞌ nanura pouꞌ teing-aape nuaruꞌkoo daue. 49 Eeꞌnoko ntong-koo daue nanuma dapiꞌ divuꞌuriko teinge ookarai maꞌnaang pinaꞌ ooaara bokiauꞌ, avoroꞌke tavurioꞌ; 50 Teka Jiisuuꞌke namuꞌke karavurima aaꞌpuruꞌ, “Aing ee, domang kuaaꞌdoriai aroreriaꞌ. Tee ning eeꞌ nanamang.” 51 Eeꞌnoko tenang bakaasi-koo aaꞌearioꞌ doving taarorovuuꞌ. 52 Eeꞌnoko bakei aaꞌnaꞌ sinkaꞌorouꞌ, nantoong domang tupuꞌpaaꞌnuka deemparira. Tampaꞌ tasiꞌpaavaruuꞌ kapooꞌ bereteꞌkoo nkoaruꞌnaꞌ kuunooꞌ.
Jiisuuꞌke Siipa-poꞌnupoong Kenesireꞌka Taare-antavuruꞌnaꞌ
(Mat 14:34-36)
53 Eeꞌnoko nuaruꞌ pakoꞌaitaaꞌ Kenaseretiꞌnameng-koo tavoꞌarira biikaang bakaasi teka biꞌauꞌ. 54 Eeꞌnoko tenang bakaasi-eta siariko Jiisuuꞌ namuꞌke tasiꞌpauꞌ nantoonge. 55 Eeꞌnoko tevaro-koo osinanka ookutuning dooreveera siipa-poꞌnupoong batanang-koo nkavaari porouꞌ Jiisuuꞌ otouꞌnooꞌ taaravaara. 56 Eeꞌnoko ookara osinanka Jiisuuꞌ nanukoꞌnairu-koo-osi pankeng, osi okiꞌnarekaꞌ, poraꞌnairu-koo-nantoong tee-anko siipa-poꞌnupoong tavoꞌaarikoꞌ. Eeꞌnoko eentavariko Jiisuuꞌkoo tamung bakaang mononopaꞌkoo kainuꞌ kong-koo tauraꞌpuriiꞌnaang. Eeꞌnoko ookara mononopaꞌkoo komparikoꞌning taarevorokoꞌ.

*6:15: Ooveai Malakai 4:5. Teie nakaronarai Malakai-e temuꞌ Juꞌnupoong nauvuruꞌnung tee temuꞌnung nakaronara pankaing, Eliasi, napoꞌ tavoꞌaravaing nantoong maamu-antavuriiꞌnaang Ovoring poaing-koo.