7
Kumponing Bakaang Botoi Niikakatauro Biikaang Boto Divuꞌui Otoinaꞌ
(Mat 15:1-9)
Teing Boto Keperuuꞌnavitu eeꞌnoko boto naunuka Jerusalemaꞌketa Jiisuuꞌanko porouꞌ. Porora ooaaruꞌ Jiisuuꞌ bakaning barevare-nupoong-koo nariong tankaꞌ kuꞌmiꞌoroi taamanaako. Aꞌnooꞌ tutunaꞌ tankaꞌ duuꞌpari meekaꞌpariaꞌ Boto Keperuuꞌnavitue nantoong nau-antavaarikoꞌnaꞌ. Aiꞌ Boto Keperuuꞌnavitu ninka ookara Juꞌnupoonge biikakatauro biikaang toomo tampaꞌ siompaamaung. Tamung taamanaavaung tutunaꞌ tankaꞌ duuꞌpariaꞌ. Eeꞌnoko baavenairu-eta poroma deekoꞌ taamanaavarupeuꞌ tutung ntonge meekaꞌpariaꞌ eeꞌnoko napoꞌ amutemuriiꞌ toomo siompaakooꞌ biikakatauroi bampaaruꞌnaꞌ aing eeꞌ otoꞌ ntonge meekaꞌantanaꞌ: kaapu, kokoto, utau, eeꞌnoko batanang. Eeꞌnoko Jiisuuꞌ tanaꞌaama aaꞌpauꞌ teinge Boto Keperuuꞌnavitue eeꞌnoko boto naunukai, “Aming-koo dakaning barevare-nupoonge niikakatauroi bamaaruꞌnaꞌ boto siompaavaung, aaꞌnomaung, bireng tovang duuꞌpariaꞌ taamang naiaamatoi?” Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Tee nakaronung Aisaiaꞌ koontoꞌ masikaꞌpari tarampeearuꞌnung˜ diiꞌ ampirinunuka minkururima, Daari Meekung-koo eeꞌ daariari otoinaꞌ,
‘Teinge ainge nantoonge biikaang beꞌduuꞌke narunge pankaing-antamaamaung, teka biikaang domang ning-koo isipoꞌ otoroi. Tamung ning dootuuꞌmaamaing, aiꞌ teing boto nkaang miring-koo nau-antavaarimaing teing tamung nantoong-etaning.’ ” (Aisaiaꞌ 29:13)
Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Teeꞌ eeꞌnaꞌ diiꞌke Kumponing bakaang boto siperi tamung nantoong-etaing sintokosintoi-koong minkunaa pinkaꞌerikooꞌ.” Eeꞌnoko napoꞌ aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌ aaꞌnaꞌ norukasiꞌnuka Kumponing bakaang boto nimpaꞌerima tee diikaang minkunaa sintokosintoi-koong toomo deto kong-koo. 10 Aiꞌ Moosesie napoꞌ boto eeꞌ sipuuꞌ,
‘Diumaraang deto noruꞌereri pakuereriainge’.
Eeꞌnoko
‘Naning baumararing orakaꞌ minkuvureaing bakei dupisiꞌnumpoꞌ.’ (Toro 20:12; 21:17)
11-12 Teka diiꞌke aaꞌperimaung, ‘Naninge baumararing kapooꞌkoo apukaꞌpareko, beuringe tering paku-koo kupiꞌora deekoꞌ aaꞌpupeuꞌ, “A, nkaning kapooꞌ arompepeuꞌning teing temuꞌ Kumponing bakaning bareantuꞌning.” Eeꞌnoko teeꞌpura tering baumararing pakuvurearupeuꞌ.’ Eeꞌnoko tering biromparesioꞌ beuring domang bereꞌkoo piavoko diiꞌke tauraꞌperiaunge diikaang toomoi daiꞌerima. 13 Teeꞌ nkorarima diiꞌke tee Kumponing bakaang kara daang-antaverimaung tee diikaang sintokosintoi-koong minkunaa barereerimaung siomperima, eeꞌnoko amutemuriiꞌ aarumo nariꞌ nkoverikooꞌ.”
Naning-nung Tanuaang Kumiꞌantavumaing
(Mat 15:10-20)
14 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke nantoong bokuvurira aaꞌpuruꞌ, “Ning iroꞌ taaramerira diiꞌke tampaꞌ tasiꞌperiai. 15 Kapooꞌ naninge naivuko kumiꞌantavupeuꞌnung otoaꞌ. Eeꞌnoko kapooꞌ domaang-eta tavoꞌkupeuꞌnunge deekoꞌ naning kuꞌmiꞌantavupeuꞌ 16 Diiꞌ nantoong punkang-poꞌnupoong deekoꞌ enang taaraveriai!”
17 Eeꞌnoko nantoong teka sipurira pava-koo koinuuꞌ, eeꞌnoko bakaning barevare-nupoonge teka mirumiruꞌkoong kuunooꞌ tanaꞌauꞌ. 18 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌ ee napoꞌ teing-pinaꞌ noruꞌdopanuka? Arekeeꞌ, tasiꞌperiaꞌ tee kapooꞌ damaꞌdunung naninge dunkumpuko tanuaang kuꞌmiꞌantavuarupeuꞌ? 19 Aung tee domang-koo kuung beaꞌ, pakosiiꞌkoo bemaung, eeꞌnoko teketa mono-ita napoꞌ siarakooꞌ.” Teeꞌpurima ookara taamang tauraꞌnisi tampuuꞌ.
20 Teketa aaꞌpuruꞌ, “Teeo kapooꞌ tee kuung-eta pomaunge deekoꞌ naning kuꞌmiꞌantavumaung. 21-22 Eeꞌ, naning bakaang domaang-eta aing eeꞌ oroꞌ pomaung: norunoruꞌ orara eeꞌnoko auning, bakiaaꞌ, naning dupisiꞌ, nampeesi orari, karakaraaꞌ, amutemuriiꞌ aarumo orara, tositosi, maimaiaꞌnko, mamairo, orakaꞌ minku, baka biiving, eeꞌnoko matau bekoiꞌ. 23 Teing eeꞌning kapooꞌ oreng naing kuꞌmiꞌanta.”
Nani Akovitu-koonanie Tee Jiisuuꞌ Tee Ookara-koo Pankaing Masikaꞌantavuuꞌnaꞌ
(Mat 15:10-20)
24 Eeꞌnoko Juꞌ biikanameng-eta tenkenuraiꞌnange Jiisuuꞌ bakaning ninka osi Taiaꞌ eeꞌnoko Saidoniꞌnameng-koo berouꞌ. Eeꞌnoko teꞌ bera pava navaꞌkoo kuung tumparuꞌ nantoonge noruꞌkoo piavoarura. Teka baruꞌ bakuꞌaravaꞌ. 25 Teke otoko nani manikuma baurang maꞌnaang orara-poꞌnanie Jiisuuꞌ poioꞌ taaravuuꞌ, eeꞌnoko pora tee-anko kauꞌkanooꞌ duaꞌaruꞌ. 26 Teninooꞌ Juꞌdeeaing-koonani, Ponisia-nameensiꞌke pontoꞌaruꞌnani, Siiria-nameng-koo. Aaꞌnaꞌ baitoaritaaꞌ Jiisuuꞌ keviꞌuuꞌnani baurang-eta maꞌnaang bataꞌkoo. 27 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teni aaꞌpuuꞌ, “A, makotuaꞌ! Toireꞌ deekoꞌ ookara piavoroainaꞌ bauꞌnumpoꞌ, eeꞌnoko tee taamang biikaang mosiꞌnanka-anko duaꞌkoo tampaꞌ deeaꞌ.” 28 Eeꞌnoko tenie Jiisuuꞌ bariꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Eeꞌ, Ovoring, masikaꞌ, nka tee toireꞌke duaꞌantavaako mosiꞌnankai mukunanka naiaamaung tarepa-koo boonga.” 29 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke teni aaꞌpuuꞌ, “Makosi, osi tororaravaing. Tampaꞌ bariꞌmeing. Maꞌnaang tenkenuing daurang-eta.” 30 Eeꞌnoko teni toroarara baurang batanang-koo bempari otoko oovuuꞌ maꞌnaang tenkenuioꞌ teni-eta.
Jiisuuꞌke Naning Kipau eeꞌnoko Amako Taare-antavuuꞌnaꞌ
31 Jiisuuꞌ Taiaꞌnameng-eta tenkenura osi kivorai nanuitaaꞌ Saidoniꞌnamenge tankinui Kaaleliꞌnaruꞌkoo basiaruꞌ. 32 Eeꞌnoko narionge naning kipau eeꞌnoko tampaꞌ karoarukoꞌnung tavoꞌauꞌ. Eeꞌnoko Jiisuuꞌ tanaꞌauꞌ bireng tee-koo patuꞌuko taarevoaꞌnaang. 33 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke tee naning bokuvura karikaꞌketa taapoꞌ beꞌantavuuꞌ beeꞌka otoꞌkoo. Eeꞌnoko birenge punkang-koo kuung kompuuꞌ, eeꞌnoko napoꞌ tutupaaꞌarara meneng-koo kompuuꞌ. 34 Eeꞌnoko paning-aape ankamparara kooreerevoitaaꞌ aaꞌpuuꞌ, “Epata.” Aung kara kuunooꞌ: “Daateꞌdaravai.” 35 Eeꞌnoko bakaang punkang tenang daateꞌaruꞌ eeꞌnoko meneng simpiriꞌarara tampaꞌ karouꞌ. 36 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke potevuruꞌ naning nau-koo. Eeꞌnoko nau-koo doong kante potevuriko teinge napoꞌ aaꞌnaꞌ siraꞌpaakoꞌ. 37 Eeꞌnoko nantoonge taaravaama aaꞌnaꞌ taꞌninaakoꞌ aaꞌpaama, “Aung bakei ookara kapooꞌke meeꞌduꞌpinarai, aaꞌnomaung: Kipaunuka taarakiaakooꞌ, eeꞌnoko amakonuka kareaakooꞌ.”